Barbari versus civilisation

Tillad mig for en gang skyld på denne blog et regulært reklamespot. I dag har jeg i Kristeligt Dagblad læst artikler om den franske idéhistoriker, Tzvetan Todorov, som er født og opvokset i Bulgarien.  I artiklen ”Kampen mod barbariet ” præsenteres Todorovs opgør med Samuel Huntingtons teori om ”clash of civilisations”.  Ifølge den endnu ikke udkomne bog, ”The Fear of Barbarians”, som Todorov har skrevet sammen med Andrew Brown, slås det fast, at det ikke er civilisationer, der støder sammen i disse år, men civilisation versus barari.

”Barbar er den, der ikke anerkender andres menneskelighed”, fastlsår Todorov. Barbaren er ikke bare torturbødlen og sadisten, men også ”den fremmedhadske, der overbeviser sig selv om, at han befinder sig på et højere kulturstade end den fremmede.”

Civilisation er det universelle, som aldrig kan gradbøjes, det er værdier, som ikke står til diskussion. ”Den demokratiske stat, der ligestiller alle medborgere uanset køn, race og socialbaggrund, er mere civiliseret end den totalitære stat. Dialogen er mere civiliseret end enetalen. Enhver handling, der skaber forståelse blandt mennesker, bringer os nærmere civilisationen, og  enhver handling, der skaber splid og konflikt, bringer os nærmere barbariet.” Derfor har Todorov også problemer med den pukken på den absolutte ytringsfrihed, som kom frem i forbindelse med Muhammedkrisen.  I bunden af civilisation ligger forståelsen af, at alle mennesker er lige. Todorov peger på, at civilisation er i overensstemmelse med Bjergprædikenens bud om også at elske dem, der ikke ligner os selv.

I modsætning til Huntington skelner Todorov derfor skarpt mellem civilisation og kultur. Kultur er mangfoldig og kulturer er ligeværdige. ”Vi er alle bærere af en kultur, som er med til at give os identitet”, men vi må sætte os ud over vor første refleks, nemlig at føle os truede af andres kultur. Lighed for loven er loven er en universel værdi og hører til civilisation, men folks klædedragt hører til i kulturens område, hvor intet er universelt. Todorov fastholder værdien i at kende sin egen kultur, men understreger vigtigheden af at anerkende vor fælles menneskelighed. ”At lukke sig inde i sit eget oprindelige miljø er et tegn på barbari.”

Det, som ifl. Todorov er Europas styrke, er netop den kulturelle pluralisme. Intet andet kontinent har på så lille plads så mange forskellige kulturer og nationer. Todorov udfordrer os til at opgive illusionen om det homogene samfund, for det har aldrig eksisteret. ”Det er kun galninge, der drømmer om et homogent samfund”, siger Todorov, der har bitre erfaringer med den kommunistiske totalitarisme.

Vor udfordring i vesten i dag er ikke at lade os overmande af frygten. ”Det er frygten for barbarerne, der gør os til barbarer. Bl.a. med tanke på terrrorisme, skriver Todorov andetsteds, at ”The fear of barbarians is what is in danger of turning us into barbarians. And the evil we do, will far exceed what we initially fear.” Det minder mig om Paulus’ ord ”Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode” (Rom 12.21).

Derfor: Læs artiklen, “Kampen mod barbariet“, i Kristeligt Dagblad i dag, og bogen ”The Fear of Barbarians”, når den udkommer på til efteråret, eller i den franske udgave fra 2008, “La peur des barbares. Au-dèla du choc des civilisations ” (Robert Laffont, Paris).

Christiansfeld, mandag, den 3. august 2009
Mogens S. Mogensen

For at læse mere om lignende emner, besøg min website www.intercultural.dk .

Reklamer
 1. #1 by HBP on 4. august 2009 - 09:55

  Du skriver:

  “Derfor har Todorov også problemer med den pukken på den absolutte ytringsfrihed, som kom frem i forbindelse med Muhammedkrisen. I bunden af civilisation ligger forståelsen af, at alle mennesker er lige.”

  Det forstår jeg ikke. Den absolutte ytringsfrihed er jo netop en forudsætning for at alle mennesker kan være lige. Hvis man f.eks. ikke må sige noget skidt om Muhammed, men man må godt sige noget skidt om Anders Fogh Rasmussen, så betyder det jo netop at Muhammeds tilhængere er hævet over AFRs tilhængere. Ikke at jeg på nogen måde tilhører nogen af de to grupper…
  Hvis vi skal være lige, må det således betyde at det er forkert at sige noget skidt om AFR. Og dermed har vi afskaffet enhver kritik af politikere. Velkommen fascisme!

  Todorov siger:
  “enhver handling, der skaber splid og konflikt, bringer os nærmere barbariet”

  Enig. Afskaf religion. Religion er en af de største kilder til spild og konflikt. Som det gamle testamente og i koranen siger: store dele af verdens befolkning er så slemme og afskyelige mennesker at de fortjener at blive torteret i al evighed. Det er jo nærmest definitionen på ‘splid’.

  “Kultur er mangfoldig og kulturer er ligeværdige.

  men folks klædedragt hører til i kulturens område”

  Sikke noget sludder! Der hentydes utvivlsom til islamisk kultur og burkaen.
  Min kultur siger at alle der hedder Mogens til fornavn skal have prygl. Mener du i ramme alvor at den kultur er ligeværdig med din egen kultur? Nej naturligvis ikke.
  Men selvfølgelig, sålænge det ikke lige er en selv det går ud over, men blot nogle ligegyldige kvinder, så kan en undertrykkende kultur sagtens være ligeværdig.

 2. #2 by Mogens S. Mogensen on 5. august 2009 - 16:30

  Ang. din første indvending, så har du ret. Som det står i blogindlægget hænger det ikke helt sammen. Der skulle have været et afsnit mellem de to sætninger. Sætningen “I bunden af civilisation ligger forståelsen af, at alle mennesker er lige” refererer ikke specifikt til spørgsmålet om ytringsfrihed, men til hele Todorovs tænkning om civilisation kontra barbari.

  Som jeg indledte med at skrive, var dette blog-indlæg et reklamespot for en artikel i Kristeligt Dagblad, og derfor er det i alt væsentligt et forsøg på et referat af Todorovs tænkning om civilisation, barbari og kultur. Jeg skrev indlægget, fordi jeg skønnede, at det ville være et spændende nyt perspektiv på den debat, vi efterhånden har ført længe – i forlængelse af Huntingtons “Clash of Civilisationen” og mødet med islam og andre indvandrere i Danmark.

  Jeg noterer mig, at du på en række punkter er uenig med Todorov, og skal ikke for enhver pris forsvare ham. Jeg vil nøjes med at kommentere det sidste afsnit, da det berører mig personlig :-). Det ville virkelig bekymre mig, hvis din kultur tilsagde dig, at prygle alle, er hedder Mogens (og hvis man tilmed hedder Mogensen til efternavn, så kunne jeg måske risikere en dobbelt gang prygl). Mit synspunkt – jeg ved ikke hvad Todorov ville mene – er, at det ikke giver mening at rangordne kulturer, sådan at fx dansk kultur står lidt højere en svensk kultur, der står lidt højere end finsk, som igen står lidt højere end tysk, og som alle står højere en forskellige (islamiske) indonesiske kulturer og syrisk (islamisk) kultur. Den form for sammenligninger tror jeg ikke giver mening. Derimod vil jeg mene, at man kan forholde sig til enkelte elementer i forskellige kulturer og netop vurdere dem ud fra nogle fælles standarder, som kunne hentes fra Todorovs civilisationsforståelse, fra menneskerettighederne, fra kristendommen eller andet. Og der ville jeg mene, at din kulturs påbud om at prygle alle, der hedder Mogens, kommer ud for alvorlig kritik, lige som jeg mener visse elementer af muslimske kulturers kvindesyn, ikke holder mål.

  Venlig hilsen
  Mogens

 3. #3 by HBP on 8. august 2009 - 18:03

  Tak for svaret.

  Det er forhåbentligt ikke nødvendigt at understrege at min kultur naturligvis ikke siger at ALLE som hedder Mogens skal have prygl…

  Du har da ret i at man ikke altid præcist kan sige om en kultur er bedre end en anden, men pointen med min (opdigtede) kultur var jo netop at illustrere at det ofte er meget nemt at afgøre hvilken af to kulturer som er den bedste. Hvis man begynder med det (post-modernistiske?) sludder som Todorov i dine citater lægger op til, så enden man med at springe let hen over alle de ting som man kan og bør kritisere ved den anden kultur.

%d bloggers like this: