Karikaturtegninger – af Danmark og islam

I aftes viste den arabiske TV-station Al-Jazeera en 50-minutters udsendelse med titlen ‘København i Konfrontation’. Op imod 50 millioner arabere har måske set, hvordan hvordan der tegnes et negativt Danmarksbillede præget af fremmedhad, intolerance, racisme og konfrontationer. Det er dansk-palæstinenseren Awad Joumaa, der er ophavsmand til den film, som uvægerligt vil såre mange danskere, fordi den tegner billede af danskerne og Danmark, som vi ikke kan genkende.

Men nu har vi heldigvis har ytringsfrihed i Danmark, og selvom vi ikke bryder os om den måde at bruge ytringsfriheden på, så må alle demokratisk sindede og frihedselskende danskere samtidig værne om Awad Joumaas og Al-Jazeeras ret til at komme til orde med deres synspunkt.

For fire år siden optrykte Morgenavisen Jyllands-Posten 12 karikaturtegninger af profeten Muhammed. Tegninger, som blev set ikke blot de fleste af Danmarks 5 mio indbygere så, men som i de følgende måneder også blev udbredt til resten af verden. Flere af tegningerne fremstiller Muhammed på en sådan måde, at mange – både muslimer og ikke muslimer –tolker budskabet derhen, at islam er en voldelig og terroristisk religion

Mens enkelte muslimske grupper – ikke i Danmark, men i Mellemøsten, Afrika og Asien – i vrede over fornærmelsen reagerede voldeligt (og dermed indirekte kom til at bekræfte karikaturtegningernes budskab), var der mange andre muslimer – inklusive muslimer i Danmark –der fordømte denne voldelige adfærd, der kostede mange menneskeliv.

I Danmark har vi heldigvis ytringsfrihed, og selv om mange muslimer – og med dem også mange ikke-muslimer – ikke bryder sig om den måde at bruge ytringsfriheden på, så må alle demokratisk sindede og frihedselskende danskere (uanset religion) forsvare Jyllands-Postens ret til at komme til orde med dets synspunkt.

Det spørgsmål, som både verdens muslimer og indbyggerne i Danmark må overveje med sig selv, er imidlertid, hvad grunden kan være til, at medier som Jyllands-Posten og Al-Jazeera får et så negative indtryk af hhv. islam og Danmark? Og at sandsynligvis har held til at overbevise mange af deres seere og læsere om, at det er et sandt billede af hhv. islam og Danmark?

Det kan imidlertid ikke nægtes, at der er mennesker, som i islams navn, har udført de grusomste og mest hjerteløse terroraktioner. Jeg behøver blot at henvise til 9-11 og bomberne i Madrid og London, for ikke at tale om terroraktioner i andre dele af verden, som har kostet endnu flere menneskeliv. Det betyder ikke, at islam eller muslimer som helhed er terroristiske eller voldelige, men visse medier skønner åbenbart, at et lille mindretals holdninger og handlinger giver dem et alibi for at tegne et så negativt billede af islam og muslimer.

Det kan dog heller ikke nægtes, at der her i Danmark er enkelte grupper af mennesker, som er fremmedfjendske og meget intolerante over for muslimer, og anvender et sprogbrug om muslimer, der giver mindelser om forholdene i 1930’erne, har racistiske holdninger og i enkelte tilfælde omsætter dem i racistiske handlinger. Det betyder ikke, at danskerne er blevet et racistisk folkefærd, eller at det danske samfund styres efter diskriminerende love. Men medierne kan sagtens stykke en række udtalelser og begivenheder sammen, som alt i alt giver dette meget fortegnede billede af Danmark og danskere.

Hvad kan og skal vi så gøre ved det? Vi – danskere, inklusive danske muslimer, og muslimer i andre dele af verden – kan ikke nøjes med at holde vor egen sti ren og feje for vor egen dør. Vi må også i højere grad have mod til offentligt at sige fra over for de grupper – i Danmark og andre steder i verden – som med deres ord og handlinger er med til at give omverdenen et fortegnet billede af hhv. islam/muslimer og Danmark/danskere.

Christiansfeld, lørdag, den 9. Oktober 2009
Mogens S. Mogensen

For at læse mere om lignende og helt andre emner, besøg min website www.intercultural.dk

Reklamer

 1. #1 by disciple on 10. oktober 2009 - 09:39

  Hej Mogens S.Mogensen

  Citat: Danmark har vi heldigvis ytringsfrihed, og selv om mange muslimer – og med dem også mange ikke-muslimer – ikke bryder sig om den måde at bruge ytringsfriheden på, så må alle demokratisk sindede og frihedselskende danskere (uanset religion) forsvare Jyllands-Postens ret til at komme til orde med dets synspunkt.

  Det spørgsmål, som både verdens muslimer og indbyggerne i Danmark må overveje med sig selv, er imidlertid, hvad grunden kan være til, at medier som Jyllands-Posten og Al-Jazeera får et så negative indtryk af hhv. islam og Danmark? Og at sandsynligvis har held til at overbevise mange af deres seere og læsere om, at det er et sandt billede af hhv. islam og Danmark?
  Citat slut.

  Kommentar:
  Du skriver at vi heldigvis har ytringsfrihed i Danmark, men at mange både muslimer og ikke-muslimer ikke bryder sig om den måde at Jyllands Posten bruger den på!

  Jamen,hvorfor i alverden skal vi nu endnu engang læse disse sure opstød over ytringsfriheden ?
  Der er jo ingen sammenligning hvis du nu igen satte dig ind i Muhammed sagen i forhold til filmen på Al-Jazeera, som jo ikke var så ekstrem som medierne slog det op til forinden.

  Og i Muhammed sagen var udgangspunktet, at Kåre Bluitgen ikke kunne finde nogle tegnere, som ville illustrere hans bog om netop Islam. Dette viste at frygten for repressalier fra Islams side var reel selv i vort eget land.
  Så var det at Mogenavisen Jyllandsposten bad nogle tegnere om at skildre Islam og derpå offentliggjorde avisen disse tegninger, hvilket kraftigt hjulpet af ekstreme imamer gav store dønninger.
  At en palæstinenser så på eget? initiativ laver en ensidig film om Danmark og racisme og du sammenligner den med Muhammed sagen er helt ude i hampen.

  I øvrigt behøver JP ikke at overbevise os i Danmark om Islams stil, den har de seneste 15 år til stadighed været synligt til stede enten det er i Gellerup i Århus, Volsmose i Odense eller på Nørrebro i København eller alle andre steder.

  Jeg orker ikke at opremse de svinestreger som visse muslimer optræder med overalt, fordi de forlanger respekt for en forældet machokultur og den islamiske isme, som sammenblander religion og politik.

  Et stort flertal vil jo ikke integreres selv om de bor i DK og derfor får de aldrig en ordentlig uddannelse.De vil hellere leve i et paralelsamfund end blande sig med os danskere.
  Husk at alle andre grupper af indvandrerer er blevet godt integreret og bidrager til at DK stadig er eet af verdens bedste lande, tag f.eks. jøderne, som aldrig har skabt problemer ligemeget hvor de er indvandret til, eller koreanere eller Vietnamesere eller……

  mvh

 2. #2 by Mogens S. Mogensen on 10. oktober 2009 - 14:25

  Kære “disciple”!
  Tak for din kommentar. Min kommentar var nu ikke tænkt som et surt opstød om ytringsfriheden, som jeg netop siger, at alle demokratisk sindede og frihedselskende mennesker i Danmark må stå vagt om, også når den bruges på en måde, som man ikke påskønner. Når nogen bruger ytringsfriheden på en måde eller for at fremme dagsordener, som andre ikke synes om, så er det jo netop i ytringsfrihedens ånd, at disse andre gør opmærksom på og argumenterer for deres anderledes synspunkt.

  Du har naturligvis ret i, at der er helt afgørende forskelle mellem JPs karikatur-tegninger af Muhammed og Al-Jazeeras karikaturtegning af Danmark – det benægter og benægtede jeg heller ikke – men der er den lighed (som jeg i mit blog-indlæg gør opmærksom på), at det i begge tilfælde har at gøre med brug af ytringsfriheden.

  I øvrigt deler jeg din afstandtagen fra de svinestreger som visse mennesker optræder med overalt, fordi de forlanger respekt for en forældet machokultur. Det gælder – i mit perspektiv – uanset om disse mennesker er ekstremistiske indvandrere med en muslimsk baggrund eller rockere med en kristen baggrund.

  Derimod tror jeg ikke, at du har ret i, at det store flertal af de muslimske indvandrere ikke ønsker at blive integrerede og at deres børn og unge derfor ikke får en ordentlig uddannelse. De seneste undersøgelser viser, at børn af indvandrere (og muslimerne udgør jo her en meget stor andel) er på vej til at kunne matche andre danske børn mht. hvor mange pct. af dem, der får en videregående uddannelse. Når det gælder unge piger, så er der i dag lige så høj en pct. af dem, som får en uddannelse, som af andre danskere. Udviklingen tyder på, at de tilmed snart vil overhale andre danske piger på dette punkt.

  Citat: “Husk at alle andre grupper af indvandrerer er blevet godt integreret og bidrager til at DK stadig er eet af verdens bedste lande, tag f.eks. jøderne, som aldrig har skabt problemer ligemeget hvor de er indvandret til, eller koreanere eller Vietnamesere eller……”. Det er rigtigt, at alle i dag vil sige, at jøderne er blevet godt integreret og bidrager positivt til Danmarks udvikling. Men sådan har holdningen ikke altid været i Danmark (eller vore nabolande). Der er i disse år ikke så meget fokus på andre indvandrergrupper end muslimer, men i nogle af disse grupper er der stadigvæk tendenser til parallelsamfund.Integration tager tid, og det vil det nok også gøre for indvandrere med muslimsk baggrund. Det fremmer imidlertid ikke integration af mennesker med en eller anden muslimsk baggrund, hvis de oplever, at de alle under et bliver meget negativt stemplet, som det undertiden sker i visse medier og fra visse politikeres side.

  Venlig hilsen
  Mogens

  Venlig hilsen
  Mogens

 3. #3 by Henrik Lindberg Hansen on 10. oktober 2009 - 15:17

  Kære Mogens,

  Tak for et godt indlæg.

  Kunne dog godt tænke mig en uddybning af de spørgsmål, som du rejser, da jeg mener, at de er meget centrale.

  Hvorfor er der disse negative stereotyper?
  – hvilke historiske, politiske, økonomiske og religiøse mekanismer er på spil? Det er meget at svare på her, men kan du henvise til andet, som du eller andre har skrevet?

  Hvad kan vi gøre for at rette op på det?
  – i Egypten skilter USA og Japan med deres ulandsbistand. Hvis man bevæger sig rundt i landets mere udsatte områder, hvor der gøres en indsats, på hospitaler, landbrugsudviklingsprojekter etc., så ser man skilte, der fortæller også denne del af den egyptiske befolkning, at disse økonomiske supermagter griber positivt ind i deres hverdag.
  Det kan måske i den danske mentalitet synes, at det tager noget fra det at give, at man skilter med det. Men det er mit indtryk, at når Danmark går positivt ud i verden, så gør man det meget anonymt, og man kunne tænke sig, at det vl være en fordel at gøre mere opmærksom på os selv – også når vi optræder positivt i verden.
  – hvad har du gjort dig af tanker?

  Med venlig hilsen
  – Henrik Lindberg Hansen

 4. #4 by Thomas Frederiksen on 15. oktober 2009 - 18:20

  @ disciple

  Din kontekst er helt forkert. Man bliver hverken en bedre eller dårligere samfundsborger, af at være religiøs. Der findes mange gode historier fra Vollsmose, om mennesker som passer deres job, har sunde interesser i fritiden, tager sig af deres børn o.s.v. Mange af disse mennesker vælger så at flytte ud af bydelen igen. Det er der vi har problemet. De bryder sig nemlig heller ikke om det du kalder svinestreger. Lige som dig og mig så ønsker de at leve fredeligt med deres familier eller alene. Men det er altså ikke et religiøst problem. Altså er det ikke et kristent fænomen at ønske sig et godt miljø at bo i.

  Hvad er dine personlige erfaringer med Vollsmose?

  Thomas Frederiksen Integrationsordfører Liberal Alliances Ungdom

 5. #5 by Mogens S. Mogensen on 18. oktober 2009 - 17:54

  Kære Henrik
  Jeg tror, negative stereotypier har en lang udviklingshistorie, men at deres levetid desværre ofte forlænges, fordi der er mennesker som har (politiske) interesser i, at stereotypierne lever videre. Det tror jeg gælder både lokalt og internationalt.
  Hvad gør vi så ved det? Efter min mening, er den mest effektive modgift mod negative stereotyper personlig kontakt på tværs af religiøse og etniske og kulturelle grænser, altså etableringen af personlige relationer. De mest effektive personlige relation i den sammenhæng er efter min mening relationer, som ikke bygger på, at man sætter sig ned og kigger på hinanden, forskelle og ligheder, og taler sammen (hvor godt og vigtigt det end er), men at man begynder at fokusere på fælles udfordringer, opgaver og udfordringer og aktiviteter. Det gælder for mig at se ikke kun lokalt, men også internationalt. En af de udfordringer, som vi med fordel kunne samles om, også som muslimer og kristne, er efter min mening klimakrisen.
  Venlig hilsen
  Mogens

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: