Søren Krarups fup og fiduser

I sin indædte politiske eller kirkelige (?) kamp for at holde klimakrisen ude af folkekirken siger Søren Krarup i en artikel i Kristeligt Dagblad  i dag et ”Klokkeklart nej til klimaringning”. Det er bestemt en ærlig sag at være imod klimaringningen, og havde Søren Krarup stadig været sognepræst, ville han have haft mulighed for at forhindre, at hans sognekirkes klokker skulle forstyrre hans sjælefred den 13. december. Det er straks lidt mere problematisk, hvordan han fremfører sit synspunkt.

Hovedbegrundelsen for afvisningen af klimaringningen er, at “det er den danske folkekirkes eneste opgave at forkynde Kristus”. Ja, det har han bestemt ret i, men evangeliet om Kristus forkyndes på flere måder. Kirkeministerielle betænkninger udfolder fx folkekirkens opgave som gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission. Diakonal omsorg for mennesker i nød er altså også en del af forkyndelsen af evangeliet – og nogle af de mennesker, som er i nød og kommer i nød, ifl. videnskaben er dem, der rammes af klimakrisen. At engagere sig i det er også kirkens opgave. Søren Krarup definerer imidlertid forkyndelsen (og kirkens opgave) så snævert, at det er meget tvivlsomt om Jesus, Paulus eller for den sags skyld Luther har levet op til Søren Krarups krav.

Det, der for alvor bringer stridsmanden Søren Krarup i harnisk, er at en (tidligere) professor i dogmatik, Theodor Jørgensen, beskylder ham for a, have ” forsøgt at benytte sig af politiske midler til at hindre menigheder i folkekirken i at holde forbønsgudstjenester i forbindelse med klimatopmødet”. Søren Krarup kan imidlertid ikke hverken snakke eller skrive sig ud af, at han har benyttet sig af politiske midler til at forsøge at forhindre, at lokale menighedsråd sammen med deres præst kan beslutte at ringe med kirkeklokkerne den 13. december i forbindelse med en klimagudstjeneste i domkirken i København. Det tjener ham derfor også til ære, at han ikke forsøger at argumentere imod det, men blot bryder ud i et fromt ”Vor Herre bevares”.

I kampens hede beskriver Søren Krarup Danske Kirkers Råd, der har opfordret til klimaringningen, som et sekterisk foretagende. Det er forståeligt, at Søren Krarup ikke sætter pris på Danske Kirkers Råd – og vice versa – men at være uenig med Søren Krarup mht. kirkens engagement på klimaområdet kvalificerer vel ikke til at blive stemplet som sekterisk? For dem, der ikke måtte vide bedre – og det gælder ikke Søren Krarup – skal det dog lige oplyses, at Danske Kirkers Råd er den officielle paraplyorganisation for næsten alle kristne kirker i Danmark, dvs. frikirkerne, migrantmenighederne, den katolske kirke – og Søren Krarups egen folkekirke.

Sit retoriske højdepunkt når Søren Krarup, når han udbryder: ”Her skilles fårene unægtelig fra bukkene. Her bliver det klart, hvem der ved, hvad evangelisk-luthersk kristendom er, og hvem der ikke ved det”. Til ”bukkene”, som altså ikke ved, hvad evangelisk luthersk kristendom er, hører ifl. Søren Krarup den tidligere dogmatikprofesor, adskillige biskopper, en domprovst og adskillige præster. Af fårene, der altså ved, hvad evangelisk luthersk kristendom er, nævnes (indirekte) kun et. Det enlige får er … Søren Krarup. I modsætning til Jesu domslignelse er det imidlertid her et af fårene, som tiltager sig myndighed til at skille fårene fra bukkene.

Anden del af overskriften over Søren Krarups artikel er ”Fup og fidus det hele”. Jeg kunne ikke selv have fundet på en mere passende overskrift over folketingsmandens kirkelige udgydelser.

Christiansfeld, torsdag, den 26. November 2009
Mogens S. Mogensen

Reklamer

 1. #1 by C.Beyer on 26. november 2009 - 17:44

  Kan du ikke lige specificere hvad det er, der forkyndes med denne klimaringning?

 2. #2 by Mogens S. Mogensen on 26. november 2009 - 18:17

  Sådan som jeg har forstået det, kalder klimaringningen til fælles forbøn for løsning af de alvorlige globale klimaproblemer, som især truer verdens fattiges liv.

 3. #3 by mads christoffersen on 26. november 2009 - 19:06

  tak for din blog. Du kan evt henvise folk til http://www.grønkirke.dk. Mvh mads christoffersen. Danske kirkers råd

 4. #4 by Anne Albinus on 26. november 2009 - 22:14

  Hej,

  Her er linket : http://www.bellringing350.org

  På min blog er bl.a. link til det brev, som Kirkernes Verdensråd har udsendt til kirkerne :
  http://annealbinus.eftertanke.dk/2009/11/13/klokker-for-klima/

  Venlig hilsen,
  Anne

 5. #5 by C.Beyer on 28. november 2009 - 02:07

  At vi skulle have særlig alvorlige klimaproblemer i dag er ikke sandt. Det er et katastrofescenarie opfundet af en gruppe pseudovidenskabsmænd med henblik på at tjene penge. Dette dokumenteres jo også af den netop afslørede skandale med udpræget manipulation med data, svindel med forskningsmidler og mobning af videnskabsmænd med andre synspunkter. Er det ikke lidt tåbeligt, at kirken hopper med på den galej med klokkeringning og specielle forbønner? Når dønningerne fra det oppropaganderede klimashow har lagt sig vil det nok være lidt flovt at tænke tilbage på hvad kirken blev forført til. Deltagelse i en kynisk dans om guldkalven.

  Mogens S. Mogensen :
  Sådan som jeg har forstået det, kalder klimaringningen til fælles forbøn for løsning af de alvorlige globale klimaproblemer, som især truer verdens fattiges liv.

 6. #6 by Mogens S. Mogensen on 28. november 2009 - 19:56

  @C.Beyer: Hvor ville jeg af hjertet ønske, at du havde ret: at klimakristen var ikke ekistererende. Men på de fleste andre områder af livet – fx når det gælder sygdom – stoler vi på de videnskabelige resultater. Og det helt store flertal af videnskabsmænd er enige om, at vi står over for en global opvarmning, som hænger sammen med det stigende CO2 indhold i atmosfæren, og at det stigende CO2 indhold hænger sammen med menneskelig aktivitet (bl.a. afrbrænding af fossile brændstoffer). Så vidt jeg kan læse forstå den moderne videnskab på klima-området, er det sådan det forholder sig. Desværre! Kirken forholder sig til realiteterne, og realiterne er altså, som beskrevet ovenfor. Og realiteterne er endvidere, at det især er verdens i forvejen fattigste mennesker i den tredje verden, som rammes hårdes af den globale opvarmning. Kirken har altid – i efterfølgelse af Jesu eksempel- taget sig af samfundets/verdens svageste (enken, den faderløse, den fremmede – og den fattige), og talt deres sag, og bedt for dem og de problemer de/vi står i, og det er også hvad der sker i dag.
  Venlig hilsen
  Mogens

 7. #7 by Hans Henrik Hansen on 2. december 2009 - 18:19

  “Og det helt store flertal af videnskabsmænd er enige om, at vi står over for en global opvarmning, som hænger sammen med det stigende CO2 indhold i atmosfæren, og at det stigende CO2 indhold hænger sammen med menneskelig aktivitet (bl.a. afrbrænding af fossile brændstoffer). Så vidt jeg kan læse forstå den moderne videnskab på klima-området, er det sådan det forholder sig” – nej, enigheden har vist sig at være ‘styret’ af en lille kreds af IPCC-insiders (‘Klimagate’), så der er al mulig grund til at holde hovedet koldt her: Hvorfor skulle Folkekirken på denne måde – med åbne(de) øjne – rende sig (endnu) en staver i livet? 🙂

 8. #8 by Mogens S. Mogensen on 2. december 2009 - 18:44

  @Hans Henrik Hansen. At der er nogle klimavidenskabsmænd, som har forsøgt at manipulere med deres resultater for at påvirke den politiske proces, ændrer imidlertid ikke ved, at der er meget solide videnskabelige dato, der peger på, at den globale opvarmning, som alle er enige om sker, hænger sammen med C02 udledning og dermed menneskelig aktivitet. Og det ændrer ikke noget ved, at der er et meget påtrængende behov for, at verdens regering på klimatopmødet eller snarest derefter enes om en aftale, der kan reudcere CO2 udslippet. – Man kunne også spørge: hvis du havde ret, og at det nu har vist sig, at klimakrisen er opfundet af korrupte klima-videnskabsmænd, hvorfor er det så, at regeringerne – eller i det mindste nogle af dem, måske de klogest, eller de i forvejen lidt fodslæbende, eller dem, der skal betale den største del af gildet – ikke har trukket sig fra topmødet. Hvis du mener, at Folkekirken er ved at rende sig (endnu) en staver i livet, så må du jo også mene, at regering og folketing i DK, samt et par hundrede andre lande/regeringer/parlamenter er ved at rende sig en staver i livet. Er vi i det mindste ikke enige om det?
  Venlig hilsen
  Mogens

 9. #9 by Hans Henrik Hansen on 2. december 2009 - 19:30

  Prøv at kaste et (hastigt) blik her:
  http://blogs.jp.dk/klimaks/2009/12/02/er-ipcc-utroværdig/
  , hvis du altså tør!? 🙂

 10. #10 by Hans Henrik Hansen on 2. december 2009 - 19:41

  “Hvis du mener, at Folkekirken er ved at rende sig (endnu) en staver i livet, så må du jo også mene, at regering og folketing i DK, samt et par hundrede andre lande/regeringer/parlamenter er ved at rende sig en staver i livet. Er vi i det mindste ikke enige om det?” – jovist! Eller som en kommentator tørt bemærker på Jyllandspostens blog:
  http://blogs.jp.dk/klimapoker/2009/12/01/obama-mania/
  “Det skulle undre mig hvis ikke en mand som Obama har gennemskuet klimasvindlen og kører en taktik der går ud på at afvente så diplomatisk og politisk korrekt som muligt indtil hele klimacirkusforstillingen er forbi eller aflyst.”
  Det samme gør det danske politiske kleresi utvivlsomt – men det har så det yderligere problem at skulle forsvare over for dan(sk)erne, at der skal bruges ~800 mio. kr (+ 50 Mkr. til Obamas lynvisit?) på ‘topmødet’! 😦

 11. #11 by Mogens S. Mogensen on 2. december 2009 - 20:03

  @Hans Henrik Hansen: Tak, jeg fattede mod og klikkede ind på den artikel, du henviser til. Konklusionen i denne artikel af et af medlemmerne af FNs videnskabelige klimapanel er (1) klimapanelets videnskabelige resultater er troværdige (2) politikere og andre har forsøgt at lægge pres på panelet, men det har modstået presset. (3) klimapanelets resultater er blevet udlagt på forskellig vis.

  Og så til noget helt andet: Tror regeringerne ikke på klimapanelets resultater? Det mener du og en blog-skribent ikke, at de gør. Jeg er af den opfattelse, at regeringerne tror på klimapanelets resultater. Hvem får ret? Det må vi vente og se, for at finde ud af.

  Venlig hilsen
  Mogens

 12. #12 by Hans Henrik Hansen on 2. december 2009 - 22:20

  “Jeg er af den opfattelse, at regeringerne tror på klimapanelets resultater” – min opfattelse er, at regeringer principielt ikke ‘tror på’ noget!: De søger at gennemføre (en) politik, indtil det helt eller delvis lykkes – eller fejler!
  Min vurdering er, at mange regeringer p.t. ‘træder vande’ – og samtidigt ruster sig til opfejning efter ‘FLOP15’! 🙂
  Men for den danske regering er det en særdeles vanskelig ‘venten’, fordi den har satset så megen politisk prestige + skattekroner på en (ret) evident dødssejler. Men dette gør det hverken nødvendigt eller ønskeligt for FOLKEKIRKEN at sejle i den flyvende hollænders kølvand! 🙂

 13. #13 by Hans Henrik Hansen on 3. december 2009 - 10:12

  Her er en lidt mere munter udlægning af Klimagate – à là Tom Stewart!:

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: