Korset i Europa

Kors skal fjernes fra offentlige skoler i Italien. Det har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for nylig besluttet. Denne afgørelse har bragt sindene i kog ikke bare i Italien, men også i det øvrige Europa – og i Danmark.

Kors er ikke bare smykker og ornamenter, men tegn og symboler. Et symbol er en genstand (eller en anden observerbar form), som en gruppe mennesker (fx et folk, eller en religiøs gruppe) forbinder med en bestemt betydning eller værdi. For flertallet af europæere er korset et symbol på kristendommen.

Kampen for at bevare kors i offentlige skoler må ses i sammenhæng med diskussionen om islams plads i Europa. Kampen om symboler er blevet en del af en politisk kamp. I værdikampen har symboler meget stor betydning, fordi de appellerer til følelserne mere end til fornuften.  Brugen af fx religiøse symboler i den politiske kamp gør det muligt at afsende stærke budskaber, uden at skulle argumentere rationelt for dem

Kampen mod muslimske tørklæder og burkaer handler derfor dybest set ikke om kvindernes ligestilling. Tærklæder, burkaer osv. er symboler på islam, og ved at fjerne dem fra det offentlige rum, reduceres islams ”forstyrrende” tilstedeværelse i samfundet, eller i det mindste i folks bevidsthed.

I dag har schweizerne i en folkeafstemning besluttet at forbyde minareter i Schweiz, og også i Danmark er der stærke stemmer, som agiterer for at forbyde i minareter – og også bygningen af moskéer i storbyerne. Modstanden mod minareter og moskéer i Danmark handler ikke, som det undertiden hævdes, om at forebygge radikalisering inden for islam, men om at fjerne symboler på islam fra det offentlige rum.

Mens der ikke kan være tvivl om, at kampen mod muslimske symboler er et dække for en politisk kamp mod islam, er det et langt mere åbent spørgsmål om kampen for korset og andre kristne symboler så på den anden side indebærer et egentlig engagement i kristendommen og et ønske om at fremme kristendommens betydning i samfundet? Eller bruges korsets tegn blot negativt til at udgrænse muslimer i forhold til europæisk eller dansk kultur?

Christiansfeld,  søndag, den 29. November 2009
Mogens S. Mogensen

For at læse mere om lignende og helt andre emner, besøg min website http://www.intercultural.dk

Reklamer

, ,

 1. #1 by disciple on 29. november 2009 - 22:10

  Citat:
  Mens der ikke kan være tvivl om, at kampen mod muslimske symboler er et dække for en politisk kamp mod islam, er det et langt mere åbent spørgsmål om kampen for korset og andre kristne symboler så på den anden side indebærer et egentlig engagement i kristendommen og et ønske om at fremme kristendommens betydning i samfundet? Eller bruges korsets tegn blot negativt til at udgrænse muslimer i forhold til europæisk eller dansk kultur?
  Citat slut.

  Kommentar:
  Jeg har lidt svært ved at definere din tilgang til dette spørgsmål om korset og det er min opfattelse, at du som præst (tror jeg du er ?) har en løjerlig tilgang til Islam. Mig bekendt har en præst aflagt et løfte om at udbrede evangeliet om Kristus!!!

  Prøv lige en gang at reflektere over kristnes stilling i de muslimske lande, hvor kristne ikke må have kirker eller bibler, og hvor de som konverterer til kristendommen bliver forfulgt, tortureret, fængslet eller dræbt.
  Det er den Islam som man importerer til ale lande og som bliver en møllesten om halsen på os alle, såfremt vi ikke nu siger stop til deres krav og samtidig sikrer, at der ikke kommer flere muslimer til landet.

  Vi har nok at gøre med at udbrede evangeliet til de som er her allerede.

  Kampen mod muslimske symboler. Jamen, hvilken kamp? Jeg har ingen kamp i gang, og mener heller ikke andre har. Det som det drejer sig om er, om Islam skal have en særstatus og derfor kan importere deres minareter til vor kultur, som i tusinde år har været kristen.
  Italien har ligeledes i ca. 1800 år haft korset, som et offentligt symbol, som er deres kultur og italienere vil selvfølgelig ikke afgive denne kultur, fordi en finsk kvinde er sur over, at hendes søn skal konfronteres med et kors i en italiensk skole. Hvad i alverden bilder Menneskeretskommissionen sig ind og pålægge italienere at fjerne korset p.g. a. en enkelt udefrakommende kvindes holdning.
  Det er jo direkte latterligt at de blander sig i Italiens indre forhold ligesom jeg går ud fra, at vi danskere ville reagere, såfremt en udefrakommende tilflytter forlangte Dannebrog med det hvide kors fjernet fra alle offentlige bygninger !!!

 2. #2 by Mogens S. Mogensen on 29. november 2009 - 22:25

  @disciple. Nej, jeg er ikke præst. Så vidt jeg kan følge med i den politiske debat. så foregår der en kamp mod muslimske symboler (altså en politisk kamp), og så vidt jeg ser, så bruges kristendommens symboler i denne kamp mod islam. – Det er det, som jeg peger på i dette blog-indlæg.
  Jeg synes ikke, at det er nogen god ide med love, der klinisk renser offentlige institutioner og på længere sigt hele det offentlige rum for kors, men en sådan tolerance overfor kristne symboler må modsvares af en rimelig tolerance overfor muslimernes symboler i det offentlige rum, synes jeg. Fx ved at accepere, at nogle muslimske kvinder bærer tørklæde og at muslimer får lov til at bygge bedehuse (moskéer) efter deres arkitektoniske traditioner (fx. med minareter).
  Venlig hilsen
  Mogens

 3. #3 by Kristen Skriver Frandsen on 29. november 2009 - 22:51

  Jeg er pt ikke ansat præst, men er helt enig med dig Mogens. Noget af det mere groteske i denne sammenhæng er at man nedtoner at korset er et religiøst symbol, og hævder det er et nationalt, kulturelt symbol. I de tilfælde næres da mistanken om at ærindet ikke er den positive kamp for det kristne symbol, der er vigtigst, men at det at udgrænse nogle andre. I Bayern har en lignende diskussion været i gang. Fra den store undersøgelse VEIL kan citeres: “otte sydtyske, stærkt katolske delstater som de eneste i Europa har indført et særforbud mod alle andre religiøse symboler end de kristne.
  – De tyske delstater kommer uden om spørgsmålet om religiøs diskrimination ved at hævde, at kristendommen er en vigtig del af den tyske kultur, og derfor defineres krucifikser ikke primært som religiøse symboler, men som kulturelle udtryk for den tyske nationale identitet” Se mere i Tørklæde, tro og tolkning her: http://www.religionsmoede.dk/images/religionsmoede/filer/undervisning/toerklaede-tro-tolkning.pdf. Kunne vi ikke komme frem til at glæde os over mulitreligiøs diversitet og give rum for det? Så er de også lettere at ønske det af andre, fx. i de lande hvor det er svært at få lov til at bygge kirker

 4. #4 by disciple on 30. november 2009 - 11:31

  Kristen S.F.
  Nej, du kan godt opgive at få lov til at bygge kirker i de muslimske lande, det er prøvet i årevis. Så den religion (Islam) som kræver ret til at dyrke deres religion i DK frit også med moskeer med minareter eller andre steder, vil ikke tillade det samme i deres egne lande.
  Kristendommen er ikke krigerisk, idet den faktisk er ophav til demokratiets rødder og derfor der religionsfrihed i DK og Vesteuropa.
  Men en religion, som er så fjendtlig overfor kristendommen bør have grænser for hvilke trusler de kan udgøre. Tag du blot til England, som har haft og stadig har kæmpeproblemer med parallelsamfund, fordi de ikke kunne se problemerne komme.

  Man kan udmærket have religionsfrihed og så have grænser for anvendelsen heraf.
  Noget helt andet er, at vi aldrig har haft problemer med jødedommen, eller andre religioner, det er kun Islam, som skaber dem, fordi den religon er politisk religiøsitet!

 5. #5 by jeronimus on 30. november 2009 - 14:41

  Det er ikke tilladt for ikke-muslimer at tage til Mekka, kunne man forestille sig, at muslimer ikke måtte tage til Roskilde. Der er ingen kirker i Saudi-Arabien, det er knap tilladt for kristne at samle sig. I Ægypten forfølges kopterne og alle deres grise slås ned. I Malaysia konfiskeres bibler fordi betegnelsen Allah er brugt. I Pakistan er det forbundet med livsfare at være kristen. Man kan spørger sig selv, hvad det er der gør, at Islam har så svært ved at tolere andre religioner, der hvor de er i overtal? Man kan ikke laste kopterne og de malaysiske kristne for imperealisme og korstog. Men hermed er givet en ide til et kommende blog-indlæg. På http://www.forfulgt.dk/ kan man læse mere om forfølgelser af kristne.

 6. #6 by Karen E. Hansen on 30. november 2009 - 16:47

  Det er tankevækkende med formuleringen: “en rimelig tolerance overfor muslimernes symboler i det offentlige rum”
  RIMELIGHED er netop det, som ofte mangler i forhold til debatten om religionen islam og dens krav på rum i Europa, socialt, religiøst kulturelt – og også politisk.
  Hvem skal afgøre hvad der er en rimelig tolerance ? For hvis den skal være rimelig, kan det ikke være meningen, at alt skal accepteres.
  F.eks ikke tvang til tro – eller hvad?
  Det er beklageligt, set ud fra et kristent synspunkt, at korset som symbol bruges politisk, især til at begrænse andres frihed – men hvorfor må der ikke tales om, at minareter da også sagtens kan være et politisk udsagn. Om tvang. Og er religiøse symboler på samfundsmagt beklagelige, teologisk set, i islam? Hvem taler om det?
  Meget af den nedgroede tone i debatten kommer jo af det, der ikke debatteres seriøst af alle parter. Det er uden tvivl kun et mindretal af Europas tilflyttede muslimer, der har intention om en religiøs-politisk magtovertagelse; men nogle har – og styret i en række muslimske lande, der forfølger egne religiøse mindretal, gør det nok også med nogle af de ivrige sponsoreringer af byggeprojekter i Europa. Er der tale om en åben, rimelig debat med dem?
  Historisk set er det vel også forklarligt, hvis folk f.eks. på Balkan og i Centraleuropa ser minareter som magtsymboler jf. Osmannerrigets mangeårige imperalisme og erobringsforsøg. Forklarligt også at flygtninge fra en nutidig, notorisk forfølgelse fra religiøse fanatikers side (både af ikke-muslimer og muslimer, der tør stille spørgsmål f.eks. til kvinders stilling) forbinder minareter med højtråbende tvang.
  Men det er det tabu at fremføre, mens korsriddersymbolet skamrides – bl.a. derfor den forpestede debat.
  Hvis Europas hidtidige befolkning mangler tillid til at f.eks. stormuftien i Egypten har rimelighed i tankerne, når han fordømmer en demokratisk folkeafstemnings resultat i Schweitz – hjælper det så at deltage i fordømmelsen af dene befolkning og dens bekymringer?
  En norsk avis dømmer i dag, generaliserende, det schweitziske folk nazistisk…
  Den schweitziske afgørelse skal nok blive underkendt på en eller anden måde – men bliver de kommende minareter, som vil knejse over Geneve, så ikke for nogle til symboler på tvang? Politiske symboler på, at det med rimelighed har almindelige mennesker ikke indflydelse på, det afgøres af folk med ideer om et harmonisk, flerreligiøst og flerkulturelt samfund i Europa, som kun for alvor retter kravet om rimelighed til den ene part – med en forestilling om at så vil f.eks. Saudi Arabien, som sponsorerer bygningerne og uddanner imamerne, nok også af sig selv blive “rimelig” en dag!
  Mon?

 7. #7 by M.J. on 1. december 2009 - 13:31

  Jeg er RYSTET over mange danske præsters U-kristne laden og gøren! Mange danske præster er med til at undergrave kristendommen i Danmark. Disse præster er ikke Kristendommens forkæmpere, men derimod Kristendommens fjender.

  Moderne, vestlig kristendom byder på en tro uden mystik. En tro uden indvielse. En tro uden krav og udfordringer. Desværre. For en tro, der ikke sætter skub i den kristne, fører ingen steder hen. En tro, der ikke inspirerer den kristne til forvandling og handling, er en gold og kedsommelig affære. Den fastholder den kristne i en tilstand af fremmedgørelse, og den giver ingen oplevelse af Guds nærvær!

  Kristendommen er for mystisk mener modernisterne. Derfor skal der gøres op med al kristen tradition. Kirkerummet skal moderniseres, teologien skal moderniseres, liturgien skal moderniseres, og bønnerne skal moderniseres. Det skal være slut med oldævl og mørk middelalder. Og vupti: kristendommen er blevet så moderne, at den er umulig at skelne fra sekularisme. Det, der foregår i kirken, ligner til forveksling det, der foregår på arbejdspladserne, i sportshallerne og i medierne.

  Det er naturligvis en dødsfælde for kirken. For kirken kan aldrig udkonkurrere underholdningsbranchens og business-verdenens spejlblanke overfladiskhed. Derfor vil den kirkelige modernisme blot medføre, at endnu flere mennesker dropper ud af kirken. Og hvordan kan det være anderledes, når kirkens repræsentanter bekræfter mennesker med sekulære tilbøjeligheder i, at kristendommen er en 2000-årig misforståelse, som nu endelig bliver rettet?

  Og mht. Kristendommen og Islam, så vil de for evigt være i kamp om hvem der kan vinde flest sjæle! For Kristendommens grundlægger Jesus BØD de kristne at gå ud i al verden og gøre alle folkeslag til hans disciple! Og islam BYDER alle muslimer, at gøre hele verden til et globalt islamisk hjem!

  De præster og de kristne, der fremmer islam og islamiske symboler er derfor fjender af Kristendommen!

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: