Konsekvenser af et nyt ægteskabsritual

I folketinget er der tilsyneladende nu et flertal for at give homoseksuelle par mulighed for at indgå et egentligt ægteskab på lige fod med heteroseksuelle par. I folkekirken er der stærke røster for, at der i så fald må udvikles et ægteskabsritual for sådanne par. Det tyder på, at det i givet fald ikke bliver et kønsneutralt ritual fælles for hetero- og homoseksuelle par, men et ny særskilt vielsesritual for homoseksuelle par.

I denne situation er det på sin plads at overveje konsekvenserne af en sådan mulig beslutning. Hvilke kirkepolitiske problemer, vil en eventuel indførelse af et sådant nyt ritual løse, og hvilke kirkepolitiske problemer vil det skabe?

Der kan ikke herske tvivl om, at det vil skabe stor glæde hos mange af de homoseksuelle par, som ellers i en kirkelig sammenhæng har været henvist til en velsignelse af deres på rådhuset registrerede partnerskab. Denne (ganske vist relativt lille gruppe) vil sikkert opfatte det sådan, at diskriminationen af dem i kirken nu ophæves, og de omsider opnår den ligestilling i forhold til heteroseksuelle par, som de har krav på.

At folkekirken følger op på en evt. folketingsbeslutning om anerkendelse af homoseksuelle parforhold som ægteskaber ved at indføre et egentligt vielsesritual for disse par, vil sikkert styrke forholdet mellem stat og kirke og dermed hele den folkekirkelige ordning. Hvis folkekirken modsatte sig indførelsen af et sådant nyt ritual, ville det sikkert kunne opleves som et skridt i retning af en adskillelse mellem stat og kirke.

Folkekirken opleves af mange danskere som noget meget gammeldags, som sexforskrækket og moralsk snerpet. Men hvis folkekirken nu vælger at indføre et vielsesritual for homoseksuelle par, vil det sikkert styrke folkekirkens popularitet i meget brede kredse.

Ud over at løse ovenstående problemer, vil indførelsen af et nyt vielsesritual dog sikkert også skabe nogle nye problemer.

Et af disse er måske – for udenforstående – et meget ”teknisk” problem, nemlig at vi så for første gang får et ritual i ritualbogen, som ikke alle præster behøver at skrive under på og føle sig forpligtet på. Naturligvis under forudsætning af, at præster for frihed til principielt ikke at ville vi homoseksuelle par.

Et andet problem er, at folkekirkens anerkendelse af homoseksuelle parforhold som ægteskaber sandsynligvis vil føre til en øget udsivning fra folkekirkens sognemenigheder. Et stigende folkekirkemedlemmer af lavkirkelig observans vil danne valgmenigheder og lutherske frimenigheder, og på længere sigt vil vi sandsynligvis også opleve, at nogle folkekirkemedlemmer af højkirkelig observans vil tilslutte sig den katolske kirke.

For de fleste præster og lægfolk i folkekirken spiller tilhørsforholdet til den globale lutherske kirkefamilie eller til hele verdenskirken ikke nogen stor rolle. Men alligevel skal det nævnes her, at en beslutning om indførelse af et vielsesritual for homoseksuelle par vil få økumeniske konsekvenser. Folkekirken vil vinde anerkendelse fra de kirker i vesten, som har indført eller er ved at indføre tilsvarende ordninger, som fx den svenske kirke. De kirker i vesten, som vælger at gå den vej, oplever imidlertid, at det fører alvor tillige spændinger i forhold til det, vi i dag kalder ”flertalskirken”, dvs. de kirker på den sydlige halvkugle, som repræsenterer over to tredjedele af alle verdens kristne. Det vil også for folkekirken vanskeliggøre samarbejdet med disse kirker om mission og udvikling, lige som det vil sætte nogle venskabsmenighedsrelationer under pres.
Det er ikke længere en selvfølge, at disse kirker fremover vil modtage vores penge og medarbejdere, eller at de ønsker at få besøg af vore biskopper.

For hver af disse seks konsekvenser – både dem, der tilsyneladende indebærer problemløsninger, og dem, der tilsyneladende skaber problemer – vil der være delte meninger, om de er af det gode eller af det onde. Men man skal ikke være profet for at kunne forudsige, at en beslutning om at indføre et nyt vielsesritual for homoseksuelle par vil få mærkbare konsekvenser.

Christiansfeld, fredag, den 18. marts 2010
Mogens S. Mogensen

For at læse mere om lignende og helt andre emner, besøg min website www.intercultural.dk

, , ,

 1. #1 by Karen E. Hansen on 20. marts 2010 - 17:21

  Mange taler jo også om, at det vil være konsekvent anti-diskriminerende, at kirken indfører et køns-neutralt fælles vielsesritual; så der heller ikke ved ægteskab mellem mand og kvinde må tales om denne forskel. Angiveligt skulle vi hermed “sone” skylden for homoseksuelles vanskelige forhold gennem historien.
  “I blev skabt som mand og kvinde” bliver så en kontroversiel salme at synge ved bryllupper, hvor det kan tænkes, at der er homoseksuelt orienterede til stede. Naturligvis kan så heller ikke 1.Mos. 1,27 læses i vielsesritualet.
  Familiedannelse, hvor mand-kvinde relationen ikke må kaldes det normale, vil også få mere og mere tendens til at ville fortrænge den kendsgerning, at menneskebørn stadig bliver til ved at to køn bidrager. Som regel er det så faderen, der skal være anonym og bortforklares.
  Det vil også have filosofiske konsekvenser, at det bliver “ukorrekt” at pointere, hvordan den skabte forskel mellem mandligt og kvindeligt indeholder muligheden for undfangelse og dermed afspejler skabelsens under.
  Naturligvis vil det også have konsekvenser, at polygame og det langt større mindretal af singler nu med god grund kan føle sig “udenfor”, når de ikke omfattes af det udvidede ritual.
  Og det vil have konsekvenser, at man hele tiden (uigennemtænkt) sammenligner denne ordning med ordningen, som gav menigheder mulighed for at ansætte kvindelige præster – og at disse dermed kunne omfattes af præstevielsesritualet. I lang tid naturligvis uden ændringer i de traditionelle læsninger. Hvis sagen er holdbar, kan enhver selv omsætte Paulus’ ord om at vælge som ordets forkynder en, der er “én kvindes mand” til et tilsvarende udtryk for en tillidsværdig kvinde.
  Men økumenisk vil man så kunne sige: Se på Nordens kirker! Hvis vi får kvindelige præster -så vil vi med tiden også afskaffe det familieskabende ægteskab!!!
  Konsekvenserne kan blive mange – og bliver for mig at se slet ikke tænkt efter.
  Vh
  Karen

 2. #2 by Mogens S. Mogensen on 20. marts 2010 - 19:40

  @Karen E. Hansen: Jeg er helt enig med dig i, at man (og her vil jeg henvise både til politikere og kirkefolk) ikke har tænkt ordentligt igennem, hvad konsekvenserne vil blive af at indføre et ægteskabsritual for homoseksuselle.
  Venlig hilsen Mogens

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: