Syv spørgsmål om mission

Om et øjeblik går Danske Kirkedages festaften i gang. Temaet er “Lokal kirke – Global udfordring”. Anledningen til festen er, at de i år er 100 år siden den berømte verdensmissionskonference blev afholdt i Edinburgh, Skotland, også med dansk deltagelse. Der er lagt i kakkelovnen til en spændende aften, hvor fokus bliver sat på, hvad der er sket i verdenskirken i de sidste år, inklusive, hvordan det påvirker og vil påvirke os i Danmark

På stolene er der uddelt en tipskupon med syv spørgsmål om mission, som kirkedagsdeltagerne – og læserne af dette blog-indlæg – kan fornøje sig med at forsøge at besvare.

1. Paulus’ missionsrejser
I år fejrer vi 100-året for missionskonferencen i Edinburgh i 1910, men missionens historie går meget længere tilbage. Allerede i år 44 blev Paulus – sammen med Barnabas – sendt ud på deres første missionsrejse fra menigheden i Antiokia på grænsen mellem det nuværende Tyrkiet og Syrien. Paulus gennemførte i alt tre missionsrejser rundt i Romerriget og grundlagde en lang række menigheder i Lilleasien og Grækenland. En stor del af Ny Testamente består af de breve, missionæren Paulus sendte til de menigheder, han havde grundlagt. Paulus endte med at blive arresteret i Jerusalem og sendt til Rom, hvor han ifølge traditionen sine dage i Rom som martyr for sin kristne tro under kejser Neros forfølgelser omkring år 67.

Hvor gik Paulus første missionsrejse bl.a. til:

 1. Malta
 2. Cypern
 3. Kreta

2. Fra Ansgar til Tranqebar
Der gik næsten 800 år før den første missionær kom til Danmark, det var munken Ansgar, som i 826 begyndte sin missionsvirksomhed i Hedeby, der den gang var Nordens største by. Det tog tid inden danerne blev kristne. Kong Harald Blåtand hævder på runestenen i Jelling 150 år senere, at det var ham, der gjorde danerne kristne. Omkring 700 år senere i 1705 besluttede den danske konge Frederik den 4. at sende missionærer til sin koloni i Tranquebar i Sydindien. Kongen bad biskoppen over Sjælland om at finde et par præster, der kunne udsendes som missionærer. Biskoppen, der var en ortodoks lutheraner afviste det imidlertid, da apostlene allerede én gang havde opfyldt missionsbefalingen og forkyndt evangeliet i hele verden. Man fandt imidlertid den teologiske løsning at henvise til Luthers ord om, at en husfader havde ansvar for at forkynde evangeliet for sine husfolk, og de indfødte i kongens koloni i Indien var hans husfolk. Men biskoppen skulle derefter have sagt, at ”Danske studenter er ikke egnede til dette arbejde, de er hengivne til overflod, druk, uvidenhed og hor”. Derfor fandt kongen i stedet to tyskere, Ziegenbald og Plütschau, som han kunne sende ud som verdens første lutherske missionærer.

Hvor fandt Kong Frederik den 4 de to missionærer til Tranquebar?

1. I Berlin
2. I Herrnhut
3. I Halle

3. DMS og Santalmissionen i Indien
Den moderne protestantiske missionsbevægelse begyndte med den engelske baptist William Carey, der i 1792 tog til Indien som missionær. I 1821 blev det første danske missionsselskab stiftet, som meget passende fik navnet ”Det Danske Missionsselskab” (DMS). Stifteren var sognepræsten i Tårbæk, Bone Falch Rønne. Der skulle imidlertid gå 44 år inden DMS fik udsendt sine første missionærer, som arbejdede i Sydindien. To år senere begyndte nordmanden danskeren H. P. Børresen og nordmanden Lars Olsen Skrefsrud et missionsarbejde i Nordindien, der blev til Dansk Santalmission. Missionærer kom den gang lige som i dag med mange forskellige forudsætninger, og det er ikke nødvendigvis en forudsætning, at man har en ren straffeattest. Før Skrefsrud blev missionær sad han 4 år i fængsel.

Hvilken forbrydelse var missionæren Lars Olsen Skrefsrud tidligere blevet dømt for

1. Bigami
2. Tyveri
3. Vold

4. Sudanmissionen og Nigeria
En af deltagerne på missionskonferencen i Edinburgh i 1910 var præsten ved Vor Frue Kirke i Aalborg, Anton Pedersen. Efter et af de store møder skrev han: ”Hvad mon der skete i dette øjeblik i hjerterne? Og hvad mon der sket i Himlen. Jeg tro, at den aften i Tolbooth Church i Edinburgh vil få historisk betydning … uden tvivl vil der i disse dage blive givet impulser til ny missioner, ny foretagender i den ikke-kristne verden”. Anton Pedersen tog hjem og grundlagde Sudanmissionen, der i 1913 sendte sine første missionærer til Nigeria. Arbejdet førte til dannelsen af en luthersk kirke, som i dag har 2 millioner medlemmer.

I Sudanmissionen som i anden dansk missionsvirksomhed har forkyndelsen gået hånd i hånd med praktisk hjælpearbejde. Om den første missionær Niels Brønnum sagde man, at han havde en bibel i den ene hånd og …

Ja, hvad havde Niels Brønnum i den anden hånd som missionær i Nigeria?

 1. En pegepind
 2. En lægetaske
 3. En spade

5. Kristent studenterarbejde i Etiopien

I 1972 grundlagde en gruppe kristne universitetsstuderende i Etiopien et kristent studenterarbejde, kaldet EVASUE. Siden 2005 har Dansk Ethiopermission samarbejdet med EVASUE om deres missionsarbejde. EVASUE er meget optaget af at bringe evangeliet til andre studerende, ikke kun i Etiopen men nu også i nabolandene. Når de studerende ikke har travlt med deres undervisning eller eksamen tager de på ”outreach” bl.a. til det muslimske Djibouti. På trods af den modtagelse de ofte får i Djibouti,  vender de dog tilbage år efter år for at fortsætte deres missionsarbejde.

Hvordan bliver de kristne studerende ofte modtaget i Djibouti?

 1. a. Med tørre tæsk
 2. Med ligegyldighed
 3. Med udvisning af landet

6. Missionærer fra syd

Vi har været vant til at mission har været fra den kristne verden i Nord til den ikke-kristne verden i Syd. Men i dag lever 2/3 af verdens kristne i den tredje verden i syd. Der er imidlertid lige så meget brug for mission i dag som for hundrede år siden. I 1910 var ca. 1/3 af verdens befolkning kristne, og det samme er tilfældet i dag. Inden længe vil flertallet af verdens missionærer sikkert også komme fra syd. Det er imidlertid stadig Nordamerika, som sender flest missionærer ud. Af de ca. 400.000 missionærer, som arbejder som missionærer rundt om i verden, er de 135.000 fra Nordamerika.

Hvilket land sender næstflest missionærer ud i dag?

 1. Sydkorea
 2. Brazilien
 3. Nigeria

7. Migrantmenigheder i mission

Historisk set har folkevandringer spillet en afgørende rolle for kristendommens udbredelse. Fx skyldtes kristendommens spredning fra Jerusalem til Antiokia, som vi læser om i Apostlenes Gerninger, at de kristne blev forfulgt i Jerusalem. En missionshistoriker, der understregede folkevandringernes betydning i mission, blev spurgt om, hvilken rolle missionærerne da havde spillet i missionshistorien. Jo, svarede han, de er fodnoter, der knytter de nye kirker sammen med de gamle i hele verdenskirkebevægelsen. I dag spiller kristne indvandrere en stor rolle i kirkelivet i Danmark. På en given søndag er 1/3 af kirkegængerne i København migranter, og mange af migrantmenighederne med medlemmer fra Afrika, Asien og Latinamerika ser det som deres opgave at være i mission i Danmark, at give evangeliet tilbage til et af de folk, som bragte evangeliet til dem.

Hvor mange migrantmenigheder er der ca. i Danmark i dag?

 1. 50
 2. 75
 3. c. 200

De syv rigtige svar følger i et senere blog-indlæg.

På Danske Kirkedage,  lørdag, den 15. maj 2010
Mogens S. Mogensen

De rigtige svar er:

1. Cypern
2. Halle
3. Tyveri
4. En lægetaske
5. Med tørre tæsk
6. Sydkorea
7. 200

Reklamer

 1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: