Kvindekærlig feminisme eller fremmedfjendsk populisme?

Ifølge Wikipedia refererer feminisme til politiske, kulturelle og økonomiske bevægelser med det mål at sikre bedre rettigheder, juridisk beskyttelse for kvinder og/eller kvinders befrielse. På det seneste har feminismen tilsyneladende fået nye frontkæmpere i flere politiske partier i Danmark. Især har de kastet sin feministiske kærlighed på muslimske kvinder, hvis rettigheder og befrielser, de har bestræbt sig på at fremme.

I et forsøg på at befri muslimske kvinder for undertrykkelse fra deres mænds side, har de forsøgt at få gennemført et forbud mod burkaer og niqaber. At der er meget få kvinder, der i Danmark bærer disse gevandter, og at disse kvinder påstår, at de selv har valgt at tilhylle sig og ikke er blevet tvunget til det af deres mænd, og at det i forvejen er forbudt at tvinge eller true nogen til at gå i fx burka eller niqab, har tilsyneladende ikke dæmpet disse politiske stridsmænd stof kamplyst.

Tvangsægteskaber er i Danmark forbudt ved lov, men forkæmperne for de muslimske kvinders frigørelse er villige til at gå endog meget langt i deres kvindekærlige kamp. På det seneste er det blevet foreslået, at 24 års-reglen skal ændres til en 28 års-regel. Den gældende regel i udlændingeloven indebærer bl.a. en dansk statsborger eller en person med dansk opholdstilladelse kun kan blive familiesammenført med sin udenlandske ægtefælle, hvis begge parter i ægteskabet er over 24 år. Den nye 28-års-regel skulle imidlertid indeholde en vigtig diskrimination, der bevirker, at den kun rammer mennesker fra lande, hvor der kan forekomme tvangsægteskaber, således at danskere og nydanskere fremover godt kan hente deres ægtefælle fra USA og Australien, men ikke fra Tyrkiet og Pakistan.

Inden kvinderne falder disse kvindekærlige politikere om halsen i taknemlighed over deres omsorg for deres ve og vel, skulle de måske lige forsikre sig om, at disse politikere virkelig er optaget af at bekæmpe undertrykkelse og vold mod kvinder.

Aviserne har her i sommer rapporteret om, at kvinder især fra Asien arbejder i Danmark – på au pair vilkår – til en timeløn, som burde få enhver feminist op på barrikaderne. Er ovennævnte politikere parat til at kæmpe for disse kvinders rettigheder?

Et stigende antal danske mænd gifter sig med kvinder fra Thailand og andre asiatiske lande. Nogle af disse kvinder udsættes for vold i deres ægteskab, men er tvunget til at leve videre med deres voldelige danske ægtefælle, fordi de i tilfælde af en skilsmisse, inden de har fået fast opholdstilladelse eller statsborgerskab, vil blive udvist. Er ovennævnte politikere parat til at kæmpe for disse kvinders rettigheder?

Det er en kendt sag, at mange kvinder fra Afrika, Asien og også nogle fra Østeuropa i prostitutionsmiljøet er kommet hertil i forbindelse med menneskehandel. Hvis sådanne kvinder går til politiet for at angive deres bagmænd, så denne trafik kan blive standset, bliver de udvist til deres hjemland og ender ofte som ofre for menneskehandel igen. Er ovennævnte politikere parat til at kæmpe for disse kvinders rettigheder?

I det hele taget indebærer prostitution en nedgørelse af kvinder, der må sælge deres krop til mandlige kunder og  ofte udsættes for vold. Trods disse overgreb mod kvinder, er prostitution stadig ikke blevet forbud i Danmark. Er ovennævnte politikere parat til at kæmpe for disse kvinders rettigheder?

Spørgsmålet er, om disse politikere er kvindekærlige feminister, der virkelig er optaget af at beskytte især muslimske kvinder mod vold, overgreb og anden uretfærdighed? Eller er de, når det kommer til stykket, fremmedfjendske populister, som under dække af omsorg for kvinder søger at begrænse indvandringen af muslimer, og som ved at appellere til danskeres frygt for fremmede på traditionel populistisk vis bare kæmper for at fiske stemmer?

Christiansfeld, fredag, den 30. juli 2010
Mogens S. Mogensen

Reklamer
 1. #1 by Karen M. Larsen on 30. juli 2010 - 14:52

  Dem der hidser sig mest op over tørklædet og burkaen er ofte også dem, der mener, at ligestillingen er gået for langt i Danmark. Så nej, den kamp har sjældent noget med feminisme at gøre.

 2. #2 by keh on 31. juli 2010 - 12:23

  Feminister??
  For rigtig mange kvinder verden over er burka og niqab og andre former for tvungen tilsløring en byrde og en ydmygelse – de demonstrerende kvinder, som siger, at de gør det helt frivilligt, lader ikke til at føle nogen form for medfølelse eller solidaritet med dem.
  Hvis tildækningen er helt frivillig, hvad demonstrerer den så?
  I hvert fald ikke forståelse for, at det kan føles dybt krænkende at møde et medmenneske, som kategorisk nægter at vis en sit ansigt.
  Det kan være en demonstration af, at den vestlige værdsættelse af åbenhed, ligeværd og samtale skal vige for krav, der begrundes i religiøst. I hvert fald når det begrundes i islam.
  For øvrigt er der vel et maskeforbud i Danmark – kræver niqab og burka så ikke særlig tilladelse?
  Det burde være alle menneskekærlige politikeres job at forsvare kvinder, som fanges i trafikkering og tvang på den ene eller den anden måde – ingen særlig feminisme dér.
  Men ikke alle muslimer er ofre (ikke engang for islam ;-)) og ikke alle forsvar for modtræk mod den religiøse nedgørelse af medmenneskeligheden er ren populisme.

 3. #3 by Mogens S. Mogensen on 31. juli 2010 - 17:46

  @keh:Mit spørgsmål vedr. visse politikeres engagement vedr burka og tvangsægteskab (24/28 års regel) var,om det udsprang af omsorg for kvinders ve og vel og deres rettigheder, eller det mon i stedet skulle tolkes som et udslag af fremmedfjendsk populisme. Jeg stiller kun disse to ekstreme alternativer op, men du har naturligvis have ret i, at der også er andre tolkningsmuligheder. Jeg besvarer ikke spørgsmålet direkte, men har meget svært ved at se, at de politikere (og det gælder ikke alle), som vil have burka forbudt og indføre 28 årsregel for at modvirke tvangsægteskaber, virkelig er optaget af kvinders ve og vel (feminisme), når de samtidig ikke tager sig af de langt mere udbredte problemer mht. kvinders rettigheder, som jeg nævner i indlægget. Derfor stiller jeg spørgsmålet, om visse politikere mon havde en helt anden dagsorden, nemlig “fremmedfjendsk populisme”. Jeg overlader det til den videre debat at tage stilling til den mulighed.
  Du har helt ret i, at spørgsmålet om total tildækning (burka og niqab) kan anskues ud fra en helt anden synsvinkel end kvindeundertrykkelse/kvinders rettigheder (som i sig selv også er særdeles vigtig), nemlig det med ikke at vise sit ansigt i det offentlige rum, som jeg synes er meget problematisk. Vi har endnu ikke et generelt maskeforbud, kun et maskeforbud ved demonstrationer. Men hvis vi skal have et forbud mod burkaer, må det naturligvis også gælde alle andre former for total tildæning, som ikke har det mindste med islam eller kvindeundertrykkelse at gøre.
  Venlig hilsen
  Mogens

 4. #4 by keh on 31. juli 2010 - 22:02

  Ja, og i den debat vil vi hurtigt kunne få stemplet DF som “fremmedfjendsk populistisk”. _ I udtrykket ligger så også, at “folk” nok er latent fremmedfjendske, hvis de f.eks. føler ubehag, når den sorte niqab med handsker optræder, enten på billeder, eller når man møder den i andre europæiske landes storbyer.
  De almindelige mennesker, der således stemples p.g.a. en umiddelbar følelse af modvilje mod en religiøst begrundet dominans – over kvinder… og/eller over samfundet, bliver ofte derved bragt til tavshed.
  Blev de hørt af andre end de omtalte politikere, ville det måske være det bedste værn om kvinders rettigheder her i landet – og mod omtalte dominans.
  Venlig hilsen
  Karen

 5. #5 by Mogens S. Mogensen on 1. august 2010 - 19:47

  @keh: Jeg har ikke her kaldt nogen partier for hverken fremmedfjendsk eller populistisk, men antydet muligheden af, at der en noget sådant som kan være på spil hos nogle politikere. Mens det vil være forkert generelt at stemple DF som fremmedfjendsk, så tror jeg, at DF selv vil vedgå at man er islam-fjendsk og måske også muslimfjendsk. Tilhængere af DF har direkte udtrykt, at de egentlig ønsker et DK uden muslimer og islam.
  Jeg kan godt forstå, at der er danskere som føler ubehag ved helt tilhyllede kvinder, og dette ubehag deler jeg. For mig at se er problemet, at nogle politikere puster til dette ubehag (ved et meget begrænset antal helt tilhyllede kvinder) og derudfra forsøger at skabe en frygt for ALLE muslimer, og søger at bruge denne oppustede frygt til at få stemmer til deres muslim-fjendske politik.
  For år tilbage forsøgte politikere at skabe frygt i befolkningen for, at muslimer gennem en konstant høj fertilitetsrate ville skaffe sig flertal i befolkningen. Vi, der sagde, at denne frygt var ubegrundet, blev kaldt naive. Nu viser det sig, at integrationen af indvandrer har betydet, at nydanskernes gennemsnitlige fødselsrate er den samme (lave) rate som gammeldanskernes, dvs. hverken ny- eller gammeldanskerne ser ud til at ville kunne reproducere sig selv.
  Så vidt videnskabelige undersøgelser tyder på, så er der kun ganske få muslimske kvinder, som bærer niqab eller burka, og min vurdering er, at integrationen vil betyde at det heller ikke i fremtiden vil blive et stort problem med mange helt tilhyllede muslimske kvinder.
  Venlig hlsen
  Mogens

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: