Totalitære tendenser i værdikampen

Politik udspringer af kultur, og i bunden af kultur ligger der værdier. Historisk set udspringer mange af vore værdier af religionen, som har været med til at forme vor danske kultur. Derfor er det helt naturligt at politikere lige som alle andre samfundsinteresserede personer diskuterer kultur, værdier og religion. Politikeres opgaver er imidlertid at vedtage love, som borgere – uanset hvilken kultur, hvilke værdier og hvilken religion, de måtte have – skal rette sig efter, men ikke at påtvinge befolkningen en bestemt kultur, bestemte værdier eller en bestemt religion.

I den såkaldte værdikamp, som politikere har engageret sig dybt i, har der været meget fokus på danske værdier. Indvandrerne skal tilegne sig danske værdier, og hvis de ikke gør det, så må de udsættes for repressalier fra det offentliges side, siges det undertiden. For det første må man spørge, hvilke værdier det helt præcist er, som er de danske værdier, indvandrere om ikke med vold så dog med magt skal tilegne sig og leve efter? Jeg mangler endnu at se et katalog af veldefinerede danske værdier, som alle vi gode gamle danskere i fællesskab bygger vort samfund på. For det andet – og endnu vigtigere – må man spørge, om det virkelig er politikernes opgave at holde øje med, hvilke værdier borgerne har? Mine værdier er vel min egen private sag, hvorimod mine handlinger er en offentlig sag, der er underlagt lovgivningen, og som jeg i givet fald kan straffes for.

På det seneste er Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti gået et skridt videre i værdikampen og har blæst til kamp mod en religion, som ca. 4 % af Danmarks befolkning tilslutter sig, nemlig islam. Dansk Folkeparti, der som bekendt er en del af den siddende regerings parlamentariske grundlag og derfor må tages alvorligt, ønsker altså, at statsmagten skal bruges til at bekæmpe en religion. Vi vant til, at statsmagten forsøger at bekæmpe fx kriminalitet, men nu skal islam – og dermed vel muslimerne – stå for skud.

Det er nye toner i vor ærværdige lovgiende forsamling. Hvis en terrorist legitimerer sine terrorhandlinger eller planer med henvisning til islam, skal han naturligvis straffes, ikke pga. hans islamiske overbevisning og tro, men fordi han med sine handlinger eller planer om handlinger har overtrådt dansk lov. Men skal man nu til at straffe folk for deres religion, eller i det mindste diskriminere dem på grund af deres religion?

Det er et faktum, at der findes muslimer, som har begået ulovlige handlinger med henvisning til islam (fx terrorisme), men det betyder naturligvis ikke at alle muslimer er kriminelle endsige terrorister, og i en retsstat straffer man lovovertræderen og ikke alle dem, der måtte have samme religion som ham.
Det er også et faktum, at der findes muslimer, som går ind for en form for shari’a, der er i strid med dansk lov, fx når det gælder stening af kvinder grebet i hor. At ikke alle muslimer har det synspunkt, blev tidligere socialminister Karin Jespersen (V ), omsider klar over forleden, da hun blev idømt en straf for injurier mod Zubair Butt Hussain, talsmand for Muslimernes Fællesråd, fordi hun uretmæssigt havde hævdet, at han gik ind for stening. Dertil kommer, at det er faktisk lovligt at gå ind for en lovgivning, som det store flertal anser for værende i modstrid med dansk kultur og danske værdier, det være sig stening for hor eller dødsstraf for mord.

Den raserende værdikamp afslører desværre totalitære tendenser i folketinget. Det er bestemt ikke ulovligt at fremføre sådanne totalitære synspunkter, men efter min mening er de i modstrid med hævdvundne danske værdier.

Christiansfeld, fredag, den 29. oktober 2010
Mogens S. Mogensen

Reklamer

 1. #1 by dcv2 on 29. oktober 2010 - 11:39

  Lad mig hjælpe dig lidt med et par danske værdier. Her er et par stykker, som jeg ikke kan begribe volder dig problemer at definere;

  1. Demokrati.

  2. Religious tolerance.

  3. En vis grad af frihed til at udtrykke sin mening.

  Det er sådan nogen værdier man helt basalt bør bøje knæ for, for at få lov til at være her. Hvis man arbejder for at indføre noget i modstrid med ovennævnte, så er man en fjende af Danmark.

 2. #2 by Mogens S. Mogensen on 29. oktober 2010 - 12:15

  @dcv2: For det første er det vist ikke specielt danske værdier, men værdier, som vi deler med mange andre folkeslag verden over. For det andet kan alle tre “værdier” forstås meget forskelligt, ikke bare i forskellige verdensdele, men sågar også her i Danmark. Lad mig give et eksempel: For nogle er retten til at gå med slør et udtryk for religiøs tolerance, for andre er det det modsatte. For nogle er det et udtryk for religiøs tolerance, at muslimer må have lov til at bygge moskeer, lige som kristne bygger kirke i Danmark, for andre ikke.
  Vh Mogens

 3. #3 by dcv2 on 29. oktober 2010 - 12:53

  Hej Mogens,

  Jeg synes heller ikke de behøver at være unikt danske, men det er nogen spilleregler, der en del af at være dansk. Vi ser fra bla. Muhammedkrisen og islamisk ekstremisme, at visse indvandrer truer dem. Værdierne skal selvfølgelig forstås fra dansk synsvinkel, når vi nu er i Danmark. Jeg mener Mogens Camre engang sagde, at hvis man ikke må diskriminere, i den værdimæssige betydning gøre forskel, så er der ikke noget Danmark. Det giver sig selv, at ikke alle fortolkninger af hvordan man indretter livet er forenelige med det Danmark, som i kraft af at være et demokratisk og produktivt land bla. kan yde den hjælp til andre, der ligger os så nær. Jeg synes ikke der er noget problem i slør og moskeer i sig selv, men de bliver problemer, hvis de bruges på en måde, der er skadelig for Danmark. Hvis slørdamen står til rådighed for arbejdsmarkedet og imødekommende overfor dets krav, og moskeen ikke prædiker anti-vestlige og anti-demokratiske budskaber, så er det fint.
  Rent politisk så er vi kommet ind i en tid, hvor det er gået op for stadig flere, at vi skal tænke lidt på os selv og beskytte det vore forfædre har bygget op, som altså også gør, at vi kan hjælpe andre. Det er det værdikampen handler om.

 4. #4 by keh on 29. oktober 2010 - 18:26

  Har jeg ret i at fornemme en vis tilfredsstillelse ved at Karen Jespersen (omsider) har fået en dom for injurier?
  Injurierende er udtalelsen, fordi den ikke kan bevises – men da vel også fordi klageren, Zubair Butt Hussain, dermed tilkendegiver, at det føles som en negativ udtalelse. For ham privat, forhåbentlig, jeg kender ham ikke – eller bare her i Danmark?
  Karen Jespersen ved selvfølgelig udmærket, at kun de færreste muslimer synes, det er rigtigt at stene mennesker (kvinder) til døde. Men det har særlig interesse, hvad imamer udtaler om den sag. Det er dem, der også er retskyndige. Og meget tyder på, at imam Abdul Wahid Pedersen i hvert fald ikke vil afvise sådanne domme. Han anlagde da vist heller ikke sag.
  At skelne mellem private meninger og praksis er væsentligt i et frit samfund, det er modsætningen til totalitarisme. Men hvis vi ikke ønsker at ende i totalitarisme, så må der argumenteres imod alle totalitære tendenser i et samfund.
  Her i dette indlæg (som i mange andre på denne blog) argumenteres der imod DF, Karen Jespersen og andre, som i debatten vil imødegå det teokratiske styre, som de ser tendenser til at ønske blandt nogle – understreget nogle! – muslimer i Europa.
  Desværre er der en del af dem, som er imamer og har indflydelse.
  Skal vi stiltiende vente på at steningsstraffe o. lign. bliver indført ved lov? Det var så vidt jeg husker Fatif Alev, der engang sagde: “Når vi bliver 51%, så bliver samfundet islamisk.”
  Hvis det også vil indebære, at der bliver straf for at “tale imod sharia”, så er det vigtigt (for mig) i tide at forhindre, at radikaliseringen af unge muslimer vokser sig stærk.
  Det kan vel medføre, at vi som samfund må skærpe opmærksomheden på, hvad nogle imamer f.eks. lærer børnene i koran- og friskoler. Uh – er det at tvinge “danske værdier” igennem? Er det totalitært at være på vagt over for totalitarisme?
  Og er det vigtigste tiltag mod det totalitære så altid at tale om DF´s skrækkelige udtalelser, og glæde sig over injuriedomme over dem, der bekymrer sig for islamiseringen?
  Hvad med det, som de saudisk uddannede imamer siger? DF kan modsiges. Det kan de i mange sammenhænge ikke.
  Danske værdier – europæiske værdier – menneskelige værdier… hvis de ikke må fremmes over for vore nye medborgere, hvis paraboler vender mod Mellemøsten, så tager de radikale imamer magten over dem.
  Ikke ved tvang, nej – men hvem er det så, der skal have frihed til at afskaffe friheden?
  Vh
  Karen

 5. #5 by Mogens S. Mogensen on 29. oktober 2010 - 22:53

  @Karen
  “Har jeg ret i at fornemme en vis tilfredsstillelse ved at Karen Jespersen (omsider) har fået en dom for injurier?” Nej, men du har ret i at jeg er tilfreds med, at injurier – uanset om de begås af politikere eller ej, uanset om de begås mod muslimer eller kristne – straffes i overensstemmelse med dansk lov.

  “Injurierende er udtalelsen, fordi den ikke kan bevises – men da vel også fordi klageren, Zubair Butt Hussain, dermed tilkendegiver, at det føles som en negativ udtalelse.” Ja, selvfølgelig.

  “Og meget tyder på, at imam Abdul Wahid Pedersen i hvert fald ikke vil afvise sådanne domme. Han anlagde da vist heller ikke sag.” Nej, for han har tidligere givet udtryk for, at han går ind for stening og for dødsstraf for frafald. Hvilket sidste jeg også offentligt har konfronteret ham med på en høring på Christiansborg for en halv snes år siden.

  “Her i dette indlæg (som i mange andre på denne blog) argumenteres der imod DF, Karen Jespersen og andre, som i debatten vil imødegå det teokratiske styre, som de ser tendenser til at ønske blandt nogle – understreget nogle! – muslimer i Europa.” Jeg argumentere bestemt ikke imod at Karen Jespersen og andre er i mod teokratisk styre. Det er jeg også. Men jeg argumenterer imod, at KJ kæmmer alle muslimer over en kam og fx beskylder Zubair Hussain for at gå ind for stening.

  “Skal vi stiltiende vente på at steningsstraffe o. lign. bliver indført ved lov? ” Nej, selvfølgelig ikke. Selvfølgelig skal vi argumentere mod dem, der vil indføre steningsstraffe, dødsstraf og andre inhumane straffe.

  “Og er det vigtigste tiltag mod det totalitære så altid at tale om DF´s skrækkelige udtalelser, og glæde sig over injuriedomme over dem, der bekymrer sig for islamiseringen?” – Jeg glæder mig ikke over injuriedom over en, der bekymrer sig for islamisering, men jeg glæder mig over at leve i et retssamfund, hvor dem, der begår injurier, bliver dømt efter dansk lov. Der er bestemt mange andre vigtige ting at gøre mod alle former for totalitære tendenser. “DFs skrækkelige udtalelser” er vigtige, fordi DF udgør en del af regeringsgrundlaget og derfor forsøger at omsætte deres “skrækkelige udtalelser” i lovgivning.

  “Danske værdier …. ikke ved tvang”. Jeg er helt enig. Ikke ved tvang.

  Venlig hilsen
  Mogens

  NB: Jeg har rettet stavefejlen, så Karen Jespersens navn er skrevet korrekt. Og så har jeg slettet din mail, hvor du beklager fejlen. Håber, det er OK.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: