Kære politikere: I skulle skamme jer!

Da jeg i 1974 blev gift med min kone, var jeg 23 år og min kone 21 år. Hvis VKOs aftale om et pointsystem for familiesammenføringer havde været gældende, og min kone var kommet fra et land uden for EU, så ville vi ikke kunne have bosat os i Danmark. Altså skulle jeg have valgt mig en anden kone for at kunne slå mig ned i Danmark,  eller også skulle vi have bosat os i et andet land. Den gang ville jeg have væddet hele butikken på, at vi aldrig i Danmark ville få et sådant indført system, der ville forhindre en dansk borger i at bosætte sig i Danmark sammen med sin udenlandske ægtefælle, hvis de ikke kunne skrabe nok point sammen de ikke havde den rette uddannelse, de rette sprogkundskaber, den rette arbejdserfaring, eller ville bosætte sig det rette sted.

Er der tale om en alvorlig krise for Danmark, der kræver en slags undtagelsestilstand? Er Danmark da ved at blive oversvømmet af udenlandske ægtefæller, der bliver sammenført med deres danske ægtefæller. Danmarks statistik meddeler, at der i 2008 skete et fald fra 4.455 i 2007 til 3.749 i 2008. Så der er altså ikke tale om en flodbølge, men kun et lille skvulp i vandkanten.

Dansk Folkeparti har tilsyneladende krævet denne stramning i loven om familiesammenføring. Men det er dog en meget udansk og ufolkelig måde at behandle danskere på, indirekte at ville tvinge folk til at gifte sig med mennesker, som lever op til statens krav. Hvis dette indgreb i danskeres familieliv er et udtryk for danske værdier, så er danske værdier ikke værd at kæmpe for.

Venstre, der kalder sig Danmarks Liberale Parti, har spillet en central rolle i udformningen af lovforslaget, da integrationsministeriet er besat af Vestres Birthe Rønn Hornbech. Men dette pointsystem er dog noget af det mest uliberale, man kan forestille sig. Det rimer ikke med en liberal frihedstradition, men giver ubehagelige mindelser om kommunistiske staters indskrænkninger i deres borgeres frihedsrettigheder.

Det konservative Folkeparti, der er et gammelt borgerligt parti, bakker helt op om pointsystemet. Men det er dog en underlig måde at behandle lovlydige danske borgere på, som var de børn på en opdragelsesanstalt. De konservative plejer at værne om familien, men bidrager her til en point-systematisk chikane af en lang række familier.

Kristendemokraterne sikrer med sin ene stemme et flertal for lovforslaget – som en del af finanslovsaftalen. Hvordan kan et kristendemokratisk parti dog tage medansvar for et lovforslag, der er en åbenlys skamplet både på demokratiet og kristendommen? I lovforslaget bliver det da skåret ud i pap, at det enkelte menneskes samfundsmæssige nytteværdi er vigtigere end ægtefællers ret til at leve sammen i vort samfund.

Kære politikere! Det er muligt, at I med dette inhumane pointsystem kan genvinde regeringsmagten ved næste folketingsvalg, men når det gælder almindelig borgerlig anstændighed, så har I har tabt på point. Det er unge familiers fremtid, I lægger en bombe under. Det kunne have været jer selv eller jeres børn. I skulle skamme jer!

Christiansfeld, onsdag, den 17. november 2010

Mogens S. Mogensen

Reklamer

 1. #1 by bjoergit on 17. november 2010 - 20:52

  Er det ikke som om, at politikere har slettet ordet “At skamme sig”??? De aner ikke, hvad det vil sige– og det er bare SÅ skammeligt!!!!!

 2. #2 by Bendt Svane on 17. november 2010 - 21:48

  Jeg er helt enig med dig Mogens M.

  Jeg blev også gift som 23-årig, og jeg mener ikke at Danmarks mest arrogante kvindemennesker Pia K. og Birthe R-H. skal bestemme, hvor jeg skal være bosat med min kone.

  Det er skammeligt at vi har en kynisk og umenneskelig kirkeminister, der lader sig styre af formanden fra et parti som vil indføre bla. Pressecensur, som ligner Nazisternes under 2.verdenskrig.

 3. #3 by Ricardt Riis on 17. november 2010 - 23:57

  I rider dog nogle forfærdelig høje heste! Er det helt umuligt at forstå, at tiltaget skal erstatte 24-års reglen, der jo også ville bestemme over danskeres ægteskab med ikke-danskere? Og er det umuligt at indse, at en kultur med arrangerede ægteskaber kan foranstalte en kædeindvandring her til landet. Det har vi jo erfaret, og det ønsker vi ikke at erfare igen. Det er det, pointsystemet skal forhindre. Og det mindste man kan forlange af dem, der opfordrer andre til at skamme sig, er, at de fortæller, hvad de vil gøre ved sagen, altså ved denne kædeindvandring. Skal al indvandring i kraft af arrangerede ægteskaber gives fri eller hvad?

 4. #4 by dcv2 on 18. november 2010 - 01:23

  Jeg tror logikken i foretagendet er, at man ikke kan tillade sig at sige nej til nogen. Fri indvandring til vores lille omkostningstunge andedam er blevet en “ny nødvendighed” skabt af nød og kærlighed, som man er et dårligt og skammeligt menneske, hvis man modsætter sig.

 5. #5 by modkraft on 18. november 2010 - 04:48

  Hvor er det dog trist, at så mange mennesker er blevet snydt af regeringen (godt hjulpet af de fleste medier) til at tro, at det hele er “de fremmedes” skyld.
  Må jeg opfordre til at slukke for tv2, lægge jyllandsposten til side og komme lidt ud i virkeligheden?
  Måske er den ikke så farlig endda..

 6. #6 by Kristen Skriver Frandsen on 18. november 2010 - 08:45

  “Danske værdier” har fået en helt særlig klang!

 7. #7 by keh on 18. november 2010 - 11:06

  Jamen det er da en trøst, at der er nogen, som kan blive rigtig, rigtig forargede over vore elendige politikere!!
  Så, når nu forargelsen har fået en omgang mere – så ville det være rigtig, rigtig opmuntrende med nogle alternativer?
  Skal nygifte, der bosætter sig i Danmark kunne spørges, om der er udsigt til at de kan blive selvforsørgende? Eller strider det mod rigtige danske værdier? Andre kan naturligvis ikke tillade sig at vurdere noget som helst. Samfundet skal ikke andet end betale.
  Er aldersgrænser utilladelige? Hvis ja, er det så “uproblematisk” med pigen i 2.g, der nødvendigvis skal giftes med fætteren, som er analfabet (i 3. generation). Er det en hjælp at der er et telefonnummer, som hun evt. kan ringe til – men ingen kan forsvare hende mod familiens (parallelsamfundets) hævn.
  Alternativet til disse tåkrummende pinlige regler er afskaffelse af velfærdssamfundet, så kædeindvandring ikke kan betale sig – er vi parate til det?
  Vi tager forhåbentlig imod et antal flygtninge, som virkeligt er forfulgte, hvor de kommer fra, dem er der en del af. Bør vi så ikke kunne forsvare deres retssikkerhed, når de først er her? Hvis Danmark fortsat skal være et land, hvor det er tilladt at være i opposition til f.eks. islamismen, hvordan forsvarer vi så dissidenter, hvis al indvandring p.g.a. “kærlighed” skal godkendes helt uden forestilling om, at andet end den ideelle personlige følelse er med i spil ?
  I Sverige holdes de liberale, idealistiske tilgange til spørgsmålene i hævd – så dér er der ingen problemer med integrering??
  Vi er mange, der som Richardt Riis venter på, at de forargede kommer med de gode forslag, de der ikke er nogen grund til at skamme sig over…..
  Eller er det et ideal (dansk værdi i sig selv) at lade stå til, opgive økonomien og ideen om velfærd for alle, demokrati og personlig frihed? Religionsfrihed?
  Vente på sharia – eller modarbejde dens indførelse?
  Hvordan?

 8. #8 by Mogens S. Mogensen on 18. november 2010 - 14:51

  @Keh: Jeg har ikke givet udtryk for, at vore politikere generelt mer elendige, men at forslaget om pointsystem er noget, som de burde skamme sig over. Det er menneskeligt at fejle, også for politikere.
  Hvis man skal løse et problem, er det allervigtigste at vide, hvad det er for et problem der skal løses. Jeg har forstået, at 24-årsreglen (som man nu justerer kraftigt på) skulle bidrage til løsningen af det problem, som er tvangsægteskaber. Men jeg har meget svært ved at se, hvad de forskellige kriterier for opnåelse af point har at gøre med forhindring af tvangsægteskaber. For mig at se forebygger det ikke tvangsægteskaber, men indfører i stedet en statslig tvang i unge menneskers ægteskaber.

  Men hvad handler det så om? Hvad er det for et problem, der skal løses?
  (1) Handler det om generelt at begrænse indvandringen?
  (2) Handler det om at begrænse indvandring af folk fra såkaldte tredjelande?
  (3) Handler det om at begrænse indvandringen af somaliere og andre muslimer?
  (4) Handler det primært om økonomi, altså at begrænse statens udgifter til indvandrere?
  (5) Er det et led i en større politisk bestræbelse på (kun) at tiltrække indvandrere, som kan bidrage økonomisk til samfundet?

  Det er muligt at svaret blæser i vinden, men måske blæser det så meget at jeg ikke kan høre det?

  Venlig hilsen
  Mogens

 9. #9 by keh on 18. november 2010 - 17:09

  Den voldsomme forargelse er for mig at se for letkøbt.
  Henrik Højlund skriver i dagens KD: “Jeg kunne brække mig i lårtykke stråler” – tilsvarende “I skulle skamme jer!”
  Han føjer til “det handler om at redde vores allesammens dellefede velfærd.”
  Ja, hvis det er så skammeligt at ville redde velfærden – arbejdsløshedsunderstøttelse, gratis skolegang, hospitaler, invalidepension, kontanthjælp o.s.v, så lad os tale om, at vi vil afskaffe den. Hvad så med de indvandrere, vi allerede har, og som for en forholdsvis stor del er særlige brugere af den ?
  Det, der kaldes kædeindvandring, har økonomisk betydning. For den patriarkalske familie, der ser ægteskab som en del af planen for at få flere familiemedlemmer til Danmark.
  Den har også økonomisk betydning for Danmark. Hvis vi ikke kan betale for velfærden – hvor skal den så spares væk?
  I stedet for indvandring til overførselsindkomst og dyre sociale integreringsforsøg spørges der efter indvandring, som kan styrke økonomien – kynisk, ja.
  Men bør alternativet så ikke få ærlige ord på?
  Kædeindvandring har også betydning kulturelt og socialt. For det lyder til, at ægtefællen f.eks. fra Pakistan ofte også skal forhindre, at den danske part bliver “for dansk” for liberal.
  Både økonomi og kultur bidrager til at opbygge ghettoer, som er arnested for religiøs radikalisme.
  Men at kalde det et problem, antyder lisom at det ikke udelukkende er os selvfede gammeldanskere, som har mistet enhver form for anstændighed, men at den muslimske radikalisering bl.a. i parallelsamfundene i Europa kan være et problem. – Og det må man helst ikke.
  Hvis vi for vore fine medmenneskelige værdiers skyld ikke vil indrømme, at vi har vanskeligheder, så er det jeg tror, at medmenneskeligheden i samfundet netop vi opsluges af sharia.
  For mange, især piger i parallelsamfundene, som kunne ønske sig mere frihed, er den voldsomme forargelse måske ikke så meget værd.
  Hvis personlig frihed – og religiøs frihed – betyder noget, hvad gør vi så med kædeindvandringen
  – andet end forarges over det, politikerne gør?
  Hvis Europa afskaffer sig selv – er det så det mest anstændige at gøre nu?

 10. #10 by dcv2 on 18. november 2010 - 21:08

  Mens Niels Højlund kunne brække sig i lårtykke stråler over tiltag imod fri indvandring, kun jeg gøre det samme over det for mig uforståelige selvhad. “dellefede velfærd”? Et kig på forholdende ude i verden burde anspore til taknemmelighed, beskyttertrang og kærlighed overfor vor arv og guldskat snarere end selvhad og skam. Som Karen så rigtigt udtrykker, så er vores værdier i potentiel fare. Vi beskytter dem ikke ved at underminerer og hade os selv, men lade hjerne og hjerte indgå i skøn symbiose.

 11. #11 by Mogens S. Mogensen on 19. november 2010 - 23:03

  Måske kunne det gavne debatten om behovet for stramninger i udlændingeloven at forholde sig til nogle facts om indvandringen i 2009:
  Næsten 57.000 udlændinge fik opholdstilladelse i DK
  Kun omkring 4.500 af dem er familiesammenført.
  24.000 kom fra andre EU lande,
  16.000 kom som studerende og praktikanter eller au pair piger
  9.000 kom som specialister i informationsteknologi og andre særlige højtlønnede jobs, typisk fra lande som Indien, Kina, Ukraine og USA
  Knap 1.300 asylansøger fik opholdstilladelse.
  (Kilde Kristeligt Dagland/Danmarks Statistik)”

  I de 8 første måneder af 2010 har 7.486 mennesker fået ophold i Danmark som ægtefæller, hvoraf de 3.824 er fra EU.
  (Kilde: Danmarks Statistik)

  Thailand topper listen over familiesammenførte:
  I 2009 fik 498 personer fra Thailand tilladelse til ægtefællesammenføring. Fra Tyrkiet fik 365 personer tilladelse, fra Filippinerne 277, fra Kina 176, og fra USA fik 174 personer tilladelse.
  (Kilde Politiken/Danmakrs statistik)

 12. #12 by Hans Henrik Hansen on 23. november 2010 - 00:33

  “Næsten 57.000 udlændinge fik opholdstilladelse i DK
  Kun omkring 4.500 af dem er familiesammenført” – hovedparten af de 57.000 må antages at opholde sig MIDLERTIDIGT i landet, mens de familiesammenførte antageligvis(?) planlægges at tage FAST ophold her: Så en umiddelbar sammenligning af de to tal(størrelser) svarer nærmest til den klassiske addition af æbler + bananer! 🙂

 13. #13 by Mogens S. Mogensen on 23. november 2010 - 09:46

  @Hans Henrik Hansen. Jeg skulle selvfølgelig have optrykt hele statistikken, så jeg kunne have fået alle detaljerne med, så jeg undgik det indtryk, at jeg lægger æbler og bananer sammen 🙂 For mig at se er det mest interessante i statistikken imidlertid antallet af familiesammenført, og hvor de familiesammenført kommer fra. Jeg har det indtryk, at man ofte debatterer ud fra andre forestillinger. Mon alle er klar over, at de største antal familiesammenført kommer fra Thailand fx.
  Vh Mogens

 14. #14 by Hans Henrik Hansen on 23. november 2010 - 23:17

  “Mon alle er klar over, at de største antal familiesammenført kommer fra Thailand fx.”
  – det er de sikkert ikke(?) Men det for mig væsentlige er, at i en epoke, hvor der helt klart vil blive stillet krav om skærpet indsats fra etniske danskere over en bred kam, såfremt velfærdssamfundet skal overleve (nogenlunde), da må det også være rimeligt, såvel som forventeligt, at vi foretrækker ‘nydanskere’, der kan og vil spytte i næverne og gøre en indsats for samfundets videreudvikling.

 15. #15 by Mogens S. Mogensen on 24. november 2010 - 12:51

  @Hans Henrik Hansen: Det for mig problematiske er ikke, at der stilles krav til mennesker, som ønsker at indvandre til Danmark, men at der stilles sådanne krav, som kan gøre det vanskeligt og i nogle tilfælde umuligt for danske borgere at slå sig ned i deres hjemland med den person, som de har giftet sig med. Hvis velfærdssystemet gør, at vi må behandle vore borgere på denne måde, og altså indskrænke deres personlige frihed, skulle vi måske radikalt ændre vort velfærdssystem. “Frihed er det bedste guld”. Hvis vort velfærdssamfund er i en sådan økonomisk forfatning, at vi ikke har råd til at have vore danske borgere boende i landet med deres ægtefæller, så synes jeg hellere, man skulle begynde overveje Cepos model, som er beskrevet af Jacob Mchabgama i artiklen “Pointsystem eller åbne grænser og lukkede kasser” http://mchangama.blogs.berlingske.dk/2010/11/22/pointsystem-eller-abne-gr%C3%A6nser-og-lukkede-kasser/
  Venlig hilsen
  Mogens

 16. #16 by Hans Henrik Hansen on 24. november 2010 - 13:06

  “Hvis vort velfærdssamfund er i en sådan økonomisk forfatning, at vi ikke har råd til at have vore danske borgere boende i landet med deres ægtefæller, så synes jeg hellere, man skulle begynde overveje Cepos model…” – absolut en mulighed; det er vel i store træk, hvad også LA foreslår? Men forinden skal ‘vi’ jo så enes om, hvorledes vi i påkommende fald vil håndtere subsistensløse/syge/sultende familiesammenførte indvandrere, hvis ‘sponsorer’ af den ene eller den anden grund ikke længere kan/vil understøtte dem!

 17. #17 by Mogens S. Mogensen on 24. november 2010 - 15:07

  @Hans Henrik Hansen: Det er vel ikke meget anderledes end spørgsmålet om, hvordan vi skal “håndtere subsistensløse/syge/sultende” gammeldanskere, som ikke kan betale den skat de måtte skylde til samfundet, eller som pga narkomani eller alkoholisme, kommer til at ligge samfundet til byrde.
  Venlig hilsen
  Mogens

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: