Er du multikulturalist?

Jeg fik i dag spørgsmålet, ”Er du multikulturalist?” Når man skal forsøge at svare på et spørgsmål, er det naturligvis vigtigt at have forstået spørgsmålet, og det indebærer at forstå, hvad spørgeren forstår ved sit spørgsmål, i dette tilfælde, hvad multikulturalisme er for noget.

Multikulturalisme anvendes ofte i forbindelse med debatten om det multikulturelle samfund. Det multikulturelle samfund kan enten bruges som en deskriptiv term eller en normativ term. Som en deskriptiv term indebærer det en anerkendelse af det faktum, at der i et samfund er mennesker, som praktiserer andre kulturer (og religioner) end flertallets. Som en normativ term indebærer det ønsket om at fremme en bestemt udvikling af samfundet, nemlig i retning af større kulturel (og religiøs) mangfoldighed.

Modsætningen til det multikulturelle samfund, som er begyndt at udvikle sig i Danmark i de sidste 40 år, er det monokulturelle samfund, som vi i højere grad havde inden da, og hvor alle stort set har den samme kultur. Det er det samfund, som jeg i 50’erne voksede op med.

Bruger man termen ”det multikulturelle samfund” i en normativ betydning, nærmer man sig en politisk ideologi, en –isme, som man meget passende kunne kalde multikulturalisme. Multikulturalisme indebærer efter min forståelse ønsket om at fremme den størst mulige kulturelle mangfoldighed i et samfund, eller en relativering af alle kulturelle forskelle, eller en modstand mod anerkendelsen af den særlige betydning, som flertallets kultur må have i et samfund. Modsætningen til multikulturalismen er monokulturalismen, hvor man har som politisk mål at bevare et samfund som  monokulturelt eller at ændre et samfund fra at have været multikulturelt til at blive mere og mere – eller helt – monokulturelt.

Jeg anerkender altså, at virkeligheden i dag er sådan, at det danske samfund i dag i en eller anden udstrækning er et multikulturelt samfund, og jeg har valgt kun at bruge betegnelsen det multikulturelle samfund i en deskriptiv betydning. Jeg er tilmed af den opfattelse, at det multikulturelle samfund er forankret i Danmarks grundlov, der giver den enkelte borger og grupper af borgere frihed til at dyrke den religion, de vil, og til at praktisere den kultur de vil, så længe det foregår inden for lovens rammer. At være modstander af det multikulturelle samfund – i den deskriptive betydning af termen – kan kun forstås som enten et forsøg på at benægte fakta eller som et ønske om at ændre de faktiske forhold, så den kulturelle mangfoldighed ”på en eller anden måde” afløses af kulturel homogenitet.

Jeg går imidlertid ikke ind for multikulturalisme, lige så lidt som jeg går ind for monokulturalisme. Jeg ser grundlæggende kultur som noget positivt, der er med til at opretholde den enkeltes og samfunds liv over alt på kloden, og jeg ser derfor den kulturelle mangfoldighed i verden ikke primært som et problem, men som en gave.  Men enhver kultur indeholder både positive livsbekræftende elementer, som man kan glæde sig over og takke for, men også negative og livsødelæggende elementer, som vi må udsætte for (selv)kritik. Det afgørende spørgsmål for mig er, hvordan vi alle kan bidrage til, at få det aktuelle multikulturelle danske samfund til at fungere bedst muligt for os alle.

I ethvert samfund – også et monokulturelt og monoreligiøst samfund, så vidt som noget sådan findes – vil vi altid møde ”de andre”. Er de ikke ”de andre” i religiøs eller kulturel betydning, så er de det i andre henseender. Vi må anerkende ”den anden” i hans eller hendes ”anderledeshed” og ikke forsøge at reducere andre til en kopi af os, men vi må søge at skabe plads i vort eget selv til ”den anden” i hans eller hendes ”anderledeshed” og vi må stræbe efter forsoning, når vore forskelligheder fører til konflikter.

Christiansfeld, fredag, den 12. august 2011
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: