Teologiens politiske implikationer

(Samme Gud? – 1)

I den kroatiske teolog Miroslav Volfs nye bog  ”Allah. A Christian Reponse” (HarperCollins 2011) rejser forfatteren spørgsmålet, om kristne og muslimer tilbeder og tjener den samme Gud. Det er et vigtigt spørgsmål i religionsteologien, men for Volf er det et spørgsmål, som har afgørende betydning langt uden for teologiens verden. Kristnes syn på den Gud, muslimer tror på, og muslimers syn  på den Gud, kristne tror på, har betydning for kristnes og muslimers evne til at leve fredeligt sammen i en verden, som globaliseringen binder mere og mere sammen i gensidig afhængighed.

Volfs synspunkt er ikke, at alle konflikter mellem forskellige grupper og samfund kan reduceres og føres tilbage til religiøse forskelle, fx om det er samme Gud, de tilbeder eller ej. Men han er af den opfattelse, at religiøse forskelle kan bidrage til konflikters udvikling. Overbevisninger om Gud reflekterer ofte ultimative værdier, og hvis forskellige gruppers ultimative værdier er meget forskellige, kan det føre til sammenstød, som det kan være vanskeligt at forhandle sig ud af.

Men, spørger Volf, ville det ikke være en løsning – hvis kristnes og muslimers ultimative værdier er helt forskellige – at muslimer og kristne så at sige ’sekulariserede’ nogle af deres værdier og praksisser, så kristnes og muslimers fælles samfundsliv kunne foregå uden henvisning til deres religion. Der er imidlertid intet, der i dag  tyder på, at religionerne og dermed også religiøst baserede værdier globalt set vil miste deres tag i store del af verdens befolkning.

Volfs provokerende bud på en løsning af de åbenlyse konflikter mellem kristne og muslimer går i en anden retning. For ham er der to betingelser, som må opfyldes, for at kristne og muslimer kan leve i fred med hinanden. For det første må hver enkelt religiøs gruppes identiteter respekteres og gives plads til at udfolde sig. For det andet må der være et væsentligt overlap mellem de ultimative værdier, som mennesker i de to religiøse samfund orienterer sig efter.

Det forudsætter, hævder Volf, at Bibelens Gud og Koranens Gud viser sig at repræsentere overlappende ultimative værdier, dvs. at muslimer og kristne har Gud til fælles. Erkendelsen af at tilbede og tjene den ene og  samme Gud – om end der er forskelle i deres forståelse af den sande Gud – og dermed have væsentlige ultimative værdier til fælles, vil kunne bidrage til, at muslimer og kristne overvinder deres fjendskab og i stedet i kan samarbejde om at løse de problemer, som verden står over for i dag. I resten af bogen forsøger Volf at svare på det teologiske spørgsmål, som efter hans opfattelse har stor politiske og international politisk betydning, nemlig om det er den samme Gud, muslimer og kristne tror på?

Har Volf ret i, at dette teologiske spørgsmål har så stor politisk betydning? Lad os kort se på den danske debat om det multikulturelle samfund, som dybest set handler om forholdet mellem islam og kristendom og de værdier, der hænger sammen med disse to religiøse traditioner. Hvis det er sandt, som det hævdes fra visse sider, at muslimer tilbeder og tjener en anden Gud (en irrationel og  voldelig Gud) end de kristnes Gud (en rationel og kærlig Gud), så har muslimer og kristne måske så grundlæggende forskellige værdier, at det vil umuliggøre fredelig sameksistens, for ikke at sige samarbejde, men i stedet føre til konflikter og måske lige frem borgerkrig. I det perspektiv vil løsningen på det danske samfunds udfordringer være, enten den, som Volf drøfter, nemlig en sekularisering af muslimerne og de kristne, så de religiøst baserede værdier efterhånden elimineres, eller en omvendelse af muslimerne til kristendommen, så vi får fælles ultimative værdier, eller en ’religiøs udrensing’, så vi igen får et monoreligiøst samfund.

Den tredje mulighed vil de allerfleste heldigvis afvise som inhuman, og den anden mulighed er heller ikke realistisk at satse på. Tilbage står så den sekularistiske model, som en række politikere har gjort sig til talsmand for. I den udgave, at al religion skal ud af det offentlige rum og holdes bag hjemmets fire vægge, således at det offentlige rum holdes helt sekulært, og vi der kan diskutere på basis af rent sekulære værdier. Spørgsmålet er imidlertid, om det nu er realistisk – og ønskeligt – at holde al religion ude af det offentlige rum? Hvad andet skal så holdes ude af det offentlige rum, måske også de forskellige samfundsgrupper etniske kulturer og danske subkulturer? I det lys er det værd at overveje Volfs model, hvor islam og kristendom forstås sådan, at de har værdier, endda fælles værdier, som kan fremme det fælles gode i samfundet.

Århus, onsdag, den 7. september 2011
Mogens S. Mogensen

Reklamer
 1. #1 by Gudmund on 7. september 2011 - 19:27

  Stort set er spørgsmålet om det er “den samme Gud” vi tilbeder et spørgsmål med to mulige svar – altså et enten-eller – enten er det absolut ikke den samme Gud, fordi ethvert menneske, kristen eller muslim, har sin egen Gud (/sit eget gudsbillede, som ikke fuldstændig matcher den andens) – eller også er det den samme Gud, fordi der (så at sige: set fra den anden side – hvorfra vi i virkeligheden ikke kan se) kun er én Gud. Sådan!

 2. #2 by Karen E. Hansen on 7. september 2011 - 19:37

  Kære Mogens Mogensen
  Hvis Volf har ret i den politiske betydning, og mange vil sikkert mene, at han har det, så er det vigtigt at forholde sig til, hvad “et væsentligt overlap i værdier” betyder.
  Mange almindelige kristne og muslimer vil sikkert uden vanskelighed kunne finde et “væsentligt overlap i værdier”. Det er sværere at se det i den offentligt udtrykte dialog. F.eks. den omkring det muslimske initiativ “Et fælles ord”.
  I erkendelse af det udtrykte N.H.Arendt, K.Nissen, Steen Skovsgaard og E.Norman Svendsen i et brev i KD den 2. maj 2008, at udgangspunktet må tages, ikke i en fælles gudsforståelse, men i at der må være religionsfrihed – og “dette gælder såvel muslimer i lande med kristent flertal som kristne i lande med muslimsk flertal”.
  Det ikke nævnte (og vanskelige) er tilføjelsen: det må være frit og uden forfølgelse at forlade islam.
  Denne (sekulære ?) værdi må være fælles.
  Ellers betyder freden kun den ene parts overgivelse.
  Kan kulturmødet i DK ses uden også at opfatte det som en del af det internationale?

 3. #3 by Ricardt Riis on 7. september 2011 - 22:20

  Kære Mogens!
  Betyder en sekularistisk (eller sekulær) samfundsorden, at al religion skal ud af det offentlige rum? Er ikke det væsentligste, at alle love er vedtaget på sekulær vis? Og er det ikke netop her, det kniber for fromme muslimer?

 4. #4 by Mogens S. Mogensen on 8. september 2011 - 19:23

  @Karen E. Hansen: Jeg vil de nærmeste dage hente flere “provokationer” fra Volfs bog, og nogle af dine og andre spørgsmål vil forhåbentlig blive besvaret der.
  Venlig hilsen
  Mogens

 5. #5 by Mogens S. Mogensen on 8. september 2011 - 19:28

  @Ricardt: Jeg gårud fra, at Volf (som vel de fleste af os) mener, at alle love skal vedtages på sekulær vis,og jeg forestiller mig ikke, at Volf vil give køb på det. Det er ikke her humlen ligger for Volf. Spørgsmålet er, om muslimer og kristne kan opbygge en tillid til hinanden som religiøse mennesker, og en tillid til, at man også som religiøse mennesker har et værdifællesskab. Altså, at muslimer ikke behøver at lægge deres religiøsitet fra sig derhjemme, før de går ud og møder og arbejder sammen med mennesker med kristne (og vice versa). Men mere herom i et af de næste blog-indlæg på basis af Volfs bog.
  Vh Mogens

 6. #6 by Mogens S. Mogensen on 8. september 2011 - 19:30

  @Gudmund: Jeg kan godt følge dig i din logik, men synes alligevel det er mere frugtbart at følge den lidt mere nuancerede tankerække, som Volf leder ind i. Mere om det i en af de næste blogindlæg på basis af Volfs bog.
  Vh Mogens

 1. 11-9 — om islam og kristendom. « Ricardt Riis

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: