Folkekirkens indvikling, afvikling og udvikling

Mens vi venter på, at kirkeministeren offentliggør kommissoriet for og sammensætningen af det udvalg, der skal komme med forslag til en ny styringsstruktur for folkekirken, er det på sin plads at besinde sig på, hvad det er for en opgave, der skal løses.

For ikke at starte med Adam og Eva eller Harald Blåtand, kunne man tage afsæt i reformationen i 1536. Reformationen indebar en sekularisering af kirken, i grundbetydningen af ordet, nemlig, at staten, dvs. kongen, overtog ikke bare kirkens gods, men hele kirken. Kirken blev en statskirke, eller staten blev en kirkestat med kongen som kirkefyrste. Stat og kirke blev strikket sådan sammen, at det blev umuligt at skelne mellem stat og kirke. Kirken legitimerede statsmagten, tydeligst under enevælden, og bag kirken og dens forkyndelse stod så staten med al sin magt og vælde. Grundloven af 1849 betød, vi fik en grundlovsfæstet folkekirke, støttet af staten, men grundlovens løfte om en kirkeforfatning blev i stedet til en række love, der i stadig højere grad viklede kirken ind i staten.

Kirkens indvikling i staten har ført os derhen, hvor vi har en politiker som chef for folkekirken, og hvor store dele af kirkens økonomi formelt set styres efter principper fra enevælden. Forholdene er så indviklede, at man fx knapt ved, hvem der ejer kirkebygningerne og har ret til evt. at lukke kirker. Styringen af kirken på nationalt plan er lagt i hænderne på folketinget og kirkeministeren, og kirken har ikke selv nogle styringsredskaber. Kirkens indvikling i staten har ført til en bureaukratisering, der mærkes på alle niveauer i kirken inkl. menighedsrådsniveauet.

I den situation er der behov for afvikling, der if. ordbogen kan betyde en ”en gradvis afskaffelse, typisk efter en fastlagt plan”. Det er ikke kirken, der skal afskaffes, men der er brug for en udredning af de tråde, der vikler kirken ind i staten, mhp.  at afvikle uhensigtsmæssige bindinger og unødvendigt bureaukrati og at etablere en styringsstruktur, der svarer til de udfordringer, som folkekirken i dag står over for i dag. Danskere er blevet mere og mere sekulariserede og fremmedgjorte fra kirke og kristendom, og i de seneste årtier har globaliseringen ført til, at samfundet er blevet mere og mere multireligiøst. I en tid, hvor kulturen forandrer sig hurtigt, er det vigtigt for kirken at kunne respondere og agere, og det kræver ledelse og styring.

Grunden til at det i denne situation giver mening at fokusere på kirkens indvikling og at bruge kræfter på afvikling af uhensigtsmæssige bindinger af kirken, er derfor, at det har betydning for kirkens udvikling.  Ændringer af kirkens strukturer er ikke et mål i sig selv, men målet er at udvikle strukturer, der kan understøtte kirkens udvikling. Styringsstrukturer, der gør det muligt for kirken at prioritere de økonomiske midler og træffe de nødvendige beslutninger.

Hvad er så kriterierne for en sund udvikling af kirken? Det er kirkens overordnede mål, som det er formuleret i betænkning 1477 fra 2006 om ”Opgaver i sogn, provsti og stift”, nemlig ”som kristen kirke … at forkynde Kristus som hele verdens frelser”. Det er, at kirken bliver bedre i stand til at bringe evangeliet i spil på det lokale plan, når det gælder gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission. Hvis disse kriterier bliver styrende for alle forslag til ændret styringsstruktur i folkekirken, så er der god grund til at imødese udvalgets arbejde med stor forventning.

Ribe, torsdag, den 3. maj 2012
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. #1 by Claes on 3. maj 2012 - 13:55

    I yderste konsekvens er dronningen folkekirkens kvindelige Pave, overhovedet for den synlige kirke i Danmark.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: