Mødet med Kristus og mødet med muslimerne – Mazhar Mallouhis pilgrimsvandring: 6

Den syriske forfatter Mazhar Mallouhi, hvis liv er beskrevet af Paul-Gordon Chandler i bogen, ”Pilgrims of Christ on the Muslim Road: Exploring a New Path between Two Faiths” (2007), er den mest kendte af de personer, som kalder sig selv muslimske efterfølgere af Kristus, og som hører til ”insider movements” i den muslimske verden. Meningerne om ham og de holdninger, som han repræsenterer, er meget delte, og selvom han ikke er særligt kendt her i Danmark, så er debatten om ham også særdeles relevant i en dansk sammenhæng, hvor gemytterne ofte kommer i kog, når islam kommer på dagsordenen.

For mig at se er rejser Mallouhi to forskellige problemstillinger, som i udgangspunktet ikke har godt af at blive blandet sammen, selvom de på et dybere plan alligevel har forbindelse til hinanden. Den første problemstilling drejer sig om muslimers møde med Kristus i den arabiske verden, og den anden handler om vesterlændinges holdning til islam og muslimer.

Den første problemstilling handler om ”Pilgrims of Christ on the Muslim Road”, som første del af titlen på Chandlers bog lyder. Her er der dybest set tale om, at Kristus kalder muslimer i et muslimsk land som fx Syrien til at følge ham lige dér, hvor de er. Der er altid brug for kristne, også fra vesten, der vil vidne om Jesus Kristus, men er der ikke brug for vestlige lænestolsspecialister, som foreskriver disse nye efterfølgere efter Jesus, hvordan de skal forholde sig til deres oprindelige kultur og religion. Her må vi lade disse muslimer vandre deres egen vej sammen med Jesus og bakke op om deres frihed to at finde ud af, hvad det betyder for dem at følge Jesus i deres muslimske miljø. I forhold til deres muslimske miljø er vi vesterlændinge ”outsiders”, som ikke er kompetente til at afgøre, hvilke kulturelle og religiøse elementer fra deres kultur, som de kan holde fast i, og hvilke de må bryde med. Her må vi som Chandler siger det betro den muslimske verden til Kristus og betro Kristus til den muslimske verden.

Den anden problemstilling handler om vi vesterlændinges holdning til islam og muslimer, og  som anden del af Chandlers bog lyder: ”Exploring a New Path between Two Faiths”. Her er det efter min mening vigtigt at understrege at det handler om forholdet ”between two faiths”. Meget ofte, når islam er på dagsordenen, så handler det ikke om tro men om politik, om ”clash of civilisations”, ”war on terrorism”, eller om at trække islam – og herunder også frygten for islam – ind i den almindelig politiske kamp om befolkningens gunst. Spørgsmålet er, om vi som kristne dybest set forholder os politisk til islam og muslimer – og politik bl.a. handler om magt og penge, eller om vi som kristne er parate til at forholde os til islam og muslimer ud fra vores tro på Kristus – som handler om at sige sandheden i kærlighed, at vise  empati og hensynsfuldhed over for dem, der er anderledes, og møde andre med ydmyghed og i sårbarhed . Det er denne sidste vej Mallouhi udfordrer os vesterlandske kristne til at betræde. Uden her at tage stilling til alle Mallouhis vurderinger og synspunkter, så er det min overbevisning, at vi her i Vesten i høj grad har brug for at lade os udfordre af ham, fx når han minder os om, at vort behov ikke først og fremmest at blive klogere på islam som religion, men at lære at elske muslimerne som vore medmennesker, der også er skabt i Guds billede.

Som nævnt er der en dybere sammenhæng mellem disse to problemstillinger. Lige som muslimers møde med Kristus i den arabiske verden kan blive livsforvandlende,  så må også vi vesterlændinge igen og igen møde Kristus på en sådan livsforvandlende måde, at vi får et nyt syn på og en ny holdning til muslimer.

Christiansfeld, lørdag, den 25. august 2012
Mogens S. Mogensen

Reklamer
 1. #1 by Svend Jespersen on 26. august 2012 - 22:01

  Mogens S. Mogensen.

  Dine betragtninger over Mazhar Mallouhis pilgrimsvandring har sat nogle tanker i gang. Når jeg ikke umiddelbart nikker genkendende til hans navn, kan det selvfølgelig skyldes min uvidenhed, men det kan måske også skyldes, at han ikke, som du skriver, er ”en meget berømt forfatter”? Hvor en han berømt? Bestemt ikke i den muslimske verden!

  Flere af dine ord har fået mig til at fundere over, hvad dit udgangspunkt er, og hvordan du ønsker at påvirke dine læsere. Ønsker du at fortælle kristne danskere eller måske bare alle danskere i almindelighed, at mange muslimer betragter Jesu ord og gerninger på lige fod med profeten Muhammeds? At begreber som ”Vend den anden kind til”, ”Lad den som er syndfri kaste den første sten” eller ”Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør” er dele af den muslimske arv?

  Jeg har læst din serie om Mazhar Mallouhi flere gange, og hver gang ser jeg den som en mild gentagelse af de holdninger, jeg gennem mine 11 år i Mellemøsten blev bombarderet med af de lokale, statskontrollerede medier og muslimske ”lærde”: ”Vesten, kristendommen, kolonialismen, korstogene, USA, Israel og deres fjendtlige holdninger mod islam og den arabiske verden er grunden til vores miserable tilstand”.

  Lad mig gentage bare nogle få af dine ord:

  ” Både vestlige missionærer og arabiske kristne arbejder if. Mallouhi målbevidst på at løsrive konvertitter fra deres muslimske kultur og samfund.”

  ”….. mange kristne ledere anlægger en konfrontatorisk tilgang i deres arbejde blandt muslimer og distancerer sig fuldstændig fra islamisk kultur.”

  ” Termen ’kristen’ er for arabere ladet med negative associationer knyttet til korstogene, vestlig kolonialisme og ’den kristne verdens værdier.”

  ” Problemet er if., Mallouhi, at vesten i sin kommunikation af kristendommen præsenterer Kristus som muslimernes fjende..”

  ”… den voksende kløft mellem kristne og muslimer i dag udfordrer os som kristne til anskue islam på en anden måde og til at nærme sig muslimer på en måde, som fører os nærmere muslimerne i stedet for at øge fremmedgørelsen.”

  ” Denne kærlighed (dvs. beretningen om den barmhjertige samaritan) må bl.a. vise sig i, at kristne begynder at respektere og ære muslimernes kultur og religion.”

  Jeg kunne give flere eksempler, men fælles for dem alle er, at de nødvendige holdningsændringer for at komme til en form for forsoning ifølge din udgave af Mazhar Mallouhi tilsyneladende udelukkende skal finde sted hos de kristne. Hvor finder du eksempler hos Mazhar Mallouhi på, at muslimerne bør ændre holdning? Har du udeladt dem, eller findes de ikke? Hvor finder du i hans tekster henvisninger til de åbenlyse modsætninger mellem koranens og profetens ord og gerninger på den ene side og Jesu ord og gerninger på den anden?

  Hvor finder du nogle henvisninger fra Mazhar Mallouhi til de umenneskelige forhold, fremmedarbejdere fra lande som Indien, Pakistan, Thailand, Bangladesh, Sri Lanka, Filipinerne og andre lande må arbejde under i muslimske lande?

  Eller, har den slags i din verden slet ikke noget med islam, kristendom, forsoning, interkulturel forståelse og kultur at gøre?

  • #2 by Mogens S. Mogensen on 29. august 2012 - 16:12

   @Svend Jespersen
   ad Mallouhis status som forfatter: Berømmelse er altid relativt. Jeg har set ham omtalt som ”widely read in the Middle East.

   Ad: Ønsker du…..? Jeg ønsker at præsentere en arabisk muslim, som ved at læse Bibelen har mødt Jesus Kristus på en sådan måde, at det forvandlede hans liv, og han blev en efterfølger/disciple af Kristus, og sådan at han ønskede at gøre hvad han kunne for at gøre Kristus kendt og troet blandt arabiske muslimer.

   Ad: ”Jeg kunne give flere eksempler, men fælles for dem alle er, at de nødvendige holdningsændringer for at komme til en form for forsoning ifølge din udgave af Mazhar Mallouhi tilsyneladende udelukkende skal finde sted hos de kristne.” Du har fuldstændig ret: set ud fra Mallouhis kristne synspunkt, så er det den kristnes ansvar at forkynde forsoningen i Kristus og at tage de første skridt i retning af at skabe forsoning mellem kristne og muslimer. Hvis man anlægger et andet udgangspunkt end Mallouhi, så kunne man naturligvis opstille andre modeller for forsoning. Når Mallouhi kritiserer vestens kristne er det fordi han mener deres holdninger lægger hindringer i vejen for kommunikationen af Kristus til arabiske muslimer.

   Ad.Mallouhis kritik af islam: Mallouhi siger rent ud, at han ikke er særligt interesseret i islam som religion, og i det hele ikke interesseret i religion. Han er interesseret i Kristus, i at følge ham og i at gøre hvad han kan for at andre arabere også lærer Kristus at kende, så de også begynder at følge ham. Sådan som jeg forstår Mallouhi, vil det ikke fremme hans formål – at gøre Kristus kendt og troet blandt arabiske muslimer – at fokusere, hverken på forskellene mellem islam og kristendom for forskellenes skyld eller på den kritik han måtte have af islam. Han forsøger i stedet at finde tilknytningspunkter for kommunikationen af Kristus, anderledes som han og troen på ham er i forhold til islam. Der er dog i Chandlers bog kritik både af kristendom og islam som religioner. Kritikken går bla. på det der skete med hhv islam og kristentroen da repræsentanter for hhv islamisk tro og kristentro kom til magten, hvilket fik en negativ indflydelse på religionernes udvikling.

   Vh Mogens

 2. #3 by Svend Jespersen on 26. august 2012 - 22:07

  Rettelse til mit forrige indlæg:

  “…interkulturel forståelse og kultur…”

  skulle være:

  …interreligiøs forståelse og kultur…”

 3. #4 by Svend Jespersen on 30. august 2012 - 22:46

  @Mogens S. Mogensen.

  Tak for dit svar.

  Dine indlæg om Mazhar Mallouhi har givet mig indsigt i dele af forholdet mellem islam og kristendommen, jeg ikke kendte til tidligere. Tak for det.

  Artiklerne og dit svar her førte også til en modkommentar fra mig, som bloggen tilsyneladende ikke vil godkende. Jeg har tidligere haft det samme problem flere gange.

  Mit indlæg bliver tilsyneladende godkendt, men en opdatering viser, at indlægget ikke bliver offentliggjort. Et nyt forsøg resulterer i en besked med en ordlyd i denne retning:

  “Du har tilsyneladende sendt et oplæg med samme ordlyd …..”

  Har du nogen ide om, hvor det går galt?

  • #5 by Mogens S. Mogensen on 31. august 2012 - 11:43

   @Svend Jespersen: Desværre ved jeg ikke, hvorfor systemet opfører sig, som det åbenbart somme tider gør.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: