Buddhisme i vesten er blevet til meditation

Når vi i vesten støder på buddhisme, så er det næsten altid i form af meditation. For alle vesterlandske buddhister og alle andre moderne buddhister gælder det, at den vigtigste – og i nogle tilfælde eneste – måde, de praktiserer buddhismen på, er meditation. Det er ganske vist rigtigt, at meditation altid har været betragtet som en nødvendig del af vejen til buddhistisk opvågning og oplysning, men historisk set har kun et meget lille mindretal af buddhisterne for alvor praktiseret meditation. Flertallet af Asiens buddhister har praktiseret deres buddhistiske religion gennem etiske handlinger, deltagelse i ritualer og tjeneste for sanghaen (dvs. munkene), alt sammen for at opnå fortjeneste, der som karma kan have en positiv indflydelse på deres genfødsel. Og selv blandt munkene er det kun et lille mindretal, som er gået ret langt ad meditationens vej.

I David L. McMahans analyse af  ”The Making of Buddhist Modernism” i bogen med samme titel viser han, hvordan buddhismens møde med den vestlige moderisme har ført til, at meditation har fået den centrale plads, som den har i dag. Meditation er blevet demokratiseret ved at blive udbredt også til lægfolk. Samtidig er meditation blevet løsrevet fra buddhistiske traditioner og dogmatik, fx som en vej til at nå nirvana, og den er blevet løsrevet fra traditionelle buddhistiske institutioner og er i den forbindelse blevet privatiseret og individualiseret.

Baggrunden for denne udvikling i buddhistisk modernisme, der gjort meditation, så populær i vesten, ser McMahan i, det som sociologen Charles Taylor har kaldt ”the subjective turn”, et skifte i den vestlige modernitet i retning af en øget opmærksomhed på subjektivitet og  en ny forståelse af selvet og sindet baseret på en øget selvrefleksion. Her bliver meditationen – godt nok i modstrid med store dele af den klassiske buddhistiske tradition – et redskab til den enkelte subjektive personlige udvikling, løsrevet fra snærende bånd fra institutioner og dogmer. Meditation bliver en individuel åndelige opdagelsesrejse i sindets eller det ubevidstes dybder uden noget på forhånd givet mål.

Lige som psykoanalysen åbner meditationen det ubevidste op for bevidstheden og befrier i denne forbindelse den mediterende for destruktive vaner og undertrykt eller fortrængt stof i sindet. Mens det er et dogme i moderne psykoanalyse – og i den moderne udgave af buddhistisk meditation – at man ikke må fortrænge eller undertryke noget, men at befrielsen består i at få også de negative elementer fra underbevidstheden frem i bevidstheden, så havde buddhismen traditionelt et helt anet syn på de negative kræfter i sindet: de skulle netop undertrykkes. Men i den moderne omtolkning af buddhistisk meditation bliver den betragtet som en form for psykoanalyse, som imidlertid er mere radikal og dybdeborende end den egentlige psykoanalyse.

I den vestlige psykologiserede tolkning bliver buddhistisk meditation til et middel til at hjælpe den mediterende til at bryde de psykologiske, sociale og kulturelle bånd, som styrer hans eller hendes sind, mens den traditionelle buddhistiske forståelse var, at det var menneskets handlinger (karma), som udgjorde de bindinger, som skulle befries fra, så genfødslernes hjul kunne standses.

I de senere år er en anden side af meditationen blevet understreget, nemlig at meditationens virkninger kan efterprøves videnskabeligt. Denne udvikling falder helt i tråd med tendensen i buddhistisk modernisme til at understrege buddhismens videnskabelig rationalitet i det hele taget. Dette fokus på meditationens videnskabelighed kan på en og samme tid styrke buddhismens og den buddhistiske meditations brede folkelige anerkendelse og løsrige meditationen fra buddhismen og gøre den til en fritstående teknik eller terapi, som ikke behøver at have noget som helst med buddhisme at gøre.

I luftrummet mellem Østen og Vesten, tirsdag, den 19. februar 2013
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. Læst og påskrevet i 2013 | Mogens S. Mogensen

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: