Menighedsformer i Danmark

På et møde i Dansk Missionsråds Studieudvalg for halvandet år siden satte vi fokus på, hvordan vi kan deltage i Guds mission, ikke i Afrika eller Asien, men i Danmark. Dette spørgsmål ledte os hen til en drøftelse af forskellige menighedsformer i Danmark. Vi begyndte med at drøfte mission og endte med at drøfte kirke. Den drøftelse er der efterfølgende kommet en hel bog ud af, nemlig ”Den mangfoldige kirke: Menighedsformer i Danmark”, som udkom forleden.

I det første kapitel beskrives ”De nye menighedsformer”, som udgøres af den nye bølge af fri- og valgmenigheder, med en Oase- eller en missionsk baggrund samt migrantmenighederne. I andet kapitel, ”Folkekirke. n på banen”, sættes der fokus på, hvordan der arbejdes med mange forskellige nye menighedsformer i Folkekirken som fx funktionsmenigheder, menigheder med profil. ”De lange traditioner” omtales i det tredje kapitel, hvor bidragene til menighedsformer fra frikirker, den katolske kirke, de grundtvigske kredse samt Kirkefondet gennemgås. I det afsluttende kapitel forholder fire personer fra hver deres kirkelige udgangspunkt og ud fra en missional synsvinkel sig til denne mangfoldighed af menighedsformer i Danmark.

Der er ingen tvivl om, at der i disse år er fokus på menigheden, som stedet for eller aktøren i mission i Danmark i dag. Inspiration hertil er kommet fra den internationale ”missional church”-bevægelse, der understreger, at det ikke forholder sig sådan, at kirken har eller ikke har en mission, men at det er Guds mission, der har en kirke. Altså at mission hører med til enhver kirkes essens og dermed eksistensberettigelse. Samtidig udvides missionsbegrebet, så mission forstås som hele kirkens udadvendthed, som kirkens grænseoverskridende arbejde, alt det, som kirken sendes til sit lokalsamfund og til verdens ende for at være, gøre og sige som et vidnesbyrd om det Guds rige, der er brudt igennem i Jesus Kristus.

Går vi nogle få år tilbage, så var fokus – når det gælder mission – ikke på menighedsformen, men på gudstjenesten. Det handlede om ”Gudstjeneste som mission”, der også var titlen på en bog udgivet af Dansk Missionsråd i 2001. Fra Willow Creek i USA kom der inspiration også til Danmark til at udvikle søgervenlige gudstjenester, der kunne tiltrække mennesker til kirke og kristendom. I mange folkekirkelige sammenhænge blev der arbejdet med gudstjenesteudvikling – og vi kan da også se, hvordan der i de sidste årtier er udviklet mange nye gudstjenesteformer rundt omkring. Et af de mest kvalificerede bud på gudstjenesteudvikling har vi fået fra Sverige, fra brødrene Martin og Fredrik Modeus, bl.a. gennem deres bøger ”Menneskelig gudstjeneste. Om gudstjenesten som relation og ritual” og ”Mod til at være kirke. Menighedsopbygning og kirkens identitet”. Fredrik Modeus siger således, at ”menighedsudvikling staves gudstjenesteudvikling”.

Går vi endnu længere tilbage, så var løsenet ”evangelisering”. Talrige evangeliseringskampagner blev gennemført i Danmark, med inspiration bl.a. fra Billy Graham og andre internationale evangelister, og der blev også fokuseret på individuel evangelisering. Denne evangeliseringsbølge vandt især indpas i frikirker og i visse frie kirkelige foreninger. Så sent som i 90’erne lancerede den anglikanske kirke i England – på baggrund af en erkendelse af, at en større og større del af befolkningen i England var blevet fremmedgjort overfor kirke og kristendom – ”A Decade of Evangelism”. Resultatet af denne stort anlagte evangeliseringskampangne var imidlertid næsten ikke til at få øje på, og derfor begyndte den anglikanske kirke i stedet at tænke i andre baner, inspireret af ”missional church”-bevægelsen, det, der er blevet kendt som “Fresh Expressions of the Church”.

Hvis man lægger øret til jorden, hvor er det så, at man nu kan høre græsse gro? Noget af det, der gjorde størst indtryk på mig i bogen ”Den mangfoldige kirke”, var beretningen om, hvordan en Oase-frimenighed var blevet dybt engageret i diakoni i Silkeborg. Kirken har engageret omkring 80 frivillige i en række forskellige diakonale tiltag – og det i et nært samarbejde med kommunen! Erfaringen er, at  ..”der er kristne, som engagerer sig i kirken, fordi de gerne vil være med til at række ud og være med i et arbejdsfællesskab. Samtidig er der  nogle af dem, vi hjælper, som også vil være med til at hjælpe andre. Dermed får de ejerskab i kirken, de bliver ikke klienter, men en del af fællesskabet” (s. 26).

Måske kan man se en evt. udvikling i retning af ”den diakonale kirke” i forbindelse med noget, som rører på sig internationalt. For fem måneder siden udgav Shane Claiborne, der talte på kirkedagene i Viborg for tre år siden, og Tony Coppolo, der ofte forbindes med Emerging Church bevægelsen,  bogen ”Red Letter Revolution: What If Jesus Really Meant What He Said?” Her udfordres læserne til at overveje, om de bevidst eller ubevidst overser det, som Jesus virkelig sagde, fx i Bjergprædikenen, således at vi har konstrueret en harmløs kristendom, der ikke radikalt udfordrer vor livsstil, fx når det gælder vort forhold til de fattige.

Allerede den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer, som blev henrettet af nazisterne i 1945, sagde: ”At være kirke, er altid at være kirke for andre”. Dermed vendes vrangen ud på kirken: Det handler ikke om, hvilke gudstjeneste- eller menighedsformer, som passer bedst til vor smag og vort behag, men om som kirke at fokusere på det, som Ny Testamente viser, var helt centralt for Jesus og følge hans ord og eksempel. Hvis den forståelse for alvor vandt udbredelse, ville vi som kirke være på vej i retning af – måske ikke en revolution, men – en reformation.

Christiansfeld, torsdag, den 21. marts 2013
Mogens S. Mogensen

  1. #1 by ullatn on 23. marts 2013 - 11:29

    Jeg er helt på linje med den betragtning, at kirken er Guds redskab for den kristne bevægelse, og ikke et mål i sig selv.

    Skal vi sætte nogle ord på, hvad kirken som redskab bør kunne, så må det være: At inspirere og være netværksskaber…

    Venlig hilsen Ulla…

  1. ”Vrangen” ud på kirken? | Ullas Vinkler...
  2. Samfundet på tværs…» Blog Archive » ”Vrangen” ud på kirken?

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: