Børn af korset – bibelstudier i en mellemøstlig kontekst

På Kirkernes Verdensråds og Det Mellemøstlige Kirkeråds konference om ”Christian Presence and Witness in the Middle East”, der i disse dage afholdes i Beirut, er der fokus på de mellemøstlige kristnes vanskelige situation i en region præget politiske omvæltninger efter det arabiske forår, Israel-Palæstina-konflikten, radikal islamisme og korruption, økonomisk krise mv.. Drøftelserne bliver imidlertid sat ind i en ramme af bibelstudier, bøn og gudstjeneste, der kaster et evangelisk lys over den barske virkelighed.

Temaet for de fælles morgenbønner, som på skift forestås af repræsentanter for ortodokse kirker, den katolske kirke og protestantiske kirker i Mellemøsten, og for bibelstudierne, der foregår i mindre grupper, er ”Børn af korset”. I løbet af konferencen blev korset bygget op ud fra hver dags temaer, korset som et arketypisk kristent symbol for både lidelse og håb.

Vi begyndte den første morgen med at reflektere over Jesu lignelse om sædemanden (Mk 4,1-20) under temaet ”Rodfæstet på jorden”, hvor første del af korset blev ”plantet” i jorden. I de første tre kapitler er der så meget fart på, at det kan tage pusten fra os, men nu sætter Jesus sig for første gang ned og signalerer dermed at en ny fase i hans tjeneste begynder med undervisning i vigtige emner. Spørgsmålet blev rejst i bibelstudiet, ”Hvad betyder det for de kristne i Mellemøsten at være ’den gode jord’?”

I forbindelse med det andet tema ”Løftet op i himlen” om Jesu møde med Nikodemus (Joh 3,1-16) blev den anden vertikale del af korset sat op som en påmindelse om, at korset bygger en bro mellem jord og himmel. Spørgsmålet blev rejst om Guds åndepust or Ånd er til stede i de forandringer, som blæser gennem Mellemøsten i dag?

I går morges læste vi sammen beretning om den syrisk-fønikiske kvinde, der kommer til Jesus og beder ham om at helbrede hendes dæmonbesatte datter (Mark 7,24-30). Det var tankevækkende at drøfte denne historie her i Libanon, fordi den netop foregik i Libanon. Som det meget passende blev udtrykt, så er beretningen om dette mirakel ”sandwiched” mellem to andre mirakler, nemlig Jesu bespisning af de 5000 og af de 4000, der allerede af Augustin blev tolket som Jesus kommunikation af sig selv til hhv. jøderne og hedningene. Spørgsmålet blev rejst  – og gav anledning til diskussion – om denne hedenske kvinde, der af Jesus i første omgang fik at vide, at det ikke var ret, at tage børnenes brød og give til hundene (!), med sin insisterende bøn om hjælp påvirkede Jesu selvforståelse. Der blev i den forbindelse henvist til en japansk teolog, der sagde, at kvinden hjalp Jesus til at ”blive Jesus”. Temaet for dette studium var ”At række ud” – og symbolet på det var den ene horisontale arm på korset.

I morges var temaet ”At krydse over til den anden side” – hentet fra beretningen om ”Vandringen på søen” (Matt 14,22-36) – og symbolet på det var den anden horisontale arm på korset. Spørgsmålet blev rejst, om deltagerne oplever at Herren kommer til dem midt i stormen, og i givet fald hvordan, og om man så var i stand til at genkende ham? Og videre, på hvilke måder og hvilke steder kristne i dag er kaldet til at ”krydse over”?

Da vi her til aften afsluttede konferencen med en gudstjeneste blev korset ”færdigkonstrueret” og også en sidste horisontale arm sat på under overskriften ”Forligelsens tjenere bragt sammen af Kristi kærlighed” (2 Kor 5,14-21 og Joh 12,20-33). Vi blev mindet om, at for Paulus synes er at være en tydelig forbindelse mellem de vanskeligheder og lidelser, som han og hans medkristen oplevede og vor kristne forpligtelse på forligelse.

At forligelse ikke er en abstrakt teori, men en påtrængende udfordring, reflekteredes i den pressemeddelelse, som blev vedtaget ved mødets slutning. Her minder man om de to biskopper, som for en måned siden blev kidnappet i Syrien og udtrykker overbevisnngen om, at biskopperne vil tilgive deres aggressorer.  ”Vi beder om , at Gud må bringe em tilbage … Vi beder til Gud om, at han vil oplyse kidnappernes sind, så de igen vil opdage deres sande menneskelighed.”

Notre Dame du Mont-klosteret, Beirut, fredag, den 25. maj 2013
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: