Folkekirken understøttes og styres af staten

”Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes og styres som sådan af staten”. Nej, sådan lyder grundlovens par. 4 ikke: folkekirken styres ikke af staten, vil den opmærksomme læser indvende. Og det er også formelt set rigtigt. Junigrundloven fra 1849 sagde netop ikke, at folkekirken styres af staten, men at folkekirken skulle have sin egen forfatning (par. 67), men da folkekirkens aldrig har fået nogen egentlig forfatning, så er virkeligheden stadig den, at folkekirken ”styres af staten”.

Med reformationen overtog staten kirken, og topstyrede den med en kirkeminister i spidsen og derunder et hierarkisk system af gejstlige embedsmænd. Et sådant system, der har fungeret i århundreder, er vanskeligt at ændre på, og derfor kan det ikke undre, at mange forsøg på at bryde statsstyret og erstatte det af selvstyre i kirken er løbet ud i sandet på grund af inertien i de snart 500 års tradition og modstanden fra konservative politiske kræfter og – især tidligere – det gejstlige embedsapparat.

Der kom aldrig nogen kirkeforfatning, men i stedet begyndte man at udvikle folkekirkens selvstyre nedefra, men hver eneste gang er det sket under store protester fra konservative kræfter som med mange hundrede års tradition for en statslig topstyring af kirken i ryggen har forsøgt at fastholde status quo. Det kom tydeligt frem i forbindelse med indførelsen i 1903 af menighedsråd, der i de følgende 110 år langsomt har fået udvidet deres kompetence. Og debatten gentog sig, då vi for få år siden begyndte at diskutere og også fik indført valgte stiftsråd, der fra begyndelsen kun har fået en meget begrænset kompetence.

Det, som er virkeligt tankevækkende er, at mens modstanden blandt konservative kræfter i både blandt politikere og i gejstligheden, da demokratisk valgt menighedsråd blev indført, så har stort set alle politikere og gejstlige – sammen med folkekirkens øvrige medlemmer – taget menighedsrådene til sig, som noget helt selvfølgeligt og fundamentalt i folkekirken. Ja, så meget, at man i visse kredse kan spore en sognefundamentalisme, der tilsyneladende ikke ser noget behov for styringsstrukturer over sogneniveauet. At de sammen sognefundamentalister i praksis anerkender provstierne med valgte provstiudvalg kan undre, da det netop er her at en stor del af den økonomiske magt i folkekirken er samlet.

En kirkeforfatning handler om, at kirken ikke bare på sogne-, provsti-, stifts-, men også på nationalt plan får selvstyre (eller som i nogle af de forslag kirkeministeriets kommission fremlægger, eller en lidt større grad af selvstyre). Undertiden glemmer man at forholde sig til alternativet. Det ultimative alternativ er statsstyre, lagt i hænderne på en kirkeminister og – på de lavere niveauer – gejstlige embedsmænd. Nogle modstandere af en udvikling i retning af en kirkeforfatning siger ikke blot nej til ny nationale organer for styring af folkekirken, men ønsker ligefrem at afvikle nogle af de allerede indførte styringssystemer på de lavere planer, fx stiftsrådene. Om der er nogen, der ønsker at gå så vidt som til også at rulle udviklingen tilbage mht. de valgte menighedsråd og provstiudvalg, har jeg dog endnu ikke hørt, men man ved jo aldrig. Ellers er alternativet en opretholdelse af status quo, som på det nationale plan indebærer, at ”Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes og styres som sådan af staten”.

Ønsker vi en at holde fast i en kirke, som bevarer stærke elementer af topstyring og statsstyre, eller ønsker vi at fortsætte den udbygning af folkekirkens selvstyre nedefra med folkelige inddragelse, som har været i gang siden 1903? Det er det spørgsmål, som vi skal tage stilling til.

Christiansfeld, søndag, den 2. juni 2013
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: