Dwelling in Minneapolis


I disse dage er jeg i Minneapolis i Minnesota. ”Minne” betyder på Dakota-indianernes sprog vand, og vand er der meget af i Minnesota, måske 10.000 søer. Mere end to tredjedele af  indvandrerne til området i det 19. Og 20. århundrede kom fra Tyskland og Skandinavien, og derfor er den lutherske kirke en af de største kirker i området. I St. Paul, der sammen med Minneapolis, udgør ”The Twin Cities”, ligger Luther Seminary, hvor Patrick Keifert er professor i systematisk teologi. For over 20 år siden etablerede centret ”Church Innovations”, der baseret på mange års erfaring og forskning arbejder med menighedsudvikling. I disse dage er Church Innovations vært for en international festival med for ”Dwelling in the Word” med omkring 60 deltagere fra fire kontinenter. Baggrunden er den, at Church Innovation anser ”Dwelling in the Word” for en afgørende ingrediens i deres arbejde med menighedsudvikling.

”Dwelling in the Word” er en meget enkel form for bibelstudium, bestående af fem trin:

1.    Begynd med at bede Helligånden om at hjælpe os til at lytte opmærksomt til ordet.
2.    Vælg en tekst, fx Luk 10,1-12 og bede en af deltagerne om at læse den højt, efterfulgt af et par minutters stilhed, hvor deltagerne tænker over det, de har hørt.
3.    Instruer i deltagerne: Find en person i gruppen, som du ikke kender så godt. Lyt opmærksomt til, hvad samtalepartneren standsede ved i teksten, og hvilke tanker det satte i gang hos ham eller hende. Lyt så opmærksomt, så kan gengive over for hele gruppen bagefter, hvad han eller hun sagde. Bagefter bytter I roller.
4.    Deltagerne slippes løs sammen med deres samtalepartner 6-10 min, hvor de lytter til hinanden.
5.    Kald deltagerne sammen og bed dem fortælle, hvad de har hørt, hvilke tanker teksten har sat i gang hos samtalepartneren. (Man kan evt. til slut i fællesskab overveje, om der er et mønster i det, deltagerne er faldet over i teksten, og hvad Gud mon vil sige os derigennem i dag?)

Hvad er det for nogle dynamikker, som ”Dwelling in the Word” sætter i gang? For det første sker der noget med os, når der bliver lyttet opmærksomt til os: det gør det både mere meningsfuldt og lettere at tale, også om dybe og alvorlige emner. For det andet lægger denne måde at arbejde med Ordet på op til, at vi ikke bare forholder os teoretisk til det, men sætter Ordet i relation til vort eget liv, i hjem, samfund og kirke og de problemstillinger vi er optaget af, og som Ordet kan kaste lys over. For det tredje åbner det op for en jævnbyrdig samtale, uden hensyn til teologisk uddannelse eller kirkelig erfaring: fordi vi alle er lige meget eksperter i, hvilke tanker denne tekst sætter i gang hos os. For det fjerde giver arbejdet med den samme tekst en fælles referenceramme, vi går alle så at sige ind i den samme tekst, og lader den samme tekst udfordre os. For det femte opøver ”Dwelling in the Word” evnen til dyb lytten til andre mennesker, en kompetence, som er afgørende betydning for ethvert fællesskab, især også når der opstår uenigheder eller konflikter. Kort sagt, så skaber ”Dwelling in the Word” et rum for respektfuld samtale om Ordet og vores liv, og også et trygt rum for en samtale om det, som vi ser forskelligt på.

I løbet af dagen i dag har vi hørt fortællinger fra forskellige dele af verden om, hvad det har betydet for menigheder, komiteer, menighedsråd, synonder osv. at man har indført denne praksis. Vi fik det indtryk, at denne form for bibelstudier kan have en transformerende virkning i mange sammenhænge. I Kirkefondets projekt ”Lokal Kirkeudvikling” har vi også haft stor glæde at ”Lytte til Ordet og til hinanden”, som vi har kaldt det på dansk.

I Church Innovations har de i ”Dwelling in the Word” i mange år brugt teksten fra Lukas 10,1-12 om Jesus der udsender 70 disciple to og to. Der blev spurgt til, hvorfor de havde udvalgt netop denne tekst. I sit svar henviste Patrick Keifert til to ”native Amricans” fra Canada, som var til stede på festivalen. For 18 år siden havde Church Innovations arbejdet med deres menighed, som altså bestod af oprindelige folk, dvs. indianere”, som efterfølgende ”gav” dem denne tekst. Siden har mange menigheder inspireret af Church Innovations taget udgangspunkt i denne tekst, når de er begyndt at dvæle i Ordet.

Minneapolis, lørdag, den 15. juni 2013
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. Tæppet er gået for 5 akt: Konsistens og improvisation i bibeltolkningen | Mogens S. Mogensen
  2. Hvordan træffer vi beslutninger i kirken? | Mogens S. Mogensen

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: