Religiøst snæversyn i Malaysia – og Haderslev

I 2009 forbød regeringen i Malaysia den katolske avis The Herald, at bruge ordet ”Allah” om den Gud, som de kristne tilbeder, i dens malay-sprogede udgave. Avisen anlagde sag ved en domstol, der gav avisen medhold i, at den var berettiget til at bruge ordet ”Allah”, men regeringen ankede dommen. I mandags, den 13. Oktober, faldt dommen, og denne gang fik regeringen medhold i dens forbud. Begrundelsen var, ”at brugen af ordet Allah ikke er en integreret del af troen i kristendommen. Brugen af ordet vil forårsage forvirring i samfundet”. ”The Herald” har hele vejen igennem argumenteret med, at Allah er et ord som i Mellemøsten og Indonesien bruges både af kristne og muslimer om Gud. Malay-bibler har brugt Allah til at referere til den kristne Gud allerede før Malaysia blev dannet som en føderalstat i 1963. På den anden fløj har muslimer argumenteret med, at den kristne brug af ordet Allah kunne bruges til at opmuntre muslimer til at konvertere til kristendommen.

I dag kan man så læse i avisen ”Free Malaysia Today”, at parlamentsmedlemmet Ibrahim Ali, der leder den meget malay-nationalistiske bevægelse Perkasa, opfordrer  premierministeren til – som gengældelse for den katolske kirkes beslutning om at appellere dommen – at forbyde Malay-biblen, al-Ktab”, fordi den bruger ordet Allah om den kristne Gud. ”Kristendommen er ikke nogen ny religion, ” sagde han, ”den har eksisteret i hundreder af år. Men åbenbart har den til dags dato ikke noget navn for sin Gud”.

Baggrunden for de tilbagevendende overgreb mod de kristne i Malaysia synes at være, at den malaysiske identitet – i Perkesas optik, og desværre også i mange andre malayers optik – er så stærkt forbundet med malay-kultur, etnicitet og religion, dvs. islam, at borgere andre etniske grupper en malay, og borgere med andre religioner end islam, udsættes for diskrimination.

Der er ganske vist langt fra Malaysia til Haderslev, omkring 10.000 km i luftlinje, men når det gælder de ekstreme holdninger, så er afstanden desværre ikke nær så stor. I Haderslev har der i 16 år været en moské i lejede lokaler, hvor byens muslimer – ganske vist under ret primitive forhold – har kunnet samle sig til fredagsbøn og andre aktiviteter. Nu har muslimerne i Haderslev selv samlet 200.000 kr. ind og har fået en gave på 1 mio kr. fra Kuwait og købt en lagerbygning i industrikvarteret i den nordlige udkant af Haderslev, ikke langt fra deres nuværende moské, mhp at etablere en større moské der. Moskéen åbner til nytår, og under forudsætning af kommunens godkendelse skal der ske til- og ombygninger, bl.a. er det planen at moskeen skal have en kuppel og en minaret.

Reaktionen fra Dansk Folkeparti kom prompte. Der var ikke nogen glæde at spore over, at en gruppe af byens borgere, organiseret i en muslimsk forening, efter 16 år i små utidssvarende lokaler, nu har fået mulighed for at etablere sig i en bygning, der signaliserer moske. I stedet tog partiet straks initiativ til en underskriftindsamling ”Nej til Moske i Haderslev” – for at få kommunen til at sætte en stopper for muslimernes planer. Byrådskandidat Peter Kofod Poulsens begrundelse initiativet er angiveligt, dels at bygningen både skal have kuppel og minaret, og at pengene til projektet især kommer fra en forening i Kuwait. ”Hvis du skriver under på denne underskriftsindsamling, fortæller du klart og kontant lokalpolitikerne i Haderslev Kommune, at du ikke vil finde dig i, at der bliver opført en stormoske.”

Hvorfor skal det forbydes at bygge en kuppel og et slankt tårn (en minaret) på en lagerbygning i et industrikvarter? Det er vanskeligt at forestille sig saglige grunde til at forbyde noget sådant, men det er let at forestille sig, hvilke usaglige grunde der kunne fremføres til støtte for et sådant forbud, fx at moskéer ikke hører hjemme i en dansk kristen kultur.

Hvorfor skulle man forbyde etableringen af en moské, hvis pengene til den (især) kommer fra udenlandske kilder? Man kan naturligvis frygte, at dem, der betaler for moskéen også vil have indflydelse på, hvad der foregår i moskéen, men så længe der ikke kan føres bevis for, at der vil komme til at foregå noget ulovligt i moskeen, er det vanskeligt at forestille sig saglige grunde til at forbyde etableringen af moskéen med den begrundelse, at alle pengene ikke er samlet ind i Danmark . Dertil kommer, at der – mig bekendt – aldrig har været eksempler på ulovligheder, eller blot samfundsfjendske holdninger eller handlinger, forbundet med moskéen i de 16 år, den har eksisteret i lejede lokaler.

At forsøge at få de offentlige myndigheder til at forbyde muslimer at etablere et bedehus med de arkitektoniske symboler, som hører deres religion til, også selvom projektet modtager stor støtte fra en muslimsk søsterorganisation i et andet land, er for mig at se et udtryk for et religiøst snæversyn, der er beslægtet med det, som vi også i disse dage ser eksempler på i Malaysia.

Christiansfeld, fredag, den 18. oktober 2013
Mogens S. Mogensen

Kilder:

Malaysia court rules non-Muslims cannot use ‘Allah’”. BBC News Asia, October 14, 2013
Anisah Shukry, ”Teach Christians a lesson, ban al-Kitab’”. Free Malaysia Today, October 18,  2013
Mikkel Hastrup Rasmussen, ”Haderslev får moske med støtte fra Kuwait” TVSyd 16. Oktober 2013
Jørgen Nygaard, ”DF samler underskrifter imod moske”. TVSyd 17. Oktober 2013.
Peter Kofod Poulsen, ”Nej til moské i Haderslev”.

  1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: