En dansk imam-uddannelse?

For nogle dage siden forslog domprovst Anders Gadegaard, at der på universitetet etableres en uddannelse i islamisk teologi, således at moskeerne i Danmark kan få danskuddannede imamer. Forslaget fik hurtigt opbakning fra et stort flertal i folketinget. Politikernes motivation for at bakke op om en statsfinansieret teologisk uddannelse af imamer er, at det kan blive et værn mod ekstremistiske imamer.

Spørgsmålet om en statsstøttet imam-uddannelse var oppe at vende allerede i 2003, som en del af regeringens integrationsudspil. Her siges det bl.a., at man “… vil opfordre trossamfundene i Danmark til at drøfte med de relevante universiteter, om det danske samfund i højere grad selv bør sørge for at imødekomme efterspørgslen efter kvalificerede præster i de større trossamfund her i landet. Formålet kunne blandt andet være at undgå, at menigheder vejledes af ukvalificerede præster eller præster med ringe kendskab til det danske samfund.” Det førte bl.a. til, at Birgitte Schepelern Johansen gennemførte en undersøgelse om “Imamuddannelse i Europa – udfordringer og perspektiver” (2006). Der kom imidlertid aldrig nogen henvendelse fra islamiske trossamfund.

Uanset, hvor ønskeligt en sådan udvikling i retning af den dansk imamuddannelse måtte være, er spørgsmålet imidlertid, om situationen nu ti år senere har ændret sig markant, og om det nu er realistisk at etablere en universitetsuddannelse, hvis kandidater vil blive ansat som imamer ved moskeer i Danmark?

Sidste år udarbejdede jeg – på vegne af Kristent Muslimsk Samtaleforum – en rapport om teologiske uddannelse i islam i Danmark, som blev fremlagt og drøftet på den kristen-muslimske lederkonference i november sidste år: ”Teologisk uddannelse i islam i Danmark – indledende behovs- og interessentundersøgelse blandt udvalgte grupper i det danske samfund med perspektivering til teologisk uddannelse i kristendom”.

I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten interviewede jeg bl.a. ledere af muslimske organisationer i Danmark om deres holdning til en dansk teologisk uddannelse af imamer.

Formanden for Muslimerne s Fællesråd, Asmat Mojaddedi er grundlæggende positiv over for en dansk uddannelse af imamer. For ham er det vigtigt, at imamer har bl.a. flg. kvalifikationer: ”De skal have nogenlunde uddannelse. De skal have kommunikationsevner og tale flydende dansk.
Det er vigtigt, at de har en mild tilgang til islam baseret på profetens tradition og ikke en fanatisk tilgang baseret på emotioner og ekstremisme. … Det er vigtigt, at de ikke er ekstremister og ikke tilhører den lille gruppe, som kalder sig salafister. Det er vigtigt, hvor de er uddannet (for at undgå ekstremisme).” Men formanden konkluderer, at  han ”er kommet til den konklusion, at det ikke på nuværende tidspunkt er realistisk med en dansk imamuddannelse.”

Formanden for Turkish Islamic Foundation (Diyanet), Ahmed Onay (AO), som repræsenterer den største gruppe moskeer i Danmark, lægger også stor vægt på betydningen af en grundig teologisk uddannelse af danske imamer ved moskeer i Danmark, men stiller spørgsmålet om, hvem der vil betale lønnen for dem, dem. Samtidig peger han på,  at The content of Islamic education must be given in its authenticity. It should not be  designed for the sake of a security purpose or an integration objective, like a social engineering” (17). Helt specifikt om uddannelse af imamer i Danmark, er konklusionen klar. ”AO does not believe in social engineering. But says that it may come naturally as some of the Danish students trained in international programn Turkey reach an academic level (PhD) where they can be entrusted to teach others here in Denmark.”

Imam S. Khademi, fra Imam Ali Islamic Centre på Vibevej i København, er også opmærksom på problemet med såkaldte imamer med ekstremistiske holdninger, som kan være en trusel mod Danmakr, og som der må sættes en stopper for. Ekstremismen kan hænge sammen med, at de ikke har nogen grundig uddannelse, eller at de har fået deres uddannelse på insitutioner præget af wahhabistiske holdninger. Hn er positiv over for en dansk imamuddannelse. Han mener imidlertid, at hvis der skal etableres i imamuddannelse i Danmark, så må man trække på sunni-muslimske lærde fra Al-Azhar universitetet i Egypen og shi’a-muslimske lærede fra Mustafa universitetet i Qom. ”Den eneste mulighed for at etablere en islamuddannelse i Danmark er at få lærere ind fra udlandet” (s. 19).

Lene Kühle, som er lektor ved Center for Samtidsreligion ved Aarhus Universitet og har skrevet bogen ”Moskeer i Danmark”, er principielt åben for en dansk imamuddannelse, ”men det er en lang og kompliceret proces at lave en uddannelse, der både har autoritet i det muslimske samfund og samtidig accepteres af det officielle danske”.

Jørgen Bæk Simonsen, fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet, tager fat i den samme problemstilling, når han understreger, at en evt. dansk imamuddannelse ikke giver mening, hvis den er defineret af ikke-muslimer. Den eneste måde, hvorpå en imamuddannelse kan blive en succes, er, hvis man inddrager det muslimske samfund. … Der er brug for en åben invitation og åben debat om, hvorvidt vi overhovedet skal have en imamuddannelse og i givet fald, hvordan den så skal se ud” (S. 14. Citeret efter Lars Borkink, ”Unge muslimer efterspørger imamuddannelse”. Information, den 4. oktober 2012)

På den kristen-muslimske lederkonference i november 2011, hvor det blev besluttet at foretage en bred undersøgelse af teologisk undervisning i islam i Danmark (og ikke bare en imam-uddannelse), gav Jørgen S. Nielsen, der er en af de førende eksperter mht. islam i Europa, udtryk for sin skepsis mht. det realistiske i at forsøge at etablere en egentlig dansk imamuddannelse. ”I forhold til uddannelse af imamer i Danmark vil jeg gerne stille spørgsmålstegn ved, om det kan betale sig at lægge tid og kræfter i det? For hvor mange moskéer har råd til at ansætte en imam? – nok ikke ret mange. Samtidig tror jeg heller ikke, at behovet er der. I stedet kunne man tænke i en form for professionsuddannelse, der har med samfundet at gøre. Man kan fx begynde på islamstudiet ved siden af som tillæg til den uddannelse, man er i gang med. Det kan man gøre i Danmark eller i Europa” (s. 14-15).

Rapporten fra sidste år konkluderer bl.a. med følgende observationer: ”Alle er positive over for en dansk imamuddannelse, men der er stor skepsis mht., hvor realistisk det er i dag at etablere en sådan uddannelse. …Mens der ikke er udsigt til imamer uddannet i Danmark, er der udsigt til imamer, som er født og opvokset i Danmark men uddannet ved universiteter i muslimske lande, som fx Tyrkiet og Iran.  … Fra flere sider fremhæves det, at det er af afgørende betydning at fremme en islamisk teologiskuddannelse, der forebygger ekstremisme og radikalisering” (s. 45).

I mange kredse er der helt sikkert en voksende erkendelse af behovet for en teologisk uddannelse i islam i Danmark, således at flere og flere af imamerne ved moskeerne kan blive danske imamer med en dansk teologisk uddannelse i islam. Spørgsmålet er, om den konklusion, som Asmat Mojadedi kom frem til sidste år, stadig holder, nemlig, at ”det ikke på nuværende tidspunkt er realistisk med en dansk imamuddannelse”? Som Lene Kühle udtrykte det, så  er det ”en lang og kompliceret proces at lave en uddannelse, der både har autoritet i det muslimske samfund og samtidig accepteres af det officielle danske”, og som Jørgen S. Nielsen vurderede det. så er det spørgsmålet ”om det kan betale sig at lægge tid og kræfter i det? For hvor mange moskéer har råd til  en imam?  – nok ikke ret mange.”

Christiansfeld, tirsdag, den 22. oktober 2013
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. #1 by Eva Maria Nielsen on 23. oktober 2013 - 06:41

    Tyskerne har prøvet det samme. Imamuddannelsen foregår ved nogen universiteter på de teologiske institutter. Det er bare den spæde begyndelse. Problemet er økonomien, for på grund af den økonomiske krise skærer man ned i dannelsessektoren. Et andet problem er, at uddannelsen så bliver “videnskabeligt” og efter at en muslimsk forsker har sagt, at han ikke var sikker på, om Muhammed virkelig har levet (det samme har nogen også funderet over mht. Benedikt af Nursia!), var der en del protester blandt muslimerne. Men alt i alt er det en god vej at gå, også for at lære hinanden bedre at kende.

  2. #2 by ricardtriis on 23. oktober 2013 - 15:57

    Goddag igen, Mogens! Tak for indlægget. Det giver mange gode oplysninger. Jeg har skrevet lidt om Sven Kalisch på min blog: http://ricardtriis.wordpress.com/2013/10/23/imamuddannelse-pa-et-teologisk-fakultet/ Hvis det har interesse.
    Venlig hilsen
    Ricardt

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: