Er der behov for at udvikle et interreligiøst forum i et multireligiøst samfund?

Muhammedkrisen i 2006 fik store konsekvenser for Danmark både internationalt og nationalt. Et indirekte resultat af Muhammedkrisen var imidlertid etableringen af Kristent-Muslimsk Samtaleforum, der i går afholdt sin 8. årlige konference for kristne og muslimske ledere. Som en respons på Muhammedkrisen, der brød ud i slutningen af januar 2006, besluttede bestyrelsen for Stiftssamarbejdet ”Folkekirke og Religionsmøde” (F&R) på et møde den 2. februar at tage initiativ til en lytterunde blandt godt en snes moskeer og muslimske organisationer. ”Målet var at etablere flere og bedre kontakter og relationer mellem folkekirken og de muslimske trossamfund til gavn for alle i det danske samfund”.

Sammen med F&Rs formand Leif Vestergaard og Safet Bektovic, der var ekstern lektor på Københavns Universitet, havde jeg fornøjelsen af i foråret 2006 at deltage i de mange spændende samtaler med muslimske ledere rundt om i landet. Allerede under lytterunden blev det drøftet, om der var behov for at etablere et interreligiøst forum med repræsentanter fra alle religioner i Danmark. Det viste sig, at det store flertal af dem, vi talte med, var meget positive over for et samtale med kristne ledere. ”Udgangspunktet for et sådant kristent-muslimsk eller interreligiøst forum skulle,” som det blev formuleret i den afsluttende rapport, ”være religiøst, men der er samtidig enighed om, at formålet skal være af mere samfundsmæssig karakter.” Det endte imidlertid med, at der blev etableret et kristent-muslimsk forum, som mødtes første gang i august samme år.

Dette forum, der fik navnet ”Kristent Muslimsk Samtaleforum” (KMS), fik som mål, ”at etablere kommunikationskanaler, netværk og relationer, præget af åbenhed og tillid mellem kristne og muslimske ledere, at identificere, analysere og bearbejde spændingsfylde problemstillinger, at tage initiativer hvor kristne og muslimer i fællesskab kan bidrage til samfundets positive udvikling”. Det er tankevækkende at notere, hvilke temaer KMS gennem årene har taget op: religionernes bidrag til udviklingen af det danske samfund (2006), naboskab og medborgerskab” (2007), ”Religion i frihed – frihed i religion” (2008), Sammen i Danmark – med forskelle og ligheder (2009), Selvkritik hos kristne og muslimer – og forholdet til ekstern kritik (2010), Teologisk uddannelse i Danmark (2011) og Ny religionslov i Danmark? vilkår og rammer for trossamfundenes virke (2012).

På konferencen i går, der i Dansk Islamisk Råds lokaler på Nørrebro, samlede 44 muslimske og kristne ledere – inkl. 5 biskopper og 6 imamer, tog man så fat på spørgsmålet, “Skal vi arbejde for et samarbejdsråd for tros- og livssynssamfund i Danmark”. I Norge og Sverige har man i flere år har haft interreligiøse fora, og repræsentanter for disse fora videregav deres erfaringer til konferencens deltagere og de problemstillinger, sådanne brede interreligiøse fora indebærer.

Debatten på konferencen viste, at der var enighed om, videreudvikle den interreligøse dialog, og
”at der også i Danmark er behov for videreudvikling af den interreligiøse dialog, og at denne proces kan føre til dannelse af et interreligiøst samarbejdsråd på basis af eksisterende relationer” (Pressemeddelelse). Der var enighed om, at der gennem de 8 årlige KMS konferencer – og arbejdet imellem dem – var blevet opbygget tillidsfulde relationer mellem kristne og muslimske ledere, som havde dannet basis samarbejde og for drøftelse også af vanskelige emner. En tilsvarende organisk udvikling var ønskelig for et bredere interreligiøst samarbejde.

Der var enighed om, at et sådant forum i givet fald skulle etableres uafhængigt af staten, lige som det også var tilfældet med KMS. Det blev især fra muslimsk side understreget, at etableringen af et interreligiøst forum ikke måtte betyde nedlæggelsen af KMS. Spørgsmålet om, hvor bred en kreds som i givet fald skulle inddrages i et sådant nyt samarbejde – og om den også skulle inkludere organisationer med et ikke-religiøst livssyn – skulle der arbejdes videre med. Den nyvalgt  styregruppe for KMS blev bedt om at arbejde videre med processen.
Muhammedkrisen i 12006 var et wake-up-call, der mindede os om religionens betydning både for enkeltpersoner og for samfundet. Som en udtrykte et på konferencen, ”Religion er kommet for at blive”, og Danmark bliver i disse år et stadig mere multireligiøst samfund. Derfor er det vigtigt, hvordan relationerne mellem tilhængerne af de forskellige trossamfund og mellem trossamfundene og det øvrige samfund udvikler sig. Det kunne tale for, at der arbejdes hen imod etableringen af et interreligiøst forum – til gavn for det fælles danske samfund.

Christiansfeld, søndag, den 17. november 2013
Mogens S. Mogensen

Reklamer
 1. #1 by Allan Madsen on 18. november 2013 - 12:28

  Det er for så vidt rigtigt at “Religion er kommet for at blive” – hvis man lige ser bort fra at religion altid har været der! – ligesom der nok altid har været religions-løse mennesker, hvilket jo dog er blevet tydeligere de sidste par århundreder. Spørgsmålet bliver imidlertid, når KMS skal fortsætte og man ønsker at styrke dialogen imellem de religiøse i et muligt interreligiøst samarbejdsråd, om rendyrkede humanister kan betragtes som religiøse mennesker – de vil jo nok argumentere for at de ”tror” på mennesket – men er det religion?
  Jeg tror at KMS og den nye styringsgruppe har nok at gøre indenfor den forhåndenværende diversitet, bare med at nå frem til nogen som helst konsensus – hvis man også vil drage a-religiøse ind i samtalen, så bliver jo mulighederne for konsensus til de grader begrænset, at man må spørge sig selv ikke bare om potentialet i mulighederne herfor men også om en grundlæggende mening med hele projektet.
  I sidste ende må KMS også spørge sig selv om ikke det de har gang i er relevant nok i sig selv – jeg tror det!

 2. #2 by Svend Jespersen on 2. december 2013 - 22:48

  Jeg har fulgt regelmæssigt med på din webside, siden den ikke længere kunne være en del af Kristeligt Dagblads debatsider. Jeg har stor respekt for dine anstrengelser for at fremme den interreligiøse debat, selv om jeg samtidig er meget skeptisk mht. de reelle resultater.

  I dit indlæg her nævner du Kristent Muslimsk Samtaleforum og opremser diverse konferencer. Debatter af den slags må vel, hvis de skal betragtes som reelle debatter, resultere i omtale og efterfølgende diskussioner fra alle involverede parter?

  Hvis du, som jeg, søger på internettet med ordene ”Kristent Muslimsk Samtaleforum”, vil du på Google få en besked om, at der er fundet ca. 64.000 resultater. Efter nogle søgninger bliver antallet reduceret til et meget mindre tal, fordi mange af resultaterne er dubletter, dvs. fra samme webside. Jeg fandt ingen resultater fra muslimske sider.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: