Fynsk forvirring om Danske Kirkers Råd

Fyens stiftsråd besluttede på sit møde den 26. februar i år at opsige sit medlemskab af Danske Kirkers Råd (DKR). I referatet fra stiftsrådsmødet henvises der til ”vedtægtens formålsbestemmelse i §2, hvoraf det fremgår, at Danske Kirkers Råd arbejder for en ligestilling af alle kristne trossamfund”. I begrundelsen for udmeldelsen udtaler stiftsrådets næstformand i Kristeligt Dagblad, at ”Det er betænkeligt at være med i en organisation, der i sin formålsparagraf har en bestemmelse om, at man skal ophæve folkekirkens særstilling i Danmark.” Og biskop Tine Lindhardt, som er født medlem af rådet giver udtryk for, at hun ”forstår betænkeligheden ved at være medlem af en organisation, som ifølge sit formål arbejder for at ændre den folkekirkeordning, vi har nu”.

Fyens Stiftsråd er naturligvis i sin gode ret til at beslutte, hvad det vil, og også til at melde stiftet ud af DKR, men spørgsmålet er, om rådets begrundelse for udmeldelsen holder. Er det virkelig DKRs formål at ophæve den særstilling, som folkekirken if. grundloven har, og i det hele taget ”ændre den folkekirkeordning, vi har nu.” If. DKRs vedtægter, som sidste gang blev ændret i februar 2008 (!) er det rådets formål bl.a. at ”arbejde for at sikre kristne kirkers og trossamfunds frihed og lige vilkår” (§2). Isoleret set kunne arbejdet for ”lige vilkår” for andre kirker tolkes som et ønske om at ophæve grundlovens §4, der siger, at ”Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.” Men ”lige vilkår” kan også søges opnået på en sådan måde, at der ikke opstår konflikt med grundlovens §4.

Hvad der er den rigtige tolkning af DKRs hensigter, må naturligvis afklares ved at undersøge, hvad DKR i øvrigt skriver om emnet. Et af DKRs arbejdsområder er ”Frihed og lige vilkår”. Arbejdsgruppen for ”Frihed og lige vilkår” har udarbejdet et diskussionsoplæg til drøftelse i alle medlemskirkerne af grundlovens §69, der siger, at ”De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov.” Og det siges udtrykkeligt, at ”En sådan lovgivning må ud fra rimelighedsbetragtninger sigte på at opnå større lighed mellem alle trossamfund i Danmark, uden at denne større lighed på nogen måde skal indebære forringelser af de vilkår, Den danske Folkekirke har. … Som følge heraf drejer dette diskussionsgrundlag sig alene om indholdet af en lovgivning, der opfylder Grundlovens § 69. Der forudsættes således ikke nogen ændring af § 4 om Den danske Folkekirke…”.

Argumentationen holder altså ikke! Hvad det er, der har bragt en sådan forvirring ind i Fyens Stiftsråd, er ikke godt at vide. Måske er det sådan, at lige som nogen lider af en diffus angst for, at opfyldelsen af grundlovens §66 – ”Folkekirkens forfatning ordnes ved lov” – vil føre til folkekirkens undergang, sådan vil opfyldelsen af den anden af grundlovens løfteparagraffer – § 69 – føre til en ophævelse af grundlovens § 4, der lover folkekirken statens støtte. Men at beskylde DKR for at arbejde for at ville ændre på folkekirkens grundlovsmæssige stilling giver ikke nogen mening. Tværtimod at ville ændre på nogen af grundlovens paragraffer, arbejder DKR på opfyldelsen af en af grundlovens løfteparagraffer.

Da begrundelsen for at melde sig ud af DKR ikke holder, burde Fyens Stiftsråd derfor på næste rådsmøde omgøre sin beslutning og fastholde sit medlemskab af DKR – eller også burde rådet krybe til korset og indrømme, at der var andre grunde til, at rådet meldte sig ud af DKR.

Christiansfeld, tirsdag, den 18. marts 2014
Mogens S. Mogensen

Reklamer
 1. #1 by Allan Madsen on 18. marts 2014 - 20:21

  Norge havde ingen problemer med at ændre grundloven her – det tog bare sin tid! Måske mener Fyns stiftsråd at nu er det tid? “Lige lov for Toke såvel som for Thor” betyder vel, at lutherske kristne ikke skal have fordele fram for baptister – eller? Hvad mener egentlig Fyns stiftsråd?

 2. #2 by Lars Mandrup on 18. marts 2014 - 20:40

  Det er nok det sidste, der er tilfældet: at Fyens Stift har andre motiver til at melde sig ud af DKR

 3. #3 by Mogens S. Mogensen on 18. marts 2014 - 23:17

  @Allan Madsen: Jeg ved ikke, hvad Fyens Stiftsråd mener, jeg ved heller ikke, om de selv ved det 🙂

 4. #4 by Mogens S. Mogensen on 18. marts 2014 - 23:17

  @Lars Mandrup: Jeg tror, du har ret.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: