Moské, moské ikke – og moské alligevel i Haderslev

Da det i oktober 2013 kom det frem, at muslimerne i Haderslev havde planer om at bygge en moske med minaret og kuppel i Haderslev, skabte det straks stor debat, ikke kun i Haderslev, men også i resten af landet (Den Korte Avis, “Radikal islam kommer til købstæderne” 23. oktober 2013).  Spørgsmålet kom til at spille en stor rolle i den kommunale valgkamp, hvor især Dansk Folkeparti talte meget stærkt mod planerne. Ved valget skiftede flertallet, og den socialdemokratiske borgmester Gjesing blev afløst af venstremanden Geil. Så vidt man kan forstå af udtalelser i medierne havde Dansk Folkeparti fået tilsagn om, at det borgerlige flertal ville forhindre, at moské-planerne blev til noget (DR Syd, ”Radikale tvunget til nej til moske-plan”  22. november 2013” og Nyt byråd vil stoppe byggeri af kuppel og minaret på moske” 29. Nov. 2013 og)

I Haderslev har der i 16 år været en moské, kaldet Islamisk Center,  i nogle lejede industrilokaler på Niels Finsens vej 20. Sidste år besluttede foreningen bag moskeen, ”Familie Aktivitetshuset Haderslev”, at arbejde på, at købe en bygning, som kunne ombygges til en egentlig moske med kuppel og minaret. Der blev samlet penge ind blandt medlemmerne, og det lykkedes foreningen at få tilsagn om ca. 1 mio kr. i økonomisk støtte fra Al-Khair Foundation i Kuwait, og man købte en bygning i industrikvarteret i det nordlige Haderslev på Niels Bohrs vej 9,  med henblik på en ombygning til moske.

Der blev sendt en ansøgning til kommunen om tilladelse til at foretage en ombygning, der indebar etableringen af en kuppel på 4 m i diameter og en 19 meter høj minaret. Ansøgningen blev behandlet i Udvalget for Plan og Miljø den 3. Februar 2014, hvor det borgerlige flertal sagde nej til ansøgningen om etablering af en moske i dette område. ”Udvalget besluttede, at der meddeles afslag idet det eksisterende plangrundlag ikke ønskes ændret.” Dvs. flertallet mente ikke, at plangrundlaget ikke kunne rumme en bygning med moske-aktiviteter. Mindretallet i udvalget bestående af Socialdemokraterne og Enhedslisten besluttede imidlertid at bringe sagen op i byrådet.

Mens debatten rasede i medierne sendte 26 kirkefolk fra Haderslev og omegn – med biskop og domprovst i spidsen – den 13. Februar 2014 et åbent brev til Haderslev Byråd, hvori de bl.a. skriver : ”Vi, der alle er aktive i den danske folkekirke, ved, at det er muligt for muslimer og kristne at leve fredeligt side om side samtidig med, vi er i mission. Vi mener, det er vigtigt, at denne fredelige sameksistens, som vi kan iagttage her i Haderslev, nødvendigvis fortsætter. Det er derfor beskæmmende for os at opleve, at stærke politiske kræfter i Haderslev modarbejder det muslimske trossamfunds ønsker om at opføre en moske i den udformning, det ønsker. Vi skal derfor opfordre Haderslev Byråd til at være imødekommende over for trossamfundet, når sagen skal behandles i byrådet”.

Samtidig kom det også frem, at byrådet havde dispenseret fra byplanen i tilsvarende sager, fx i forbindelse med Pinsekirkens ønske om at etablere et aktivitetscenter med kirke i industrikvarteret i den sydlige udkant af Haderslev.

Om det var henvendelsen fra kirkefolkene eller frygten for at blive beskyldt for at diskriminere eller måske simpelthen en besindelse på, hvad der er lov og ret i byggesager, der gjorde udslaget vides ikke, men på et møde den 25. februar besluttede et enigt byråd at omgøre udvalgets beslutning om at sige nej til byggeriet af en moské. Efter indstilling fra økonomiudvalget besluttede byrådet – som sagt enstemmigt, 

 • At plangrundlaget, der gælder for Niels Bohrsvej 9, ikke ændres, idet den ønskede anvendelse jævnfør vedlagte sagsbilag kan rummes indenfor den nuværende kommuneplan
 • at der ikke i byggesagen skal meddeleles dispensationer fra de gældende rammer.

Det betyder, at moske-byggeriet skal betragtes som enhver anden byggesag. If plangrundlaget må bygninger ikke være højere end 12 meter, og det ønskede byrådet ikke at dispensere fra (Ekstraordinært referat. Økonomiudvalget 25. Februar 2014 og DR Syd, ”Muslimer tæt på at få moske i Haderslev”, 25. Februar 2014).

Da Dansk Folkeparti efterfølgende kunne læse i pressen, at det havde været med til at muliggøre byggeriet af en moske i Haderslev, fik partiet kolde fødder. Dansk Folkeparti indrykkede helsidesannoncer i lokalaviserne med et nej til stormoske i Haderslev – og et krav om, at spørgsmålet om moské-byggeriet blev sendt til folkeafstemning blandt kommunens borgere (D. Syd, ”Kræver folkeafstemning om moske-planer”, 26. Februar 2014).

Debatten i Haderslev fortsætter, men da de andre partier vist nok siger nej til en folkeafstemning, tyder det lige nu på, at muslimerne måske alligevel får lov til at bygge en moské. På byrådsmødet i morgen vil det blive afgjort om, Haderslev bliver den første provinsby i Danmark, der får en moské med kuppel og minaret – måske.

Christiansfeld, mandag, den 24. marts 2014
Mogens S. Mogensen

Reklamer
 1. #1 by Karen E. Hansen on 28. marts 2014 - 14:24

  Kuppel og minaret – og indflydelse fra Al-Khair foundation i Kuwait. Økonomisk og teologisk.
  Ønsket er: “At den fredelige sameksistens fortsætter” – Men indflydelsen fra Kuwait kan ændre situationen. F.eks. i agressive holdninger mod det danske samfund.
  Er spændt på, hvordan byråd, det åbne brevs afsendere o.a. vil tackle det. Men det sandsynlige er vel: “Det kan man jo ikke blande sig i”. Hvad der undervises i i koranskolen og siges i moskeen kan ikke omtales frit (som en prædiken i folkekirken f.eks.), endsige da modsiges. Religionsfrihed betyder jo også frihed til at undervise i kampen for at gøre sharia gældende overalt og aktiv modarbejdelse af integration i et moderne samfund – mens protester mod, at mellemøstens islamistiske organisationer køber sig indflydelse i danske moskeer, bare er fremmedfrygt og uvidenhed.
  Måske.

 2. #2 by Mogens S. Mogensen on 28. marts 2014 - 21:18

  Hvis det skulle ske, at der udviklede sig en ekstremisme i og omkring moskéen, så skal og kan den naturligvis på god demokratisk vis modsiges. Skulle der begås udlovligheder, så skal og kan myndighederne gribe ind og straffe. Anderledes er det naturligvis ikke. Men det er altså en hypotetisk situation vi taler om – i den snes år muslimerne har samledes i Haderslev har der ingen tegn været i den retning!

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: