’Multi-faith spaces’ – symptomer på og agenter for for religiøs og social forandring: 
Flerreligiøse og spirituelle rum i sekulære institutioner – 2Det er ikke kun i Danmark, at vi i disse år diskuterer ”religionsneutrale rum” på sygehuse, i lufthavne osv. I Storbritannien er der i de senere år etableret så mange ”multi-faith spaces”, blev der i 2010 igangsat et forskningsprojekt på Manchester Universitet under overskriften “Multi-faith Spaces: Symptoms and Agents of Religious and Social Change“.

I forskningsprojektet definerer de ”multi-faith spaces” (MFS) som rum, der er er etableret og  designet til at huse forskellige religiøse praksisser, og som adresserer mere eller mindre tydeligt definerede religiøse krav og sociale formål. MFS er et relativt ny fænomen. De tidligste eksempler optræder i sidste halvdel af det 20. Århundrede og blev især tydelig i de tidlige 90’erne, men har først oplevet en betydelig vækst i det 21. Århundrede. Forskningsprojektet har kigget på over 200 MFS, omkring ¾ af dem i Storbritannien og resten i ti andre hovedsageligt europæiske lande.

MFS er sædvanligvis ikke selvstændige bygninger, men er rum der altid hører til i andre bygninger, idet de altid er placeret i en større kontekst. Blandt de vigtigste kontekster for disse MFS er lufthavne og jernbanestationer, sygehuse og hospicer, fængsler, universiteter og skoler, offentlige bygninger, butikscentre, krematorier og lighuse, virksomheder og underholdnings- og sportsfaciliteter.

I praksis huser MFS blot den religiøse mangfoldighed, som er i samfundet, ved at give brugerne et rum til at praktisere deres religion eller spiritualitet eller til blot at finde ro, mens MFS egentlig ikke bidrager til at der  finder et egentligt møde sted mellem tilhængerne af de forskellige religioner. Man kunne have forestillet sig at MFS ville fremme synkretistiske religiøse praksisser hvor elementer fra de forskellige religioner blev kombineret, men det har næsten aldrig været hensigten og heller ikke resultatet af etableringen af disse multi-faith spaces. Når der etableres rum, der ikke bare huser en enkelt religion, men byder mange forskellige religioner og spiritualiteter velkomne, er det ofte af helt pragmatiske grunde, da det ville være urealistisk at etablere et særskilt rum for hver religion.

Et af projektets forskningsspørgsmål var, om MFS kunne siges at være et symptom på et virkeligt nyt forhold mellem religioner og/eller mellem staten og religion? Det foreløbige svar på første del af spørgsmålet er, at nok er religionerne til stede side om side, eller rettere efter hinanden, men MFS er ikke udtryk for nogen dialogisk eller diapraktisk tilgang til forholdet mellem religionerne. Svaret på det den anden del af spørgsmålet er, at MFS tilstedeværelse i det offentlige rum er et udtryk for, at religion har fået en ny og mere betydningsfuld plads i det offentlige rum.

Et andet forskningsspørgsmål var, om MFS er en agent for religiøs forandring ved at opmuntre til pluralisme gennem et energisk engagement med diversitet? Som før nævnt fører MFS ikke til synkretisme, men nok til anerkendelsen af den religiøse mangfoldighed i samfundet. Hvordan religionernes tilstedeværelse i samme rum på langt sigt vil påvirke forholdet mellem religionerne er det for tidligt at vurdere.

Forskernes teori er, at ”MFS exist on the boundary between religious requirement and secular accommodation, and because of this tension they should be viewed as agents in the active (re)configuration of public space, in addition to symptoms of wider social change.”

En anden konklusion er, at forskellene mellem MFS i de forskellige lande ikke er markant, men at de mest markante forskelle mellem MFS har at gøre med den kontekst i er en del af, altså om der fx er tale om MFS i en lufthavn eller på et sygehus. Måske er der derfor noget at lære for os i Danmark, når vi skal forholde os til den evt. etablering af det vi kalder ”religionsneutrale rum” i sekulære institutioner.

Christiansfeld, søndag, den 4. maj 2014

Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: