Religionsfriheden og kulminernes kanariefugle – Fakta og teorier om religiøs forfølgelse 5

I bogen ”The Price of Freedom Denied. Religious Persecution and Conflict in the Twenty-First Century” (2010), nøjes de to forskere Brian J. Grim og Roger Finke ikke med at dokumentere, hvordan religionsfrihed har afgørende betydning for at undgå voldelig religiøs forfølgelse (se tidligere blog-indlæg), men antyder samtidig, at religionsfrihed har en endnu bredere samfundsmæssig betydning.

”I centrum for religiøse udtryk står ytringsfriheden, og i centrum for friheden til gudsdyrkelse står forsamlingsfriheden. At kræve ytringsfrihed uden at give mulighed for friheden til at give udtryk for sin religiøse tro vil hurtigt erodere ytringsfriheden på andre områder. På samme måde vil det at tillade at begrænse religiøse gruppers ret til at forsamle sig åbne døren for også at beskære andre gruppers aktiviteter. Benægtelsen af religiøse friheder er uundgåeligt flettet sammen med benægtelsen af andre friheder. Fordi religiøse friheder er vævet sammen med andre borgerlige friheder, så er resultatet af disse friheder også nært forbundet.”

Med henvisning til forskning udført af Hudson Institutes Center for Religious Freedom peger Grim og Finke på, at overalt hvor niveauet for religiøs frihed er højt, er der en tendens til at der vil være færre tilfælde af væbnede konflikter, folks helbredstilstand er bedre, folk tjener flere penge, demokratiet trives bedre og der er bedre uddannelsesmuligheder for kvinder. Grim og Finke påstår ikke, at der kan dokumenteres en kausalitet mellem religionsfrihed og alle disse værdier, men de konstaterer, at der er en korrelation – og det er da i sig selv ganske tankevækkende!

Grim og Finkes bog understreger betydningen af at kæmpe for og værne om religionsfrihed. Langt op i 1990’erne blev kanariefugle brugt som advarselsalarm i kulminer, da de var så følsomme over for giftige gasser, at de ville falde af pinden og dø, før gassen ville påvirke minearbejderne. På samme måde er religionsfriheden vor tids ”kanariefugl”. Brud på den sårbare religionsfrihed er en indikation på potentielle trusler også mod andre friheder.

Christiansfeld, søndag, den 18. maj 2014
Mogens S. Mogensen

Reklamer
 1. #1 by Karen E. Hansen on 19. maj 2014 - 16:58

  Det er en spændende gennemgang af Grim og Finkes bog.
  Et enkelt koncentreret resultat er altså, at sharia i en forfatning giver mindre eller ingen religionsfrihed.
  Sammenholdt med udtalelsen om at religionsfrihed giver bedre sociale, politiske og kulturelle forhold er det da tankevækkende.
  Men det lyder ikke til, at undersøgelsen tager i betragtning, at lande med religionsfrihed kan komme til at huse områder, hvor der de fakto ikke er denne frihed, fordi anerkendelsen af religionens frihed (sammen med frygten for at “krænke religiøse følelser”) og demografisk ghettodannelse kan resultere i sådanne områder.
  Hvor kravet om forfølgelse af frafaldne også opfordrer til at forfølge dem uden for området, kan det være svært for pågældende stat at forsvare religionsfriheden for den enkelte.
  Det komplicerer spørgsmålet: Hvordan opretholde religionsfrihed samtidig med at værne om trosfrihed (retten til at konvertere), ytringsfrihed og bevægelsesfrihed?
  Kon fremme af religionsfrihed f.eks. betyde nødvendigheden af restriktioner over for religiøs praksis som f.eks. den Ahmed Akkari fortæller om i skoler og moskeer?
  Forholder Grim og Finke sig til det, eller er det kun statestik ud fra landegrænser?
  Og skelner de ikke mellem religionsfrihed – religionens frihed til at eksistere og praktisere – og den personlige tros- og talefrihed?

  Tankevækkende er det også, at den logiske følge af deres konklusioner må være, at man bør arbejde for at fremme den freds- og menneskelighedsskabende religions- og trosfrihed og forsøge at begrænse eller i hvert fald åbent kritisere sharia-love…… Men hvor mange lande med tradition for religions- og trosfrihed har i de senere år indført love, der kan bruges til at stemple et sådant arbejde som racistisk eller islamofobisk?

 2. #2 by Mogens S. Mogensen on 19. maj 2014 - 19:39

  Kære Karen
  Tak for dine kommentarer.
  Ad. “Men det lyder ikke til, at undersøgelsen tager i betragtning, at lande med religionsfrihed kan komme til at huse områder, hvor der de fakto ikke er denne frihed, fordi anerkendelsen af religionens frihed (sammen med frygten for at “krænke religiøse følelser”) og demografisk ghettodannelse kan resultere i sådanne områder.” Forfatterne dokumenterer både de statslige og sociale (dvs. ikke-statslige gruppers) indskrænkninger i befolkningens religionsfrihed.
  Ad “Det komplicerer spørgsmålet: Hvordan opretholde religionsfrihed samtidig med at værne om trosfrihed (retten til at konvertere), ytringsfrihed og bevægelsesfrihed?” Hvis retten til at konvertere begrænses, så er det en begrænsning af religionsfriheden.
  Ad “Kon fremme af religionsfrihed f.eks. betyde nødvendigheden af restriktioner over for religiøs praksis som f.eks. den Ahmed Akkari fortæller om i skoler og moskeer?” Sådan argumenterer forfatterne ikke. Tværtimod er de af den opfattelse – se fx eksemplet fra Japan – at man kun skal straffe dem, der forbryder sig mod loven, og ikke samtidig gribe til indskrænkninger i religionsfriehden, da det altid vil virke “counterproductive”.
  Ad “Tankevækkende er det også, at den logiske følge af deres konklusioner må være, at man bør arbejde for at fremme den freds- og menneskelighedsskabende religions- og trosfrihed og forsøge at begrænse eller i hvert fald åbent kritisere sharia-love…… Men hvor mange lande med tradition for religions- og trosfrihed har i de senere år indført love, der kan bruges til at stemple et sådant arbejde som racistisk eller islamofobisk?” Jeg kender ikke til lande, hvor det er strafbart at tage afstand fra shari’a lov, eller hvor det er strafbart at påtale lovovertrædelser. Det kan kun blive problematisk, hvis man stempler fx alle muslimer, fordi der er nogle muslimer, som forbryder sig mod loven.
  Venlig hilsen
  Mogens

 3. #3 by Karen E. Hansen on 19. maj 2014 - 22:32

  Tak fordi du svarer!
  Men hvad angår sidste punkt, så er det for mig at se ikke så enkelt.
  “Forbryder sig mod loven” – da er det f.eks. dansk (eller svensk) lov, du taler om.
  At påpege at det er ulovligt efter dansk lov, men helt i overensstemmelse med sharia-lov f.eks. at straffe en muslimsk kvinde for at gifte sig med en ikke-muslimsk mand eller for selv at konvertere, det er neutralt. Men, at tage afstand er mere. Det er at sige: Jeg mener, at en sådan handling er forkert, umoralsk. Da netop disse punkter i sharia er dem, der, så vidt jeg ved, er størst enighed om blandt de lærde, bliver det en værdi-dom, som retter sig mod sharia-loven som sådan. Den lov, der principielt og ideelt skal overholdes af alle troende muslimer.
  Så bliver det et spørgsmål, om nogen vil kalde det “at stemple alle muslimer”, at man kalder væsentlige dele af sharia-loven for umoralske?
  I Sverige skal der mindre end det til at blive kaldt racist.
  Og det vil i hvert fald være en “defamation of religion”, som OIC i FN i menneskerettigheds-sammenhæng arbejder ihærdigt på at kriminalisere i Vesten.
  “Grim og Finkes bog understreger betydningen af at kæmpe for og værne om religionsfrihed”, skriver du.
  Men frygten for at modsige islam vandrer ind i lande med religionsfrihed sammen med de muslimske indvandrere og med islams internationalisering. Både muslimers frygt og modtagerlandenes frygt for “diskriminering” og “racisme” og for ikke at give religionsfrihed nok til det nye mindretal eller “krænke religiøse følelser”. Og det vanskeliggør paradoksalt nok denne kamp.

  Venlig hilsen
  Karen

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: