Videreførelsen af ”Folkekirkens Migrantarbejde”

I denne måned udløber projektet ”Folkekirkens Migrantarbejde”, som Fyens Stift satte i søen sammen med Edith & Godtfred Kirk Christiansens fond i 2011. Målet var – if. vedtægterne –  inden for disse tre år

 1. At opsøge, kortlægge og analysere migrantmenigheder i Danmark.
 2. At skabe mulighed for samtale og gensidig tillid mellem migrantmenighederne og folkekirken og således folkeligt og kirkeligt bidrage til en integrationsproces.
 3. At bane vejen teologisk og juridisk for, at migrantmenigheder kan få mulighed for at få en tilknytning til folkekirken, herunder muligheden for at danne valgmenigheder
 4. At etablere muligheder for teologiske samtaler mellem folkekirken og migrantmenighederne.

Projektet er blevet ledet af en bestyrelse bestående biskoppen, domprovsten samt en repræsentant for (Lego)fonden. Der blev ansat en migrantpræst, som selv var migrant, som indvandrer- og sognepræst (ved Skt. Hans Kirke) for en treårig periode, og bestyrelsen udpegede en følgegruppe for migrantpræsten.

Fyens Stift fortjener ros for i 2011 på Folkekirkens vegne at have sat et arbejde i gang for at bygge bro mellem folkekirken og migrantmenighederne. Dette arbejde må ses i forlængelse af det årelange arbejde, som siden 1994 blevet udført af Tværkulturelt Center. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd har i mange år også sat fokus på dette område, og i dag er der i flere stifter og provstier et folkekirkeligt migrantarbejde.

Det er glædeligt, som det fremgår af en artikel i Kristeligt Dagblad i dag, at Fyens Stift har valgt at fortsætte dette arbejde ved opslå en 50 procents stilling som migrantpræst tilknyttet Højby sogn. Biskoppen begrunder beslutningen med, at ”der i løbet af det treårige projekt er igangsat arbejde, som det er vigtigt at fortsætte i stiftet”, og med at ”migrant- og missionsarbejdet er et vigtigt område.”

Det er også glædeligt, at migrantpræsten i forlængelse af de oprindelige planer, arbejder videre på at få ”Church of Love” godkendt som valgmenighed. Migrantpræsten er samtidig “senior pastor” i ”Churh of Love”, der dels beskrives som en missionsbevægelse, dels som en kirke. ”Church of Love” har menigheder primært bestående af farsitalende konvertitter, der holder ugentlige gudstjenester på farsi i Odense, København, Århus og Malmø.

Af artiklen i Kristeligt Dagblad fremgår det, at den nuværende migrantpræst har valgt ikke at søge den opslåede stilling. Den ene grund til det, er, at der til migrantpræstestillingen ikke også er knyttet en sognepræstestilling. Efter migrantpræstens opfattelse kan man ikke være brobygger mellem migranterne og folkekirken, medmindre man både er migrant- og sognepræst. Nu skal migranterne jo ikke knyttes til et bestemt sogn, hvor fx migrantpræsten i givet fald også skulle være sognepræst, men til mange forskellige sogne, alt efter, hvor de opholder sig. Som migrantpræst i folkekirken har migrantpræsten naturligvis allerede sit ene ben i folkekirken/stiftet, og derfor skulle der gennem samarbejde med sognepræster være alle muligheder for effektiv brobygning.

Den anden grund til, at den nuværende migrantpræst har valgt ikke at søge stillingen er, at migrantpræsten skal være en del det eksisterende migrant-arbejde i stiftet og samarbejde med dem, der er ansat i dette arbejde. Hvis stiftet havde opslået en migrantpræstestilling, der var helt løsrevet fra stiftets øvrige migrantarbejde, ville der have været grund til at stille kritiske spørgsmål, for selvfølgelig skal man arbejde sammen i folkekirken. Og dette samarbejde bygger ikke på, at alle implicerede præster og lægfolk har samme teologiske holdning, samme måde at arbejde på eller samme arbejdsopgaver. At man har forskelligt syn på teologi og arbejdsformer og arbejdsopgaver, betyder selvfølgelig ikke, at man modarbejder hinanden. Og skulle det alligevel ske, at nogen modarbejder eller nedgør andre medarbejderes legitime folkekirkelige arbejde, så er det naturligvis en opgave for kirkens ledelse at tage sig af.

Ligesom folkekirkens medlemmer er præget af stor mangfoldighed, sådan er også folkekirkens teologi, medarbejdere og arbejdsformer præget af stor mangfoldighed, og det gælder naturligvis også folkekirkens migrantarbejde. Der arrangeres middage på tværs og caféer, hvor migranter møder indfødte danskere. Der afholdes gudstjenester på engelsk og en lang række andre sprog. Der tilbydes lektiehjælp, hjælp til at finde sig til rette i det danske samfund og andre former for diakoni. Der dannes fællesskaber af dem, der søger oplysning om kristendom, og dem, der konverterer til kristendommen får dåbsoplæring og bliver døbt. Der arbejdes på at skabe forståelse og samarbejde mellem gammeldanskere og nydanskere af forskellig religiøs observans. Og meget meget mere. Det er alt sammen en del af den opgave, som kirken har i forhold til migranter.

Det bliver spændende at følge, hvordan ”Folkekirkens Migrantarbejde” bliver videreudviklet i de kommende år med en ny migrantpræst, og hvordan det forhåbentlig lykkes den afgående migrantpræst at udvikle ”Church of Love” til en valgmenighed. Alt sammen til glæde for migranterne.

 

Christiansfeld, mandag, den 1. september 2014
Mogens S. Mogensen

Reklamer
 1. #1 by Thomas on 2. september 2014 - 01:45

  Jeg kan ikke gennemskue hvad der er op og ned i artiklerne i dag om projektet på Fyn.
  Jeg håber at der også fremover vil være plads i folkekirken til det arbejde, Massoud Fouroozandeh har gang i, og jeg synes det er ærgerligt at han ikke har søgt stillingen igen. Uanset hvad er hans røst og opmuntring til at drive mission blandt migranter en rigtig interessant replik ind i folkekirken, og det var godt set at lave den stilling i sin tid.
  Også fint at du giver et hip til Tværkulturelt Centers utrættelige arbejde for at binde kirke og migranter sammen!

 2. #2 by Mogens S. Mogensen on 2. september 2014 - 07:04

  Hej Thomas
  På Fyens Stifts hjemmeside ligger der lidt flere oplysninger om tankerne bag migrantpræstestillingen
  http://www.fyensstift.dk/fast-indhold/nyhed/article/fyn-faar-migrantpraest/
  Venlig hilsen
  Mogens

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: