”Islamisk Stats” genealogi

”Islamisk Stat” (IS), tidligere kaldet ISIS og ISIL, har med god grund spredt skræk og rædsel på grund af sin bestialske fremfærd i Syrien og Irak. Nogen tænker, at verden aldrig har set mage til grusomheder. Men det er slet ikke tilfældet. Islamisk Stats genealogi er let at spore: Islamisk Statss åndelige forfædre kan spores tilbage til ’Abd al-Wahhab (1703-92), der blev ophavsmand til den såkaldte wahhabisme, en sekterisk udgave af sunni-islam. I 1744 indgik han en alliance med Saud-familien, som han lovede at bakke op mod at de støttede hans udgave af islam. Al-Wahhab hentede  en vigtig inspiration fra ibn-Taymiyyah (1263-1328), der hørte til Hanbal-lovskolen, en af de fire ortodokse lovskoler i sunni-islam.

Lige som Taymiyyah anså al-Wahhab den periode, hvor profeten Muhammed regerede i Medina, som den ideelle periode, som alle muslimer skulle søge at efterligne. Taymiyya erklærede krig mod shiismen, sufismen og mod græsk filosofi. Han forbød besøg ved profetens grav og fejring af hans fødselsdag. Taymiyyah lagde stor vægt på jihad – forstået som væbnet forsvar af islam – og gav en meget bred definition af, hvad der forstås ved aggression mod muslimer, og hvilke handlinger af ikke-troende, som gjorde jihad tilladelig. Al-Wahhab overtog således Taymiyyas tafkir-doktrin, der handler om,  hvornår en muslim kan ekskommunikeres og erklæres for en kafir (dvs. vantro). Det er således tilladt at bekæmpe muslimer, som ikke overholder islams klare regler, at tager deres ejendom og deres liv. Det gjaldt fx dem, der ærede de døde, helgener og engle. Alle muslimer skulle love troskab med en muslimsk leder, altså en kalif, og hvis de nægtede det, skulle de slås ihjel og deres kvinder og børn sælges som slaver.

Det blev ikke ved ordene for al-Wahhab. Al-Wahhabs saudiske allierede angreb fx i 1801 den for shi’aerne hellige by Karbala i Irak, hvor de massakrerede tusinder af shiiter, inkl. kvinder og børn,og ødelagde shiitiske hellligdomme. Det osmanniske rige genvandt imidlertid kontrollen med de områder, som Saudierne og al-Wahhab søgte at dominere. Men efter det osmanniske rige i begyndelsen af det 20. Århundrede begyndte at falde fra hinanden, lykkedes det Abdul-Aziz bin Saud at erobre dele af Arabien, og i 1932 anerkendtes kongeriget Saudi-Arabien, der blev styret ud fra en wahhabisktisk shari’a-tolkning. Processen var meget blodig, og der blev således foretaget 40.000 offentlige henrettelser og gennemført 350.000 amputationer.

I dag findes wahhabismen i forskellige mere eller mindre rabiate og ekstremistiske udgaver, men i bunen af dem alle ligger der tolkninger, der kan spores tilbage til al-Wahhab. Wahhabismen står i dag stærkest i Saudi-Arabien, Qatar og De forenede Arabiske Eminarater, men Saudi-Arabiens enorme rigdom, der blev grundlagt med fundet af olie i 1938, har gjort det muligt de wahhabistiske religiøse ledere at eksportere wahhabismen til den øvrige verden. Det skønnes således at Saudi-Arabien hvert år bruger flere milliarder dollars på at fremme en wahhabistisk tolkning af islam i andre dele af verden. Og erfaringen viser, at det ofte er i sådanne miljøer, at tanken om islamistisk terrorisme finder en frodig grobund.

Meget tyder imidlertid på, at den regerende elite i Saudi-Arabien er delt i spørgsmålet om holdningen til Islamisk Stat. Mens nogle glæder sig over, at shi’itterne trænges tilbage, og der måske etableres en sunni stat i Syrien og Irak baseret på en wahhabistisk udgave af islam, er der andre, som frygter at historien vil gentage sig, og at de mest ekstreme wahhabistiske krigere – som det skete i 1920’erne – vil vende sig mod det saudiske kongehus.

Når alt kommer til alt, så er der stort set ikke noget i Islamisk Stats ideologi og praksis, som ikke kan spores direkte tilbage til de wahhabistiske rødder, og flere af de holdninger og handlinger, som vi med god grund væmmes over hos Islamisk Stat, er en del af virkeligheden i Saudi Arabien i dag. Dertil kommer, at Islamisk Stat sandsynligvis er blevet sponsoreret af stater, organisationer eller enkeltpersoner med en wahhabistisk dagsorden.

Århus, fredag, den 12. september 2014
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: