Religionsfrihed og religionsforfølgelse

”Religionsfrihed og religionsforfølgelse” er titlen på en bog, som Dansk Missionsråd netop har udgivet, som Nr. 27 i serien ”Ny Mission”. Desværre er bogens emne blevet stadig mere aktuelt i den senere tid, hvor vi fx har været vidne til, at næsten alle Iraks kristne er blevet fordrevet fra deres hjem. Derfor er der al mulig grund til at sætte fokus på dette problem og overveje, hvad vi kan gøre for at fremme religionsfrihed og forebygge religionsfrihed i verden.

Religionsfrihed er heldigvis en veletableret ret vi har i Danmark, og religionsforfølgelse er heldigvis ikke noget, vi oplever her. Men sådan har det ikke altid været, og heldigvis var der også her i Danmark mennesker, som kæmpede for religionsfrihed. I artiklen ”Forfulgte kristne – en folkelig, kirkelig og politisk opgave” beskriver Esben Lunde Larsen, der er folketingsmedlem for Venstre, hvordan Grundtvig kæmpede for religionsfrihed. Allerede i 1813 tog han i skriftet ”Til Fædrelandet” fra de jødeforfølgelser, som fandt sted på dette tidspunkt. Og i 1840 udtrykker han sin afstandtagen fra tvangsdåb af jødiske børn og mod mod de love, som forhindrer jøderne i fuldgyldigt at deltage i samfundslivet. For som Grundtvig sagde, så er kun den fri, som også lader næsten være fri med sig.

Der er imidlertid også en anden stor personlighed, som har kæmpet for religionsfrihed i Danmark, men som er langt mindre kendt, end han fortjener. For nogle få dage siden, den 27. Oktober, blev den første frikirke i Danmark grundlagt. I strid med landets love blev de første 11 baptister døbt i datidens Lersø på Nørrebro. Reaktionen fra myndighederne kom prompte. Lederne blev fængslet og deres børn tvangsdøbt! En af dem var baptisternes leder, gravør P. C. Mønster, der i perioden 1840 blev påført fem fængselsophold på til sammen to år.

Året efter indsendte Mønster et ”Andragende om fuld Religionsfrihed i Danmark” til Stænderforsamlingen i Roskilde. Men stænderforsamlingen, hvis sekretær var Sjællands biskop, lagde blot ansøgningen til side uden at læse den op. Det er Bent Hyllebergs fortjeneste, at have sat fokus på denne religionsfrihedens forkæmper. I en artikel i Kirkehistoriske Samlinger allerede i 1999 gennemgår Bent Hylleberg, der er teolog og præst og nu også formand for Baptistkirken i Danmark, dette vigtige skrift.

Det er særdelses interessant at se, hvordan Mønster argumenterer for religionsfrihed. Han argumenterer ikke blot ud fra en almindelig frihedsbetragting, hvor religionsfrihed er et udtryk for samvittighedsfrihed, som sømmer sig for et oplyst og frit folk, men også på en anden overraskende måde. Andragendet indledes med ordene:

”Naar jeg vover, at gjøre det danske Folks Repræsentanter, den høie Stæn-derforsamling,nærværende Forslag, og beder om Religionsfrihed for Danmark, som den haves i England, da tør jeg haabe, at Stænderne ikke vil see anden Grund fra min Side til dette Forslag, end denne: Kjærlighed til mit Fædreneland, idet jeg ønsker al den Lykke og Velsignelse, timelig og aandelig, som ægte Frihed kan skjænke, udvikle og grundfæste.”

Ud fra en gennemgang af Englands historie viser han, hvordan religionsfrihed kan skabe fred og velstand i et land. Han henviser desuden til Voltaires observation: ”Var der kun een Religion i England, saa maatte man frygte for Despotismen; var der Tvende, saa vilde man knække Halsen paa hinanden, men da der nu er saa mange Secter og Arter af Gudstjennester, saa lever man rolig.”

P. C. Mønsters argumentation flugter her helt præcist med de teorier, som de engelske forskere Brian J. Grim og Roger Finke på basis af deres empiriske forskning når frem til. I artiklen ”Fakta og teorier om religiøs forfølgelse” gennemgår jeg Grim og Finkes forskning, der viser, at begrænsninger i religionsfriheden fører til social uro og herunder specielt forfølgelser. Samtidig peger de på – ikke en kausalitet men – en interessant korrelation, nemlig, ”at overalt, hvor niveauet for religiøs frihed er højt, er der en tendens til, at der vil være færre tilfælde af væbnede konflikter, folks helbredstilstand er bedre, folk tjener flere penge, demokratiet trives bedre og der er bedre uddannelsesmuligheder for kvinder.”

Der er grund til at ære Grundtvig for hans kamp for frihed også på det religiøse område, men der er også grund til at ære frikirkelederen P. C. Mønster, for hans pionerindsats for den pris han måtte betale for sin kamp for en rettighed, som her i landet i dag er tilbøjelig til at betragte som en selvfølge.

Christiansfeld, lørdag, den 1. november 2014
Mogens S. Mogensen

Mogens S. Mogensen (red.), Religionsfrihed og religionsforfølgelse. Ny Mission nr. 27 (Frederiksberg: Dansk Missionsråd). Bogen kan købes på Dansk Missionsråd og også læses gratis (forudsætter kun, at man registrerer sig) på Dansk Missionsråds website: http://www.dmr.org/nymission/udgaver

Religionsfrihed-

Reklamer
  1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: