Nationalpartiet og inkludering af nydanskere i det nationale fællesskab

Forståelsen af og perspektivet på Danmark, danskhed, nationalitetsfølelse og nationalisme har ændret sig gennem historien. Før nationalismen for alvor slog rod i Danmark i begyndelsen af 1800-tallet, var det efter alt at dømme hovedsageligt landets overklasse bestående af adelen, hos hvem dansk nationalfølelse spillede en rolle.

Især i midten af 1800-tallet bredte nationalismen sig blandt borgerskabet, og dansk nationalisme blev et afgørende programpunkt for de nationalliberale, sådan som vi i disse uger kan følge det i TV-serien om 1864. Målet var at nation og stat skulle falde sammen i en nationalstat.

I anden halvdel af 1800-tallet bredte nationalismen som ideologi sig til bondestanden og bondestandens parti, Venstre. På en måde man sige, at det først var her at danskerne virkelig blev danske, idet bondestanden udgjorde den overvejende del af befolkningen. Sandsynligvis har lokale identiteter spillet en større rolle end den nationale for størstedelen af befolkningen langt op i 1800-tallet.

Med industrialiseringen udviklede der sig en arbejderklasse, der politisk set udviklede sig i international retning gennem den socialistiske ideologi. Derfor lå det ikke lige for, at forestille sig, at nationalismen ville blive udbredt til arbejderne. Men efter internationalismens fallit i første verdenskrig udviklede socialdemokratiet sig i national retning jv. Staunings program fra 1934 ”Danmark for folket” og tolkede nationalismen som en velfærdsnationalisme.

Dermed var hele folket fra adelen over borgerskabet og bønderne til arbejderklassen blevet inddraget i det nationale projekt. Og gennem oplevelsen af besættelsestiden 1940-45 blev den danske nationalfølelse omfattende alle landets borgere fast etableret.

I de sidste 50 år har vi imidlertid oplevet en markant indvandring af mennesker fra fjerne himmelstrøm, mennesker med en anden kulturbaggrund og en anden religion end den gængse i Danmark. Og spørgsmålet rejste sig helt naturligt, Er de danskere, eller hvad skal der til for at de kan blive danskere – nationalt set? Og det endnu mere grundlæggende spørgsmål: Hvad er danskhed? Allermest spidser spørgsmålet til omkring de godt 4% af befolkningen, som er muslimer? Ligesom socialisterne oprindeligt var internationalister og havde deres første loyalitet i den internationale arbejderbevægelse, vil nogen spørge, om muslimernes første loyalitet ligger i den internationale umma?

Lige som socialdemokraterne ret hurtigt blev nationaliserede, sådan er der også meget der tyder på, at det samme er sket med de nye muslimske medborgere (ligesom det også er sket med andre nye medborgere). For nogle uger siden blev der grundlagt et nyt parti i Danmark. Navnet var ”Nationalpartiet”, og de fleste ville sikkert ved første øjekast have troet af det ville være et parti i slægt med ”Dansk Folkeparti”, men det viste sig jo at være et parti grundlagt af tre mænd,der alle var muslimer og sønner af af pakistanske indvandrere.

Partiets ”vision er at fremme et samfund hvor danske værdier som respekt, tolerance og fredelig sameksistens er i fokus. I Nationalpartiet mener vi, at disse danske værdier er under angreb. Vi tror på grundloven og ønsker et solidarisk samfund, hvor alle uanset baggrund og social status skal føle, at de har en aktiv plads i samfundet. Det er visionen om et mangfoldigt samfund, hvor alle reelt har lige rettigheder samt muligheder, som ligeværdige borgere. Nationalpartiet vil kæmpe for, at Danmark kommer tilbage til ægte danske værdier, som respekt, tolerance, åbenhed og solidaritet. …. Et samfund hvor ALLE føler sig inkluderet i fællesskabet. Nationalpartiet er Danmarks inkluderende midterparti.”

Partiet bekender sig altså både politisk og kulturelt til Danmark, danskhed og danske værdier. Altså et virkeligt nationalt parti. Om det lykkes for Nationalpartiet at komme i folketinget og få indflydelse, er måske nok tvivlsomt. Men ikke desto mindre er partiet endnu et tegn på bevægelsen i retning af at inkludere endnu en ny befolkningsdel i det nationale fællesskab.

Christiansfeld, torsdag, den 6. November 2014
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. #1 by andersvinther on 9. november 2014 - 11:51

    “et parti grundlagt af tre pakistanske indvandrere”… Mig bekendt er de tre født og opvokset i Danmark…. Man kan vel ikke indvandre hvis man allerede er her? 🙂

  2. #2 by Mogens S. Mogensen on 9. november 2014 - 15:42

    Det har du da helt ret i. Tak for denne korrektion!!!!
    Jeg tillader mig undtagelsesvis at rette i mit oprindelige blogindlæg. I stedet for “men det viste sig jo at være et parti grundlagt af tre pakistanske indvandrere, der alle var muslimer”, skriver jeg så nu, “men det viste sig jo at være et parti grundlagt af tre mænd,der alle var muslimer og sønner af af pakistanske indvandrere”.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: