Præsters tro og tvivl

I disse dage kan vi i aviserne læse om folkekirkepræsters tro og tvivl. Disse præster giver udtryk for deres tvivl på flere af trosbekendelsens hovedelementer, inkl. Jesu opstandelse og de dødes opstandelse.

De tvivlende præster er imidlertid i godt selskab. Da Johannes Døber sad i fængslet i Jerusalem, kom han i tvivl, om Jesus virkelig var den ventede Messias, Guds søn og verdens frelser. Derfor sendte han bud til Jesus med spørgsmålet ”Er du den, som kommer, eller skulle vi vente en anden?” Da Jesu discipel Thomas hørte det glædelige budskab om Jesu opstandelse fra de døde, tvivlede han på, om Jesus virkelig var opstået fra de døde. ”Hvis jeg ikke ser naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke.”

Lige som Thomas dengang kunne have gode grunde til at tvivle på Jesu opstandelse – for døde opstår altså ikke – sådan kan også disse præster i dag anføre gode grunde til at betvivle Jesu opstandelse. En af de tvivlende præster siger, at ”Jeg kan ikke tro på, at Jesus fysisk stod op af graven. Det bliver for overnaturligt for mig”. Et par andre præster er citeret for at sige, at ”Der er ikke noget tekstgrundlag for at sige, at opstandelsen er en hændelse i moderne historisk forstand.”

Jesu opstandelse var for Thomas uforenelig med sund fornuft og er for disse præster uforenelig med naturvidenskab og historievidenskab. Naturvidenskabeligt og historievidenskabeligt er Jesu evangeliets kernepunkter dårskab. ”For”, som Paulus siger det, ”jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger; men for dem, der er kaldet, jøder såvel som hedninger, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker.”

Lige som man siger, at det er menneskeligt at fejle, så er det også kristeligt at tvivle, i den forstand, at tro og tvivl hører sammen i de fleste kristnes liv. Tvivlen kan ramme enhver af os, præster som lægfolk. Men ligesom det ikke er menneskeligt at fremture i fejlen, så er det heller ikke kristeligt at gøre en dyd ud af tvivlen.

Tro er ikke en præstation, man kan forlange af sig selv og andre, heller ikke af præster, men tro er en Guds gave. Det, der bragte Thomas fra tvivl til tro, var, at han oplevede at møde den opstandne Jesus, der sagde til Thomas: ”Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende.” Thomas svarede: ”Min Herre og min Gud!” Jesus sagde til ham: ”Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror.” Den måde Jesus responderede på Johannes Døberens tvivl var at sende hans disciple hen for at fortælle ham ”hvad I hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarges på mig.”

At der en Gud, som har skabt verden og hver enkelt af os, en Gud, som det giver mening at bede til, har mennesker også i dag brug for at høre. At vi i Jesus møder Gud, som i sin kærlighed lover at være med os alle dage ind til verdens ende, er en kilde til trøst i enhver nød. At Jesus døde på korset for vore synder, åbner op for en ny begyndelse, uanset hvad vi er havnet i. At Jesus opstod fra de døde, giver os håb om, at døden og ondskabens magter aldrig får det sidste ord, og at vi også skal opstå.

Evangeliet er ikke noget vi kan sige os selv eller tænke, studere eller forske os til. Det er derimod, ”Hvad intet øje har set, og intet øre har hørt, og ikke er opkommet i noget Menneskes Hjerte, hvad Gud har beredt dem, som elske ham.” Dette grænsesprængende og underfulde evangelium har vi alle brug for at få tilsagt, og vi har brug for præster, som tør forkynde det for både sig selv og menigheden.

Christiansfeld, Sankt Stefans dag 2014
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: