Evakuering af de kristne, der trues af Islamisk Stat i Irak og Syrien, til bl.a. Sverige og Danmark?

Den syrisk-ortodokse ærkebiskop i Sverige, Dioscoros Benjamin Atas, har kraftigt opfordret til, at ”att Sverige nu går före och undsätter och evakuerar de mest utsatta kristna minoriteterna från något som annars blir en total förintelse och utradering” og at svenska regeringen, ensamt eller med fler stater och EU, öppnar mottagningskontor i exempelvis turkiska gränsorter och systematiskt flyger ut de drabbade till säkerhet – oavsett om detta är till Sverige eller till andra vänligt sinnade länder som kan tänka sig utgöra en tillflyktsort undan IS härjningar” (”Sverige har en lång och ljus historia av hjältemodig djärvhet”, SVT 5. Marts 2014).

Henvendelsen fra den syrisk-ortodokse ærkebiskop kan ikke undgå at gøre indtryk. Det er vore kristne brødre og søstre, som trues på livet, og i mange tilfælde må ofre livet pga. islamisk stats hærgen i Syrien og Irak. Dertil kommer, at vi i Vesten ikke kan fralægge os et medansvar for det, der sker. Det kaos, som har været med til at skab grobund for Islamisk Stat, er bl.a. et resultat af krigen i Irak, som også Danmark deltog i. Men hvad kan og skal vi gøre for at hjælpe de gamle kristne samfund i Irak og Syrien, som trues med udslettelse af Islamisk Stat? Der er ingen tvivl om, at de kristne har akut brug for sikkerhed og beskyttelse. Men det svære spørgsmål er, hvordan vi bedst hjælper dem?

FNs flygtningekonvention definerer en flygtning som en, der: “som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser befinder sig uden for det land, i hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand til – eller på grund af sådan frygt ikke ønsker – at søge dette lands beskyttelse …” Hvis kristne på flugt fra Islamisk Stat når frem til Tyrkiet er der ingen tvivl om, at de opfylder FNs definition af flygtninge, og derfor også som sådanne har krav på beskyttelse. Skulle det lykkes for disse flygtninge – eller nogen af dem – ved egen kraft at komme til et europæisk land som Sverige eller Danmark ville de også have krav på at få asyl. Og derfor kunne lande som Sverige og Danmark – hvis den politiske vilje var til stede – naturligvis godt beslutte at evakuere de måske flere hundrede tusinde kristne flygtninge, der på langt sigt måske kunne blive tale om, til Sverige og Danmark og andre europæiske lande og give dem asyl der.

Der er imidlertid mindst to problemer ved ærkebiskoppens i den alvorlige situation meget forståelige forslag. For det første ville en sådan beslutning, der indebærer at store dele af den kristne befolkning i Irak og Syrien evakueres til europæiske lande og gives asyl der, bidrage til at tømme Mellemøsten for kristne. Og det er der nok ingen – bortset fra Islamisk Stat – der virkelig ønsker. Spørgsmålet er, om ikke det ville være i både de kristne syreres og irakeres og egentlig også både Syriens og Iraks og verdenssamfundets interesse, i stedet at bruge kræfterne på, at bidrage til de kristnes (og også ikke-kristnes!) sikkerhed i Irak og Syrien ved i stedet at gøre en større samlet indsats for at komme den terrorbevægelse, som Islamisk Stat er, til livs.

Det andet alvorlige problem ved ærkebiskoppens forslag er, at vi hverken ud fra en kristen etik eller ud internationalt accepterede principper for behandling af flygtninge kan tillade os at sige, at vi kun vil evakuere de kristne flygtninge, og ikke vil tage imod alle de andre irakere og syrere, hvis liv i lige så høj grad er truet af Islamisk Stat, som de kristnes liv. Det betyder, at vi så også skulle være villige til at evakuere ikke-kristne flygtninge og også give dem asyl. Det vi kan og skal gøre er, dels at tage godt imod de syriske og irakiske flygtninge, der kommer til Danmark og Sverige og andre europæiske lande, uagtet deres religiøse eller etniske identitet, dels at bidrage til driften af de flygtningelejre, som FN og andre organisationer driver, og som opsøges af hundredetusinder af flygtninge fra Irak og Syrien.

Christiansfeld, fredag, den 13. marts 2014
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. #1 by Lee Woltemath on 7. april 2015 - 16:04

    Yes, the answer almost same, as well as at me.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: