Kristnes syn på islam påvirker deres holdning til muslimer (Martin Accad om kristne holdninger til islam og muslimer – 1)

For nylig stødte jeg på et festskrift til min gamle professor i islam og kristen-muslimske relationer på Fuller Theological Seminary i Pasadena, J. Dudley Woodberry. Festskriftets titel rammer plet, når det gælder Woodberrys holdning til mødet med muslimer: ”Toward Respectful Understanding & Witness among Muslims” (Pasadena, CA: William Carey 2012).

Blandt de mange meget læseværdige bidrag til festskriftet fangede især én min opmærksomhed. Det er artiklen ”Christian Attitudes toward Islam and Muslims: A Kerygmatic Approach” af Martin Accad. Martin Accad, der er arabisk kristen fra Libanon, underviser i islamiske studier både i Libanon og på Fuller.

I en verden, hvor religiøse og politiske konflikter er en stadig og voksende trussel, er spørgsmålet ikke, om dialog mellem tilhængere af forskellige religioner nødvendig eller ej, men derimod om, hvilken slags dialog der er brug for at praktisere mellem verdens folk. Det, der if. Accad gør dialogen mellem muslimer og kristne til en påtrængende nødvendighed, er det faktum, at både islam og kristendom grundlæggende er missionerende religioner. Dertil kommer, at det ikke er nogen hemmelighed, at der if. klassisk shari’a-lovgivning er dødsstraf for apostasi, altså frafald fra islam. I de muslimske lande, hvor lovgivningen er baseret på klassisk shari’a, eksekveres straffen sjælden, men er loven naturligvis i åbenlys modstrid med art. 18 i FNs menneskerettighedserklæring, hvor det bl.a. slås fast, at religionsfriheden indebærer friheden til at skifte religion eller tro.

Når kristne i dag søger at vidne om den kristne tro for muslimer, sker det ofte i et mediemæssigt og politisk klima, hvor kristne ofte bliver tilbøjelige til at dæmonisere islam. Kristne har altid hævdet, at vi skal elske syndere, men hade synden. Det giver mening i en moralsk sammenhæng, hvor vi ved at vi alle er syndere, der kæmper mod synden, og er helt afhængige af Guds nåde. Men det er meget foruroligende at konstatere, at mange kristne forsøger at etablere en parallel, når det gælder vort forhold til muslimer og islam. Det er blevet meget udbredt at sige, at vi som kristne skal elske muslimer, men hade islam. Accad konstaterer imidlertid, at det i praksis er meget problematisk at forsøge at fastholde en teoretisk adskillelse mellem en ideologi og dens tilhængere. Derfor fører det ofte til en dæmonisering af både islam og muslimer.

Accads præmis for mødet med muslimer er derimod flg.
”Dit syn på islam vil påvirke din holdning til muslimer. Din holdning vil dernæst påvirke til tilgang til den kristen-muslimske interaktion, og den tilgang vil påvirke det endelige resultat af din tilstedeværelse som vidne blandt muslimer.

Synet på islam hænger sammen med svarene på spørgsmål af denne type: Hvad er dit syn på religioner generelt? Hvad er din forståelse af islam? Hvordan ser du på Muhammed? Hvilken opfattelse har du af koranen? Og holdningen til muslimer vil ligge i forlængelse heraf, lige som også den tilgang man vil vælge til mødet med muslimer.

På baggrund af mulige svar på ovenstående og lignende spørgsmål har Accad udviklet et spektrum af dialogiske kristen-muslimske interaktioner, som han kalder hhv. den synkretiske (D1), den eksistentiel (D2), den kerygmatiske (D3), den apologetiske (D4) og endelig den polemisk position (D5).

Set fra et kristent synspunkt er der, som bogens titel peger på, i dag behvo for at udvikle både en respektfuld forståelse af muslimer og islam og en respektfuld måde at vidne om Kristus på blandt muslimer. Spørgsmålet er, i hvor høj grad ovennævnte fem dialogiske positioner kan fremme en respektfuld forståelse og et respektfuldt vidnesbyrd?
Christiansfeld, tirsdag, den 17. marts 2015
Mogens S. Mogensen

Fortsættelse følge i et senere blogindlæg.

Reklamer
  1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: