Den norske kirke – befriet fra staten?

”Befriet af Guds nåde” (“Liberated by God’s Grace”) er Det Lutherske Verdensforbunds hovedtema for fejringen af 500 års jubilæet for reformation i 2017. Undertemaer vil være:

  • Frelse – ikke til salg (Salvation – Not for Sale)
  • Mennesker- ikke til salg (Human Beings– Not for Sale)
  • Skaberværket – ikke til salg (Creation– Not for Sale)

På European LWF Church Leadership Consultation i Trondheim forsøgte man at udfolde hovedtemaet ”Liberated by God’s Grace” under overskriften ”Liberated from … liberated to …”, ”Befriet fra … befriet til…”

Svein Arne Lindø, der er leder af den Norske Kirkes kirkeråd, gav her til morgen et kort oplæg under overskriften ”Towards a new church order 2017. Liberated from the state?”

I de senere år er forholdet mellem kirken og staten i Norge undergået radikale forandringer, der har betydet at båndene mellem stat og kirke er blevet løsnet mere og mere. Begrundelsen for denne ændring var if. Lindø, at Norge havde gennemgået en udvikling, hvor det var blevet et mere multikulturelt og multireligiøst samfund, og at der i den situation var behov for ligebehandling af alle religions- og trossamfund. Samtidig havde der været en bevægelse i kirken, som argumenterede for, at en (sekular) stat ikke skulle kontrollere nogen kirke.

I 2006 udsendte regeringen en rapport om forholdet mellem stat og kirke, og i 2008 blev der indgået et politisk kompromis, der førte til en grundlovsændring i 2012. Nu siges der ikke længere at den evangelisk-luthersk religion er statens officielle religion, men at statens værdier bygger på kirken og den humanistiske arv, og der henvises til sikring af demokrati, retssamfund og menneskerettigheder. Om kirken siges der nu – med inspiration fra den danske grundlov – at den evangelisk-lutherske kirke forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan af staten, samt at kirkens forhold vil blive ordnet med lov. Men så tilføjes der noget, som vi ikke kender i en dansk sammenhæng, at alle religionssamfund og trossamfund skal understøttes af staten på lige vilkår.

I modsætning til situationen i Danmark blev biskopper og en række provster udnævnt af regeringen, men det ændres nu, så det bliver kirkens eget ansvar at udnævne biskopper og provster.

Der er lagt planer for, at kirken fra 2017 blive en selvstændig legal enhed, såedes at der også på det administrative område kan ske en adskillelse af stat og kirke. Det betyder, at kirkens ansatte på dette tidspunkt overføres fra at have været statsansatte til fremover at blive ansat under kirken.

Men kirken vil også efter 2017 blive finansieret af kommunerne og regeringen. Stortingen vil tildele kirken et bloktilskud, som kirkerådet så frit kan disponere over. Her vil den norske kirke altså også efter 2017 skille sig ud fra folkekirken, som trods meget tætte bånd til staten trods alt bygger det meste af sin økonomi på kirkens egne midler, dvs. kirkeskat, som for størstedelens vedkommende administreres af demokratisk valgte menighedsråd!

Kirkerådslederen stillede på den baggrund det meget relevante spørgsmål, om den norske kirke, når den i 2017 skal fejre reformationens 500 års jubilæum, kan siges på samme tid at undergå en ny reformation. Kan den norske kirke siges at være en befriet kirke, når den stadig finansieres af staten? Svaret blæser i vinden hen over det såkaldte ærkebispesæde ved Nidaros-domkirken, hvor mødet holdes.

Trondheim, tirsdag, den 12. maj 2015
Mogens S. Mogensen

  1. #1 by Ole Riis on 13. maj 2015 - 03:54

    Den norske kirke er mig bekendt økonomisk ligestillet med andre, anerkendte trossamfund – inkl. humanetikerne. Lov om trudomssamfunn og ymiste annet. Tilskuddet bygger på medlemstallet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: