Protestér imod nedsættelse af den kriminelle lavalder

Efter terrorangrebet i USA den 11. September 2001 indførte folketinget en terrorlovgivning, som begrænsede borgernes rettigheder, i en sådan grad at det rokkede ved nogle af retssamfundets grundpiller. Men flertallet i folketinget mente altså, at terrortruslen var så overhængende, at hensynet til borgernes frihedsrettigheder måtte vige.

I dag er alle de borgerlige partier enige om, at hvis de får flertal i folketinget, så vil de sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 12 år. Det vil være et brud på en over hundrede år gammel tradition i Danmark for beskyttelse af børn. I 1905 indførte man den kriminelle lavalder på 15 år, fordi man indså, at der var afgørende forskel på børn og unge og voksne mht. at forstå konsekvenserne af deres handlinger, og fordi man blev klar over, at børn og unge, der kom i fængsel, blot blev endnu mere kriminelle af det.

Hvad er det, der for nylig er sket, som kunne berettige til et så drastisk skridt som at sænke den kriminelle lavalder til 12 år? Er der sket et eller andet, der kan sammenlignes med 9-11, og som gør at hensynet til børns ret til at være børn må vige?

Har der været en stigning i børn- og unges kriminalitet i Danmark i de senere år? Der kommer fra tid til anden sager frem om grov kriminalitet begået af børn og unge, og som får stor opmærksomhed i medierne – og derefter også hos politikerne. Det gælder fx sagen om to 14-årige pigers overfald på Naser Khaders datter i juli 2014. Men, nej, der har ikke været nogen stigning, tværtimod, så har børne- og ungdomskriminaliteten været faldende lige siden 2006. I rapporten ”Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2011-2012”, der blev offentliggjort i 2013, står der, : “Antallet af mistanker/sigtelser mod 10-14-årige er faldet med 62 procent fra 2006 til 2012,”. I samme periode er antallet af sigtelser mod 15-årige næsten halveret. “Alt i alt blev der i 2012 registreret godt 11.000 færre forhold vedrørende børn og unge under 18 år end tilfældet var i 2006.”

Er der da kommet ny forskning frem, der viser, at det vil have en gavnlig virkning på børn- og unges kriminalitet at sænke den kriminelle lavalder, fx fra 15 til 12 år? Nej, der foreligger overhovedet ingen videnskabelig dokumentation, der kan sandsynliggøre at en sænkning af den kriminelle lavalder vil have nogen positiv effekt. Tværtimod tyder den tilgængelige forskning på, at jo senere unge kriminelle bliver omfattet af det etablerede afsoningssystem, jo større er sandsynligheden for, at de ikke får en kriminel løbebane.

Er de fagpersoner, som arbejder med med forebyggelse af kriminialitet blandt børn og unge, kommet frem til den opfattelse, at en nedsættelse af den kriminelle lavalder vil have en kriminlaforebyggende effekt? Nej, tværtimod, så siger de allerfleste af dem, at det ud fra deres erfaringer sandsynligvis vil have den modsatte effekt. Mange af disse eksperter sad i regeringens Kommission vedrørende ungdomskriminalitet, og kommissionen konkluderede i dens 766 siders lange betænkning i 2009, ”at den ikke finder en nedsættelse af den kriminelle lavalder for hensigtsmæssig.”

Spørgsmålet er, når nu børne- og ungdomskriminaliteten er faldende, og der hverken i forskningen eller hos eksperterne findes belæg for, at en sænkning af den kriminelle lavalder vil have nogen positiv effekt på børn- og unges kriminalitet, hvorfor fremturer de borgerlige politikere så med deres forslag? Da den forrige regering i 2010 vedtog at sænke den kriminelle lavalder – dog kun til 14 år – var de konservatives retsordfører Tom Behnkes svar ”Derudover har vi så tilladt og også selv at have nogle holdninger til det her. Hvis vi bare skulle gøre det, som eksperterne eller et flertal af eksperterne sagde, kunne vi nedlægg Folketinget. Så kunne vi bare lave et ekspertvælde, hvor de altid bestemmer alting.”

Folketingets partier – og det gælder naturligvis også de borgerlige partier – har naturligvis ret til at vedtage, hvad de vil, men når de bryder med en hundredår gammel tradition for beskyttelse af børn mod bl.a. fængselsstraf, og gør det på trods af videnskab og ekspertise, så skylder de os vælgere en rigtig god forklaring, hvis vi skal bevare respekten for dem. Her er det ikke nok, at de bruger deres lovgivningsmagt til at bevis hvor handlekraftige de er. Det er vore børns ve og vel der er på spil!

Derfor kan jeg kun opfordre så mange som muligt til at deltage i underskriftsindsamlingen ”Imod nedsættelse af den kriminelle lavalder”.
Høje Tåstrup, mandag, den 1. juni 2015
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. rank site

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: