Hvordan løser vi vort flygtningeproblem? (Flygtningeproblemer 2)

En flygtning er if. FNs flygtningekonvention af 1951, som næsten alverdens lande har underskrevet, “en person der som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser befinder sig uden for det land, i hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand til – eller på grund af velbegrundet frygt ikke ønsker – at søge dette lands beskyttelse.” Den gruppe af mennesker, hvis liv er i fare pga. forfølgelse, og som derfor søger asyl i et andet land, bliver større og større i disse år. Det gælder fx de kristne og muslimer som trues af Islamisk stat i Syrien, og de eritrere, som trues af regeringens grusomheder.

Langt de fleste af verdens flygtninge søger beskyttelse i nabolandene (nærområdet), men en lille del af flygtningene finder også vej til lande længere væk fra deres hjemland, fx i Danmark og andre europæiske lande. Holdningen i flere og flere regeringer i Europa er nu den, at man ikke ønsker tage imod så mange flygtninge pga af de problemer, som flygtningestrømmen giver i deres lande. Derfor stilles spørgsmålet, også i Danmark: ”Hvordan løser vi vort flygtningeproblem?”

Den siddende regering og dens støttepartier har valgt at forsøge at løse vort flygtningeproblem ved at arbejde at gøre livet så surt for asylansøgere i Danmark, at de holder sig væk fra Danmark. Det sker bl.a. ved at halvere asylansøgeres ydelser. Som overskriften lyder i Jyllands-Posten i dag: ”Det bliver godt nok meget stramt, men ingen dør af sult i Danmark”. Denne og en række andre stramninger i vilkårene for asylansøgere skal kommunikeres til alverdens flygtninge og menneskesmuglere for at skræmme dem væk fra Danmark.

Det er muligt – men måske ikke sandsynligt – at denne politik vil standse eller bremse tilstrømningen af flygtninge til Danmark, men det vil i givet fald blot betyde – og det er vel også hensigten – at flygtningene så vælger et andet europæisk asylland, hvor vilkårene for flygtninge er bedre, frem for Danmark. Derfor må man forudse, at andre lande vil overveje at følge samme politik, og dermed starte et ”ræs mod bunden”. Et land som Ungarn har valgt en anden løsningsmodel. Her er man i fuld gang med at sætte et hegn op langs hele landets grænse til Serbien for på den måde at løse landets flygtningeproblem. Og andre lande overvejer måske også at sætte en fysisk eller administrativ bom om, der holder flygtningene ude.

I EU har det knebet gevaldigt med solidariteten omkring løsningen af flygtningeproblemet i Europa. De lande, som enten er nærområder til lande med mange flygtninge (som fx Italien, hvis sydligste øer ligger tæt på Libyen) eller trods alt ligger nærmere lande med mange flygtninge (som fx Grækenland) end vi gør i Nordeuropa, modtager en uforholdsmæssig stor andel af Europas flygtninge, og der er ikke udsigt til, at EU-landene vil være solidariske med dem om at bære byrderne. Derimod har man kunnet enes om med militære midler at forsøge at forhindre bådflygtninge i at krydse Middelhavet for at søge asyl i Europa.

Skulle det lykkes de enkelte lande og Europa i fællesskab at lukke grænserne for flygtningestrømmen, så har det enkelt land ganske vist løst sit flygtningeproblem og Europa har også løst sit flygtningeproblem. Men det betyder blot, at man har overladt flygtningeproblemet til de lande i nærområderne, som allerede har modtaget millioner af flygtninge, det gælder især Tyrkiet, Jordan og Libanon. Har disse lande virkelig plads til så mange flygtninge? Hvad nu, hvis der går rigtig mange år, inden de uden fare for deres liv kan vende tilbage til hjemland, skal de så integreres i lande som Tyrkiet, Jordan og Libanon, eller skal der etableres permanente flygtningelejre med millioner af indbyggere? Hvilke konsekvenser kan flygtningestrømmen få for disse landes økonomiske, sociale og politiske stabilitet?  Hvad nu, hvis de lande tog ved lære af Europa og forsøgte at lukke grænserne for alle de flygtninge – kristne som muslimer – hvis liv er i overhængende fare i deres hjemland? Er der fare for et nyt holocaust?

Den flygtningepolitik, som vi for tiden praktiserer i Danmark og i Europa, løser måske/måske ikke vort flygtningeproblem i Danmark og i Europa, men den løser i hvert fald ikke flygtningenes problem. Der findes ingen lette løsninger på vor tids enorme flygtningeproblemer, men en ting kan vi være sikre på, og det er, at flygtningeproblemet ikke forsvinder, hvis vi blot lukker vore øjne og vort hjerte for verdens flygtninge og nøjes med at fokusere på vor egen befolknings ve og vel.

Christiansfeld, fredag, den 14. august 2015
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: