Fem grunde til, at verdens flygtninge også er vort ansvar (Flygtningeproblemer – 3)

If. EU’s grænseagentur Frontex krydsede 107.500 flygtninge og andre migranter grænserne til EU i juli måned i år. Det er første gang, siden Frontex begyndte deres registrering, at antallet for en måned overstiger 100.000. I alt har 340.000 krydset EU’s grænser i de første 7 måneder af 2015, sammenlignet med 123.500 i samme periode sidste år. Største delen kommer fra Syrien og Afghanistan.

Disse tal dækker både over mennesker, hvis liv har været i fare pga forfølgelse og krig (flygtninge), og mennesker, som uden at være truet på livet søger en bedre tilværelse (økonomiske migranter). Begge grupper er migranter, og undertiden har man skelnet mellem tvungne og frivillige migranter, men hvis mennesker har forladt deres land pga naturkatastrofer, klimaforandringer og dertil hørende fattigdom og sult, så er spørgsmålet naturligvis, hvor frivillig deres migration er.

Antallet af flygtninge i hele verden er i dag det højeste siden anden verdenskrig, nemlig o. 60 mio. Knap 2/3 af disse flygtninge opholder sig i deres eget land som internt fordrevne. Resten har forladt deres hjemland; langt de fleste af disse opholder sig i nærområderne. Men et stigende antal flygtninge – og økonomiske migranter – søger i disse år til Europa, og det fremkalder i mange lande i Europa – inkl. Danmark – en ophedet debat om, hvordan man skal reagere.

Det helt grundlæggende spørgsmål er, om vi i Danmark og det øvrige Europa har et ansvar for på en eller anden måde at bidrage til at løse verdens enorme flygtningeproblemer? Kunne man ikke med rette sige, at den enkelte nationalstat har nok i at tage sig af sine egne nødlidende mennesker, det være sig syge og gamle og arbejdsløse? Nej, verdens flygtninge er også vort ansvar, og det er der mindst fem gode grunde til:

For det første har vi et ansvar for flygtninge, fordi nogle ar verdens flygtninge kommer fra krigszoner, hvor vi har været engageret. Det gælder fx Afghanistan, Irak og Libyen.

For det andet har globaliseringen så at sige gjort verden til en landsby, hvor alle påvirkes af det, der sker et andet sted i den globale landsby. Kommunikationsmidlerne betyder, at vi ikke kan holde os i uvidenhed om problemerne. Transportmidlerne betyder, at mennesker kan rejse på kryds og tværs af globen. Konflikter i et område af verden har det med at sprede sig og blive globaliserede – og dermed også ramme os, der føler, at vi bor langt væk fra de områder, der producerer flygtninge.

For det tredje har vi i Danmark og det øvrige Europa været med til at udvikle universelt gældende menneskerettigheder og også en flygtningekonvention, som omfatter alverdens flygtninge. Vi er altså forpligtet på verdensorden, som vi selv – efter anden verdenskrigs kaos – har været med til at bygge op.

For det fjerde er vi i humanismens navn forpligtet til at opføre os humant også over for verdens flygtning. Gør vi ikke det, svigter vi hele det værdigrundlag, som Danmark og det øvrige Europa bygger på.

For det femte er vi som kristne forpligtet til ikke bare at tage os af ”enken og den faderløse”, men også ”den fremmede”. Ingen er naturligvis forpligtet ud over sine evner og muligheder, men det ligger ikke uden for vore evner og muligheder i Danmark og det øvrige Europa at være næste for mennesker i nød, også over for de mennesker i nød, som vi ikke møder rent fysisk, men alligevel i vor globaliserede verden er i berøring med.

Hvordan vi så bedst kan bidrage til at løse verdens flygtningeproblemer, er en anden – og meget kompliceret sag. Men det helt afgørende er, at vi tager ansvaret på os. Det er naturligvis ikke realistisk at invitere alverdens flygtninge – og andre nødlidende – til at bosætte sig i Danmark og det øvrige Europa, men det er lige så urealistisk at tro, at vi med bomme, hegn og mure kan lukke vore grænser hermetisk eller med skrappe regler og lave satser skræmme alle flygtninge væk.

Der findes ingen lette løsninger på vor tids enorme flygtningeproblemer, men en ting kan vi være sikre på, og det er, at flygtningeproblemet ikke forsvinder, hvis vi blot lukker vore øjne og vort hjerte for verdens flygtninge og nøjes med at fokusere på vor egen befolknings ve og vel.

Christiansfeld, mandag, den 24. august 2015
Mogens S. Mogensen

Reklamer
 1. #1 by Karen E. Hansen on 24. august 2015 - 13:15

  I flyveren siår der på instruktionen til brugen af iltmasker: Tag først en på selv, ellers kan du ikke hjælpe andre.
  Hvis ansvarligheden gælder alle 7+ milliarder mennesker i verden (et hastigt voksende tal) ud fra en ganske lille befolkning på 5 mill. i et lille-bitte land, er det så dens konsekvens at udslette denne lille enklave med tillid, solidaritet, fred og frihed, så der ikke længere findes et sted, om hvilket det kan fortælles, at der er godt at bo?
  For hvem er det godt? Eller for hvad?

 2. #2 by Mogens S. Mogensen on 24. august 2015 - 13:47

  Som du sikkert har læst, taler jeg ikke om, at Danmark alene skal løse verdens flygtningeproblemer, men at Danmark sammen med det Europa, som vi hører til, skal vedkende os vort ansvar for at bidrage til at løse problemet. Skal jeg forstå den indledende sætning “I flyveren siår der på instruktionen til brugen af iltmasker: Tag først en på selv, ellers kan du ikke hjælpe andre.” sådan, at vi i Danmark/Europa endnu ikke har løst vore egne problemer, og derfor ikke kan hjælpe dem, der lider nøde, uden for Europa?

 3. #3 by Frank Lund on 24. august 2015 - 13:52

  Sandt, men ingen tager fat ved nældens rod, det du siger Mogens er jo det alle siger og det har du ret i, men hvad skal der til? Jeg mener vi skal invistere meget mere i de lande de flygter fra, løsningen er ikke at tømme de lande for lidende mennesker og ta dem til europa, vi må ta del i et langt sejt træk og ændre forholdene i de lande de flygter fra og det skal foregå i FN og er ikke bare en Eu opgave. Derudover skal vi ha stoppet de kartel lignende handelsaftaler vi har i EU som fastholder fattige bananrepublikker i armod fordi de ikke kan komme til fadet, det er protektionisme…..

 4. #4 by Mogens S. Mogensen on 24. august 2015 - 13:55

  @Frank Lund: Enig.

 5. #5 by Karen E. Hansen on 24. august 2015 - 14:56

  Mogens Mogensen, du skriver:
  “Skal jeg forstå den indledende sætning “I flyveren siår der på instruktionen til brugen af iltmasker: Tag først en på selv, ellers kan du ikke hjælpe andre.” sådan, at vi i Danmark/Europa endnu ikke har løst vore egne problemer, og derfor ikke kan hjælpe dem, der lider nøde, uden for Europa?”

  Jeg synes den er en eftertanke værd i forhold til sætningen om, at flygtningeproblemet ikke forsvinder, hvis vi “nøjes med at fokusere på vor egen befolknings vel og vel”

  Ingen, heller ikke du, kan eller vil sige, hvor vi skifter fra at være et modtagerland, der prøver at integrere indvandrere og fastholde egen lovgivning, til at blive et land med så store økonomiske og sociale/kulturelle evt. sikkerhedsmæssige problemer, at det ikke længere er bedre at være her end i migranternes hjemlande. Så vil tilstrømningen nok stoppe, selv om problemerne ikke er løst. Men hvis først det er sket, vil det næppe være til at genoprette.
  Kanariefuglen i minen, som tester iltindholdet eller de farlige gasarter, kan være ytringsfriheden eller religionsfriheden…. Eller tilliden og sammenhængskraften, som er forudsætningen for et velfærdsystem.

  Er selvforsvar (forsvar for sine egne) tilladt evt. nødvendigt, eller er det kristeligt set det rette at opgive sit eget hjem og åbne det for alle, som kommer – og vil blive?

 6. #6 by Mogens S. Mogensen on 24. august 2015 - 16:01

  For det første forholder jeg mig primært til dem, der er omfattet af Flygtningekonventionen og ikke til alle, der måtte ønske at emigrere til DK/Europa. For det andet er mit hovedanliggende ikke, hvordan flygtninge skal hjælpes, men at de skal hjælpes og at vi har en pligt til at bidrage til at løse flygtningeproblemet. For det tredje har jeg ikke noget bud på, hvor mange flygtninge vi skal tage imod, og har i øvrigt aldrig forsøgt at give et bud på antallet.Vi skal naturligvis ikke tage imod så mange flygtninge, at vort samfund falder fra hinanden, det er vi da helt enige om.

 7. #7 by L. Nielsen on 5. september 2015 - 20:45

  Vi påtvinges disse mennesker, vi kan ikke blive fri for dem. Jeg har netop været på Nørrebro i dag, og det er den fremtid, vi har i vente. En helt masse muslimer med kvinder klædt i det rædsomme markarbejdertøj, ikke en taler dansk, og mængden af folk er ulidelig. Du og andre taler om at tage imod og hjælpe. Jeg vil ikke have de mennesker her. Danmark er allerede så ødelagt af at modtage og familiesammenføre muslimer.

 8. #8 by Mogens S. Mogensen on 15. september 2015 - 13:40

  Mange af de mennesker, som du ikke vil have i Danmark, er sandsynligvis født i Danmark, og mange flere er danske statsborgere, så de er danskere, de er en del af Danmark. Og så foretager du en række grove generaliseringer, som ikke fremmer en saglig debat, fx skriver du, at ikke en taler dansk, og det er jo ikke korrekt.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: