Løsninger på flygtningeproblemerne (Flygtningeproblemer – 6)

Hvad er løsningen på de flygtningeproblemer, som siden i søndags er kommet meget tæt på os i Danmark? Det handler ikke om raketvidenskab. Dybest set, tror jeg, at de allerfleste godt ved, hvad der skal til for at løse flygtningeproblemerne.

Flygtninge er i dag mennesker, som vi bogstaveligt talt møder på vor (motorvej), og naturligvis må vi tage ordentligt imod disse mennesker i nød. Det handler om – i stedet for at spytte på dem – at byde dem velkommen til vort land, at hjælpe dem så godt vi nu hver især kan. Og – som man siger i Nordjylland – så lovligt som det er muligt. Det er heldigvis også det, der mange steder sker. Derfor er der brug for individuel næstekærlighed og humanisme.

På det nationale niveau må vi forvente af vor regering og politikere, at de sørger for en asyl- og integrationspolitik, der er i overensstemmelse med vort samfunds humanistiske værdier, så de flygtninge, som søger asyl her i landet, får mulighed for en menneskeværdig tilværelse, så længe de skal være her, og al sandsynlighed taler desværre for, at det for syrernes vedkommende kan blive meget lang tid. Sådan har det heldigvis også i det store og hele været, men halveringen af integrationsydelsen vil alt andet lige gøre integrationen vanskeligere, og regeringens annoncekampagne for at skræmme asylansøgere væk fra Danmark kan ikke undgå at give flygtninge det indtryk, at regeringen hellere så deres hæl end deres tå!. Flygtninge. Derfor er der brug for en human asyl- og integrationspolitik i Danmark.

Vi kan og skal naturligvis ikke i Danmark løse verdens flygtningeproblemer alene. Der er brug for globale og regionale løsninger. De flygtninge, som er kommet eller kommer til Europa, må vi naturligvis tage os af i fællesskab. Det giver naturligvis ingen mening at hævde, at blot fordi flygtningene kom ind i Europa via Grækenland og Italien, så er det alene deres problem at tage sig af flygtningene. Heldigvis er der lande som Tyskland, Sverige og Østrig, som har været med til at aflaste især Grækenland og det nabo- og genbo-lande, som flygtningene vandrede igennem ved at tage imod et stort antal flygtninge. Men det må naturligvis være en fælles opgave for Europa at tage sig af de flygtninge, der kommer til Europa. Derfor er der brug for en solidarisk fordeling af flygtningene mellem medlemmerne af EU, som Danmark også må være en del af.

Flygtningeproblemerne i Europa er minimale i sammenligning med de problemer, som findes i de såkaldte nærområder (som er karakteriseret ved, at de ligger langt væk fra os) hvor over 90% af verdens konventionsflygtninge befinder sig. Et afgørende bidrag til løsningen af flygtningeproblemerne er naturligvis, at Europa og det øvrige verdenssamfund må bidrage langt mere til driften af flygtningelejre i nærområderne og de lande, som huser flygtningelejrene. På trods af næsten alle politikeres optagethed af at løse flygtningeproblemeren – ikke i deres lande, men – i nærområderne, har der indtil videre ikke været tilstrækkelig vilje til at hjælpe til i nærområderne. Derfor er der helt akut brug for en massiv støtte til driften af flygtningelejrene i nærområderne og til understøttelse af infrastrukturen i disse lande.

Ovenstående løsning på flygtningeproblemerne er imidlertid kun symptombehandling. Hvis ikke de borgerkrige, som producerer flygtninge i milliontal, især i Syrien, bliver standset, så er det blot toppen af isbjerget, vi indtil videre har oplevet mht. flygtningestrømme. Derfor er det af afgørende betydning at verdens stormagter får standset de borgerkrige, som de selv er dybt involveret i.

I en globaliseret verden, hvor meget fattige mennesker i fx Afrika i de moderne medier kan se, hvordan vi lever i den rige del af verden, vil der uvægerligt komme et migrationspres, som vil være ligefremt proportionalt med uligheden i verden, og som vil lokke millioner af mennesker til at søge liv og lykke i vor rige del af verden. Det kan ingen immigrationsrestriktioner, pigtrådshegn eller mure på langt sigt forhindre. Derfor er der brug for, at der sættes ind med noget der minder om en global marshallhjælp for at skabe udvikling verdens fattigste lande., er er brug for øget u-landshjælp og ændrede handelsrelationer mellem de rige og de fattige lande.

Er de flygtningeproblemer, vi oplever i disse dage uløselige? Nej, men spørgsmålet er, om vi har viljen og modet til at gennemføre de nødvendige løsninger.

Christiansfeld, søndag, den 13. September 2015

  1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: