En sekulær stat med en kristen befolkning, eller en kristen stat med en sekulær befolkning? (Religionsfrihed i det 21. århundrede – et afrikansk perspektiv – 2)

Undertiden kan det være tankevækkende at få et helt andet perspektiv –fx et afrikansk perspektiv – på en dansk problemstilling. Det oplevede jeg i går, på en konference om religionsfrihed på Århus Universitet. Her kom Dr. Johnson Mbilla, der er leder af Project for Christian Muslim Relations in Afrika, ind på spørgsmålet om forholdet mellem stat og religion. Jeg kom under foredraget til at tænke på den nylige debat i om Danmark som et kristent land. Den nye Vestre-mindretalsregering skrev, som bekendt, ind i regeringsgrundlaget, at Danmark er et kristent land, og henviste i den forbindelse til den nære forbindelse mellem folkekirken og staten, som er grundlovsfæstet.

Mbilla mindede i sit foredrag om, at Zambia for år tilbage erklærede landet for et kristent land, og at der i dag er lignende bestræbelser i Liberia. Efter hans opfattelse var det en rigtig dårlig ide at knyttet staten til en bestemt religion, bla. fordi det ikke fremmede religionsfriheden. I det hele taget var mange af Afrikas problemer forbundet med den omsiggribende politisering af religion og religionisering af politik.

Løsningen på de religiøse konflikter, som hærger mange steder i Afrika og underminerer religionsfriheden, er hverken at gøre en religion til statsreligion, eller at religiøse grupper tager sagen i egen hånd og i religionens navn begår selvtægt i forsøget på at forsvare deres rettigheder. Løsningen er if. Mbilla for det første, at der etableres gode relationer mellem de religiøse grupper på lokalt og nationalt plan, og at man der i fællesskab fører dialog om løsningen af problemerne. Og for det andet, at staten fastholdes på at være en sekulær stat; det betyder ikke, at befolkningen bliver sekulær eller irreligiøs, men at staten holder sig neutral i forhold til alle religioner og sætter sin magt ind på at værne religionsfriheden.

Disse overvejelser fik mig til at tænke på vor situation i Danmark i dag. Af frygt for den oplevede trussel fra islam, sammenholdt med den fremadskridende sekularisering af befolkningen, er der nogen, der mener, at der er behov for at fastholde eller styrke forbindelsen mellem stat og religion, dvs. mellem staten og kristendommen (her: folkekirken). Denne tilgang til forholdet mellem stat og religion kan læne sig op ad en lang stærk dansk historisk tradition. Det var, som Jellinge-stenen stadig minder os om, ”kong Harald … som vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne”. Og det var også kongen, denne gang Christian den 3., der omkring 600 år senere, i 1536, indførte reformationen og dermed gjorde danskerne til lutheranere. Kristendommen blev indført af statsmagten, reformeret af statsmagten og garanteret af statsmagten. Med regeringens seneste udmelding i regeringsgrundlaget fastholdes staten som kristen samtidig med, at det ser ud til, at befolkningen bliver mere og mere sekulariseret – og religiøst set mangfoldig.

Mbillas afrikanske perspektiv på forholdet mellem stat og religion og beskyttelsen af religionsfrihed peger i en anden retning. Hans afrikanske udgangspunkt er at befolkningen er religiøs og religiøst mangfoldig, og for ham, er det af afgørende betydning, at statsmagten fastholdes som sekulær, dvs. religiøst neutral, og at statsmagten ud fra sin religiøse neutralitet bruger sin magt til at værne om religionsfriheden for alle. Overført på Danmark ville det betyde, at den danske stat skulle være sekulær, men at befolkningen er religiøs, dvs. for det store flertals vedkommende kristen, men også med en religiøs mangfoldighed. Efter denne model har staten ikke nogen opgave i at fremme kristendommen eller nogen anden religion. Når det gælder udbredelsen af kristendommen, er denne opgave ene og alene lagt ud til kirken og kirkelige foreninger (ligesom udbredelsen af andre religioner er lagt ud til andre religionssamfund). Når vi som gammeldanskere har svært ved at leve sammen med en trods alt ret lille muslimsk mindretal, hænger det måske sammen med, at vi som kristne og som kirke har gjort os for afhængige af, at kirke og kristendom er et statsanliggende og ikke helt og fuldt har påtaget os det personlige ansvar for vor kristendom og kirke.

Sat lidt på spidsen kunne man måske formulere to ekstreme alternativer i en dansk sammenhæng sådan: Enten en sekulær stat med en kristen befolkning, eller en kristen stat med en sekulær befolkning.

Christiansfeld, tirsdag, den 15. september 2015
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. #1 by visite site on 23. november 2015 - 23:15

    Any business today aims to be on the first page of major search engines for higher visibility and higher sales. Using this method will keep you safe from being punished by Google’s strict rules on SEO, and will also mean that what traffic you do get from your SEO work is actually useful and could lead to real sales. To make sure that you are getting the best techniques for your business, better make sure that you have chosen the best SEO Company for your business needs.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: