Et skridt på vejen mod den permanente undtagelsestilstand

I Danmark har vi ikke nogen lov om indførelse af undtagelsestilstand, men noget tyder på, at folketinget i disse dage tager de første skridt i retning af en permanent undtagelsestilstand. Det gælder især to af de 13 dele af udlændingepakken, som regeringen og dens støttepartier, her inkl. Socialdemokraterne, netop er blevet enige om.

Hidtil har det været sådan, at en asylansøger kunne frihedsberøves i maksimalt 3 x 24 timer uden en domstolsprøvelse. I forslaget til ændring af udlændingelovens par 36 stk 1 står der, at »Politiet kan bestemme, at en udlænding, som ansøger om opholdstilladelse efter § 7, frihedsberøves i forbindelse med indrejsen med henblik på at fastlægge udlændingens identitet, foretage registrering og fastlægge grundlaget for ansøgningen.« Det vil sige, at politiet kan frihedsberøve en asylansøger så længe det måtte ønske det – uden at denne frihedsberøvelse skal forelægges en domstol. Tanken synes at være, at med en sådan ”administrativ straf” kan myndighederne ”motivere” asylansøgerne til at samarbejde med asylmyndighederne om at fastslå deres identitet. Dermed har man i effektiviseringens navn, og måske ud fra en ‘demokratistis’k forståelse af, at myndighederne kan bemyndiges til at gøre hvad som helst, så længe der er det flertal i folketinget for det. Det er indgreb i en retsstats grundlæggende principper, som man sædvanligvis kun ser i krigstilfælde og i meget alvorlige krisesituationer, men her indføres de som en permanent ordning.

Hidtil har det været sådan, at statens voldsmonopol blev forvaltet af statens militær og statens politi. Men i udlændingelovens par. 37 foreslås nu flg. ændring. ”Private kan i særlige tilfælde efter politiets eller Udlændingestyrelsens nærmere bestemmelse bistå med at varetage myndighedsopgaver i henhold til denne lov”. Det indebærer at private aktører kan gives tilladelse til at administrere statens voldsmonopol på særlige områder. Vi har i mange år oplevet en privatiseringsbølge på mht. kommunale og statslige opgaver, men det er første gang, at det nu gøres muligt for politiet at udlicitere politimæssige opgaver der indebærer voldsanvendelse. Det er måske en meget praktisk løsning at kunne hyre nogle private vagtkorps eller andre ind til at agere politiets forlængede arm også når det gælder om fx at lægge borgere i håndjern.

Nej, undskyld, her begik jeg vist nok en fejl. For dette lovforslag vedrører ikke danske statsborgere, men kun asylansøgere. Og det er måske grunden til at et så stort flertal i folketinget åbenbart bakker op om forslaget. Man har åbenbart ikke nogen skrupler, når det gælder om at fratage asylansøgere rettigheder og behandle dem på måder, som vi ikke kunne finde på at behandle danske statsborgere. Det handler måske også om at sende det signal til flygtninge, at de ikke kan regne med samme humane behandling som danske statsborgere, så de i stedet for at søge til Danmark søger til andre lande, som tilbyder dem en mere human behandling.

Vi har, som nævnt ingen lovgivning om undtagelsestilstand her i landet – og det burde vi måske have. For det, der sker nu, er at man tager de første skridt ned af den retspolitiske glidebane mod en permanet undtagelsestilstand, som vi må leve med, uanset om vor sikkerhed trues eller ej. Den lovgivende og udøvende magt styrkes, på bekostning af den dømmende magt, og dermed svækkes retssikkerheden for en gruppe mennesker. I dette tilfælde svækkes asylansøgeres retsstilling. Hvilken gruppe i det danske samfund er det mon, der næste gang får sine rettigheder beskåret – for en sikkerheds skyld.

 

Mosede Fort, torsdag, den 19. november 2015
Mogens S. Mogensen

 

 

men det

 

Reklamer
  1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: