Et finsk råbekor af politikere og debattører

Efter at den første TV-udsendelse i serien ”Moskéerne bag sløret” rullede over skærmen, udtalte integrationsminister Inge Støjberg, at hun havde ”allermest lyst til bare at få jævnet Grimhøj-moskéen med jorden”, og Naser Khader fulgte senere op på det ved at sige om imamen i Grimhøj, ” ”Hvis jeg kunne, ville jeg sparke ham ud af landet.” Siden har politikere og debattører søgt at overgå hinanden med barske og til tider skingre udtalelser, så der næsten har udviklet sig et finsk råbekor af politikere og debattører, hvor der råbes højere og højere samtidig med at sagligheden får mindre og mindre ørenlyd.

Dansk Folkeparti har – som en reaktion på udtalelserne i TV-udsendelsen – stillet i udsigt, at de vil fremsætte beslutningsforslag i folketinget om at Grimhøj-moskeen øjeblikkeligt opløses, og så efterfølgende afprøver ved domstolene, om lukningen var lovlig. For det første vil det være meget problematisk, at myndighederne opløser den forening, der står bag en moské uden en forudgående dom. For det andet ved alle, der har fulgt dette område i flere år, at det vil være i modstrid med grundlovens bestemmelser. Man har tidligere undersøgt muligeden af at opløse rockerbander og et naziparti – og faktisk også Grimhøj-moskéen – men er i alle tilfælde nået frem til, at der i de konkrete tilfælde ikke var juridisk belæg for det. Alligevel fremturer Dansk Folkeparti – mod bedre vidende – med det samme forslag igen, og melder sig dermed som forsangere i råbekoret.

Socialdemokratiets ordfører i Københavns Borgerrepræsentation, Lars Aslan Rasmussen, melder sig nu også ind i råbekoret. ”Alle disse absurde ting, der foregår i visse moskeer kan kun stoppes på en eneste måde, nemlig ved at der bliver lavet en officiel og obligatorisk imamuddannelse. … I dag kan hvem som helst kalde sig imam, og komme med den ene vanvittige udtalelse efter den anden, og der er absolut ingen kontrol er med, hvem der prædiker hvor, og hvad der siges. Fik man derimod lavet en obligatorisk imamuddannelse, hvor der blev stillet krav om, at man kan det danske sprog, respekterer dansk lovgivning osv. Ville man kunne sikre en ordentlighed hos alle de imamer, der prædiker i Danmark. Ved også at gøre uddannelsen obligatorisk, så sørger man samtidig for, at dem der ikke har taget den, heller ikke har muligheden for at forkynde.”

For det første ved alle, der har fulgt dette område, at det vil være meget vanskeligt at forestille sig, at der kunne udvikles en imamuddannelse, som ville blive accepteret af alle muslimske retninger i Danmark. Tænk blot på kirkerne i Danmark; vi har ganske vist en statsfinansieret teologuddannelse på universiteterne, men det er langt fra alle kirker (uden for folkekirken) som vælger at ansætte præster med netop den uddannelse.

For det andet ville det være i strid med den danske grundlov, at gøre en imamuddannelse obligatorisk, sådan at alle forkyndere skulle have statens godkendelse for at forkynde i en moské. Vi har religionsfrihed i Danmark, og derfor er der grænser for, hvad staten må blande sig i, når det gælder folks gudsdyrkelse. Vi har forenings og forsamlingsfrihed, og det vil sige, at også religiøse grupper har ret til at forsamles, uden at skulle have statens godkendelse. Vi har ytringsfrihed, og det betyder, at fx en præst eller imam må sige, hvad de vil i deres prædikener og rådgivning, så længe det ikke strider mod landets love. Jeg går ud fra, at Lars Aslan Rasmussen kender Danmarks grundlov, og at det derfor er mod bedre vidende, at han fremsætter dette forslag, sikkert for at markere sin afstandtagen fra Grimhøj-moskeen på en måde, så den ikke kan undgå at blive hørt – i råbekoret.

Jeg har absolut intet ønske om at forsvare Grimhøj-moskéen, men ønsker tværtimod at modsige og bekæmpe imamernes og ledernes holdninger og handlinger. Og har de begået strafbare handlinger eller opfordret til at begå strafbare handlinger, så skal de efter min mening naturligvis retsforfølges jo før jo bedre.

Men jeg har absolut et stærkt ønske om at forsvare vore dyrt købte frihedsrettigheder i det danske samfund. Når et demokratisk retssamfund som det danske udfordres af totalitære bevægelser, er fristelsen ofte at søge at bekæmpe dem med probate totalitære metoder med den fare til følge, at man kommer til at ligne sin totalitære modstander. Et eksempel på det er, at man i forsøget på at komme Grimhøj-problemet til livs fremsætter forslag, der indebærer en begrænsning af ytringsfriheden for den type ekstreme imamer, som under Muhammed-krisen netop ønskede at begrænse ytringsfriheden for folk som forslagsstillerne. Denne fristelse til at respondere på totalitære bevægelser med totalitære metoder modstod det danske samfund stort set i mødet med nazismen og kommunismen, og den fristelse er det også vigtigt at modstå i mødet med ekstremistiske islamister i dag.

Derfor bidrager det ikke til løsningen af de alvorlige udfordringer, som vi står over for i mødet med bevægelser som Grimhøj-moskéen, at stille et finsk råbekor på benene, hvor man får indtrykket af, at den gamle senterns gælder, ”Når argumentet er svagt, hæv stemmen”. Der er tværtimod brug for, at vi sagligt argumenterer for løsninger, der er i overensstemmelse med vort danske retssamfunds principper og frihedsrettigheder – og de grundlæggende værdier i vort samfund, som vi oplever bliver udfordret af fx Grimhøj-moskéen.

Christiansfeld, søndag, den 6. marts 2016
Mogens S. Mogensen

Reklamer
 1. #1 by Hans Pedersen on 6. marts 2016 - 22:39

  Jeg føler, at det du skriver Mogens er rigtigt, og at “råberiet” er en form for afmagt, da problemstillingen er meget vanskelig, og der absolut ikke er en umiddelbar løsning. Personligt tror jeg, at løsningen hen af vejen, vil komme fra de unge muslimer, som med en god uddannelse, har lært at tænke selv.

 2. #2 by Mogens S. Mogensen on 6. marts 2016 - 23:22

  Det tror jeg du har ret i.

 3. #3 by Nikolaj Christensen on 7. marts 2016 - 11:04

  Det kan være særdeles svært for udenforstående (som undertegnede) at afkode hvad der er op og ned i den her sag. Tydeligt er det at religionsfriheden ikke er i særlig høj kurs i den danske offentlighed! Men har du nogen kommentar til Grimhøj-talsmandens egne udtalelser om religionsfrihed – tror du han er ærlig eller taler han med to tunger? http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/grimhoej-talsmand-jeg-elsker-danmark-paa-grund-af-religionsfriheden

 4. #4 by Günther Kipp on 7. marts 2016 - 11:12

  De “løsningsforslag” der fremkommer, er forhåbentlig et udtryk for afmagt – hvad gør vi for at trænge ind til de mennesker?? Jeg er bange for at det er en lang og sej kamp men hvis vi ikke tager den har vi tabt på forhånd!! Forstår ikke helt at Naser ikke har lært det efter så mange år i Danmark.

  • #5 by Mogens S. Mogensen on 7. marts 2016 - 11:14

   Jeg trore ikke, Grimhøj-moskeen har samme forståelse af, hvad religionsfrihed indebærer, som den, der afspejles i dansk lovgivning og internationale konventioner.

 5. #6 by Günther Kipp on 7. marts 2016 - 11:43

  Nej og det er jo netop det der er problemet, men det lærer de ikke ved at forbyde dem, kun ved at opdrage/uddanne/oplyse så måske om 100 år eller mere!!

 6. #7 by Mogens S. Mogensen on 7. marts 2016 - 11:46

  Jeg tror nu, det vil gå meget hurtigere. De børn og unge, som vokser op i den danske kultur, tror jeg, hurtigt vil overtage mange af vore værdier – hvis de møder danskere og bliver en del af skoler, foreninger, klubber, arbejdspladser mv.

  • #8 by Nikolaj Christensen on 7. marts 2016 - 12:14

   Problemet er vel så hvis de danskere de møder heller ikke har “samme forståelse af, hvad religionsfrihed indebærer, som den, der afspejles i dansk lovgivning og internationale konventioner.” Hvis den dominerende opfattelse de møder er at enhver form for religiøs praksis i sig selv er mistænkelig, så giver det dem jo ikke noget troværdigt alternativ til deres egen opfattelse.

 7. #9 by Mogens S. Mogensen on 7. marts 2016 - 12:16

  Enig

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: