Status over moskéerne bag sløret

Efter at TV 2 nu har sendt alle fire dokumentarudsendelser i serien ”Moskéerne bag sløret”, er det tid til at gøre status. Hvad er det, der er blevet afsløret om de otte moskeer i Århus, Odense og København? Indledningsvis er det vigtigt at minde om, at der ikke er tale om et repræsentativt udsnit af Danmarks måske 150 moskéer, men otte hovedsageligt arabiske moskéer, der er kendt for at høre til de mest konservative moskeer i Danmark.

Hvad dukkede så op, da TV2 med brug af muldvarpe og skjult kamera trak vod i disse moské-miljøer? I en eller flere af moskéerne afsløres der en række forhold, som meget forståeligt har skabt en voldsom debat.

For det første afsløres det, at der i disse moskéer undervises om de såkaldte hudud-straffe i den klassiske shari’a lovgivning, som får det til at løbe koldt ned af ryggen på de fleste danskere.

 • Hor og utugt straffes med enten pisk eller stening.
 • Apostasi – dvs. frafald fra islam – straffes med døden, lige som den, der nægte at faste i fastetiden, betragtes som en frafalden, der også straffes med døden.

Det skal dog tilføjes, at der gøres opmærksom på, at sådanne straffe ikke udføres i Danmark.

For det andet undervises og rådgives der ud fra et kvindesyn, som man kan karakterisere som meget patriarkalsk eller ligefrem kvindeundertrykkende

 • En kvinde skal adlyde sin mand
 • Det gælder også på de seksuelle område, hvor kvinden ikke har ret til at afvise sin mand i sengen, selvom det er mod hendes vilje
 • Kvinden må kun tage arbejde uden for hjemmet med sin mands tilladelse
 • Kvinden bør undgå at tage arbejde, hvor der er mænd til stede
 • Hvis manden slår kvinden, frarådes hun at gå til politiet
 • Manden har ret til at tage en, to eller tre hustruer mere, og det må hans hustru acceptere.

For det tredje undervises og rådgives der i børneopdragelsen i brug af vold som pædagogisk middel:

 • Muslimer skal slå deres børn, hvis børnene fx ikke beder, når de er 10 år gamle. En imam forklarer afstraffelsen sådan: ”Man må ikke slå på ansigtet eller følsomme steder. Man kan for eksempel slå lidt på skulderen på en måde, så barnet kan mærke, han har gjort noget forkert.”

For det fjerde undervises og rådgives der i muslimers forhold til det øvrige samfund, som er meget problematisk

 • Der opfordres til ikke at gå til danskerne og til i det hele taget holde distance til danskere og det danske samfund. Der er altså tale om, at man gennem rådgivning forsøger at holde muslimer inde i det muslimske miljø og dermed udenfor det danske miljø.
 • I praksis holdes mange kvinder uden for arbejdsmarkedet pga. ovennævnte holdninger
 • Der opfordres til at lyve over for de sociale myndigheder for at få sociale ydelser
 • Det viser sig, at der i Gellerup har været et Sharia råd, hvis rådgivning er på kollisionskurs med dansk lovgivning og almindelige normer i det danske samfund.

For det femte er der meget, der tyder på, at nogle muslimske foreninger (knyttet til moskeer), ikke har overholdt betingelserne for kommunal støtte til deres aktiviteter.

 • Foreninger har fx fået støtte til folkeoplysende aktiviteter, men det tyder på, at der ikke er foregået folkeoplysende aktiviteter, men religiøse aktiviteter som fx koran-skoleundervisning, som kommunen ikke giver tilskud til.

Endelig efterlades seerne med det indtryk, at der er et misforhold mellem det, som repræsentanter for disse moskéer siger udadtil, og det, som rent faktisk foregår i selve moskéerne, fx når der undervises og rådgives

Hvori består det problematiske egentlig i det, som udsendelserne afslører?

Juridisk set er sandsynligvis er nogle af disse moskéer og deres imamer på kollisionskurs med dansk lovgivning og måske har begået strafbare handlinger.

 • Fysisk afstraffelse af børn
 • Socialt bedrageri
 • Misbrug af offentlige midler
 • Flerkoneri er forbudt i Danmark og måske er imamers rådgivning med accept af flerkoneri ulovlig.

I et integrationsmæssigt perspektiv er der meget alvorlige problemer på en række områder.

 • Gennem undervisningen i hudud-straffe og de dertil hørende forbrydelser er man med til at indpode værdier i borgerne, som er i modstrid med de værdier og frihedsrettigheder, som i øvrigt præger det danske samfund.
 • Det kvindesyn som der undervises i og rådgives ud fra er på samme måde i modstrid med det kvindesyn, som præger det danske samfund i dag.
 • Helt særligt er det et integrationsmæssigt problem, at der læres, at kvinder kun med deres mands tilladelse må tage arbejde uden for hjemmet, og i så tilfælde ikke på arbejdspladser, hvor de skal arbejde sammen med mænd.
 • Det fremmer naturligvis heller ikke samarbejdet mellem disse moskéer og offentlige myndigheder, at moskéerne fremmer ovenstående værdier og holdninger, som er i modstrid med målene for integrationspolitikken, og heller ikke, at man får det indtryk, at der ikke er tale om pålidelige samarbejdspartnere pga. den manglende transparens.

Etisk set er der også alvorlige problemer. Selvom en række af de holdninger og handlinger, som afdækkes i udsendelsen, ikke er ulovlige, kan de naturligvis stadig godt være uetiske.

 • Den undervisning i og rådgivning ud fra moskeernes og imamernes undertrykkende kvindesyn opleves sandsynligvis som værende uetisk af de allerfleste danske.
 • Endelig er det et grundlæggende etisk problem, at disse moskeer udadtil siger ét og i en række tilfælde indadtil gør noget helt andet.

Efter min vurdering, er det alvorligste problem, som TV2s udsendelser har afdækket, ikke -som meget tyder på – at der er begået lovovertrædelser, da de ikke hører hjemme i den tunge ende. Det alvorligste problem er, at man i disse miljøer i praksis modarbejder integrationen af muslimer i det danske samfund og i forhold til det omgivende samfund ikke spiller med åbne kort.

TV2s bedrift er ikke, at dokumentarudsendelserne har afsløret meget, som folk med kendskab til disse miljøer ikke vidste i forvejen, men udsendelserne ar været med til for en meget bredere kreds at afdække ”Moskéerne bag sløret” og dermed har TV2 sat en vigtig debat i gang.

Der er imidlertid en alvorlig fare for at udsendelserne fører til

 • at der i befolkningen kommer en større generel fjendtlighed og mistænksomhed over for alle moskéer og imamer i Danmark ud fra den fejlagtige opfattelse, at udsendelserne tegner et repræsentativt billede af muslimer i Danmark
 • at de meget konservative muslimske miljøer lukker sig endnu mere om sig selv
 • at politikerne kæmper om at overgå hinanden i uigennemtænkte forslag til løsning af problemerne for at kapre flest mulige stemmer
 • at regering og folketing vedtager love og indfører bestemmelser, som i praksis medfører en indskrænkelse af religionsfriheden og ytringsfriheden i Danmark, ikke blot for muslimer, men for alle borger i Danmark.

Det ville derimod være ønskeligt, hvis afdækningen af disse problemer og udfordringer kunne føre til

 • at der igangsættes langt mere forskning på området, så vi får større faktuel viden om, hvad der rent faktisk foregår i disse og lignende miljøer
 • at de tilfælde af brud på love og bestemmelser, der er afslører, adresseres af politi og retsvæsen, men at de øvrige ”ikke-ulovlige” problemer adresseres gennem målrettede integrationsinitiativer
 • at der i de moskéer, som er blevet ”afsløret”, kommer en selvransagelse i gang, som fører til en ændret adfærd, men også at alle andre moskéer og muslimske organisationer og miljøer tager anledning af denne ”krise” til at foretage et serviceeftersyn af deres interne og eksterne forhold i det danske samfund.
 • at kirker og kirkelige organisationer samt andre civilsamfundsorganisationer OG alle de moskéer og muslimske organisationer, der vil fremme udviklingen af det danske samfund som et demokratisk og inkluderende samfund, styrker deres relationer – og herunder også en kritisk dialog- og deres samarbejde til gavn for det fælles samfund.

Christiansfeld, torsdag, den 10. marts 2016
Mogens S. Mogensen

Reklamer
 1. #1 by guntherkipp on 11. marts 2016 - 12:34

  Ja det er desværre mere end vand på DF’s mølle!!! Hvis vi ikke – begge parter – finder ud af at der kun findes en vej – samarbejde, så vil vi fortsatte på en fuldstændig umulig kurs

 1. Religion og kirke i 2016 | Mogens S. Mogensen

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: