Tid til eftertanke – efter terrorangrebet i Bruxelles

Terrorhandlingerne i Bruxelles i tirsdags kostede 35 tilfældige mennesker livet og sårede mange flere. I november kostede terrorhandlinger i Paris 130 mennesker livet. Disse terrorhandlinger har – som det altid er hensigten med terrorisme – spredt terror, rædsel og frygt ikke blot i Frankrig og Belgien, men i hele Europa. Disse terrorhandlinger, der rammer tilfældige mennesker, kan aldrig moralsk retfærdiggøres og fortjener kun den stærkeste fordømmelse, som de heldigvis også har fået fra en meget bred kreds af politiske og religiøse grupper.

Efter at have læst avisartikler og set nyhedsudsendelser om terrorangrebet melder eftertanken sig. Tre artikler har for mig været med til at perspektivere terrorangrebet. Allerede dagen efter terrorhandlingerne i Bruxelles var der en artikel i Kristeligt Dagblad med den sikkert for mange overraskende overskrift ”Forsker: Terror kostede flere livet for 30 år siden”. En svensk terrorforsker, professor Mats Fridlund fra Aalto Universitet i Finland, fortæller, at selvom frygten for terror i dag er større, så kostede terroren faktisk flere menneskeliv i Vesteuropa i 70’erne og 80’erne, end den gør i dag sådan som det fremgår af nedenstående oversigt.

Terrorofree-Vesteuropa

Vor hukommelse er ofte meget kort, og vi glemmer, at der i 1970’erne og 1980’erne var terrorgrupper, der begik en lang række blodige angreb. Det drejer sig om den politiske (marxistiske) gruppe Rote Armee Fraktion, den etniske (baskiske) ETA og den katolske (nordirske) IRA. Når frygten for terror så alligevel er større i dag en den gang, selv om det egentlig burde være omvendt, hænger det sammen med mediernes live-dækning. Dertil kommer, at en stor del af nutidens terrorister handler ud fra en religiøs (islamistisk) overbevisning – og at selvmordsbombe-metoderne opleves mere skræmmende end andre terrormetoder.

Den næste artikel, som fangede min opmærksomhed, handlede netop om selvmordsbomber. Det var artiklen fra samme dag ”The ‘Strategic Logic’ of Suicide Bombing” fra det amerikanske tidsskrift The Atlantic, hvor den amerikanske terrorekspert ved University of Chicago, Robert Pape, kommer til orde. I den danske debat har nogle hævdet, at selvmordsterrorisme ikke har noget med islam at gøre, mens andre har hævdet, at årsagen til selvmordsterrorismen netop skal findes i islams væsen. Med udgangspunkt i sin database med selvmordsangreb overalt i verden siden 1982, fremsætter han den teori, at selvmords-terrorisme – og her tænker han ikke kun på muslimers selvmordsterrorisme, men også selvmordsterrorisme begået af andre  grupper – bedst kan forstås som en respons på militær intervention, men at religion bruges til at rekruttere og motivere selvmordsbombere.

Det er altså okkupation, som ansporer til terrorisme, men hvor selvmords-terrorisme. If. Pape tjener selvmordsangreb to formål. Selvmordsangreb dræber typisk op til ti gange så mange mennesker som traditionelle angreb og er derfor velegnet til at terrorisere befolkningen, så der lægges et pres på regeringen til at trække sine tropper tilbage fra det territorium, som terroristerne ønsker. Terrorister er oftest oppe imod modstandere, der er bedre bevæbnet og udstyret end terroristerne, men selvmordsangreb udjævner denne taktiske fordel, som modstanderne har.

Som eksempel anfører Pape, at der i perioden 1980 – 2003 var 343 selvmordsangreb i verden, og højst 10% af dem havde anti-amerikansk inspiration, mens der siden 2004 (altså efter USA’s okkupation af Afghanistan i 2001 og Irak 2003) har været mere end 2000 selvmordsangreb, hvoraf over 91% var rettet mod USA og dets allierede.

Den sidste artikel er et interview med Carsten Jensen i Information fra den 8. december 2015, altså lang tid før terrorhandlingerne i Bruxelles, ”Vi er ikke terrorens uskyldige ofre”. I modsætning til de første to artikler, som har et empirisk grundlag, så indeholder denne artikel en personlig vurdering af det terror-fænomen, som vi i disse år oplever i Europa. Med henvisning til terrorangrebene i Paris og København i 2015 er det Carsten Jensens opfattelse, at ”Individuelt er ofrene selvfølgelig uskyldige. Men vi er ikke uskyldige som nationer. Vi er krigsførende nationer. Og nationer i krig bliver angrebet.” ”Siden 11. september 2001 har Vesten ført krige i Mellemøsten, Nordafrika og Afghanistan mod det, vi kalder terrorbevægelser, men som ifølge Carsten Jensen i realiteten lige så godt kunne kaldes guerillabevægelser”.

Terror er ikke en konfrontation mellem civilisationer. ”Det er en helt regulær, asymmetrisk krig, hvor den militært svage part kæmper med de midler, der nu engang står til rådighed.” Carsten Jensen vil på ingen måde undskylde terroristers angreb på helt tilfældige uskyldige mennesker i Europa, men gør opmærksom på, at de krige, som vi har engageret os i, ikke er ”hygiejniske krige, hvor det altid er de rigtige, der dør” men at der ofte dræbes helt uskyldige mennesker gennem angreb fra fly og droner.

Når unge, der er opvokset i Europa, radikaliseres og tilslutter sig disse terrorbevægelser, der opfatter sig selv som guerillabevægelser, skyldes det, if. Carsten Jensen, at vi har skabt et etnisk underklasse, som oplever sig selv som andenrangsborgere, og som vores fjender kan rekruttere fra. Carsten Jensens sammenligner disse radikaliserede unge mænd, der fx tilslutter sig Islamisk Stat, med dem de unge, der  i 70erne tilsluttede sig de venstreekstremistiske terrorgrupper som Rote Arme Fraktion og De Røde Brigader.

Der er naturligvis ingenting, overhovedet ingenting, der kan retfærdiggøre terroristernes ugerninger. Men det betyder ikke, at der ikke er et behov for et længere historisk og et mere nuanceret perspektiv på fænomenet. Om vi selv er skyld i den terror, der rammer os i Europa i disse år, som Carsten Jensen mener, vil jeg lade stå som et åbent spørgsmål til overvejelse, men på basis af empiriske undersøgelser kan man bl.a. konkludere,

 • at terrorisme ikke er et ny fænomen, men et fænomen, som kostede flere døde i Vesteuropa i 70’erne og 80’erne end i dag.
 • at terrorisme er i de senere årtier blevet anvendt ikke bare af religiøse grupper (og her ikke kun af muslimer), men også af politiske og etniske grupper i deres bestræbelser på at nå deres mål
 • at selvmordsterrorisme er i langt de fleste tilfælde blevet anvendt som respons på fremmed okkupation
 • at den terrorisme, som muslimer i disse år udfører, derfor ikke primært kan forstås som et produkt af islamisk fanatisme, men at islam bruges til at rekruttere og motivere muslimer til at begå terrorhandlinger

Hvis vi i Danmark og det øvrige Europa effektivt skal forebygge terrorisme, så er er ikke brug for uoverlagte politiske rygmarvsreaktioner, men for en dybere forståelse af det uhyggelige fænomen, som terrorisme er, som grundlag for politiske tiltag. Vi må som folk ikke gå i panik – for så har terroristerne nået et af deres mål – men i stedet give plads for kølig eftertanke og selvbesindelse.

Christiansfeld, langfredag, den 26. marts 2016
Mogens S. Mogens

Reklamer
 1. #1 by Jan on 26. marts 2016 - 20:30

  Mangler der ikke noget i 2001 i søjlediagrammet?

 2. #2 by Mogens S. Mogensen on 26. marts 2016 - 20:33

  Det er en opgørelse over ofre for terrorhandlinger i Europa, dvs. at 9-11 ikke optræder i oversigten.

 3. #3 by Mogens S. Mogensen on 26. marts 2016 - 20:37

  Jeg skylder måske lige at bekende, at der var en hel del stave- og andre fejl i blogindlægget, som jeg på venlig opfordring efterfølgende har rettet. 🙂

 4. #4 by Niels BORG on 27. marts 2016 - 09:19

  TAK til Mogens S. MOGENSEN for denne tankevækkende påmindelse om terroristers blodige realiteter og vores strudseagtige fortrængninger.
  Dette indlæg + de nævnte 3 artikler burde være pligtlæsning for os, når vi kommer hjem fra sørgespil med 1 minuts stilhed og sidder i vore sofaer og messer “why do they hate us so much?!”.

 5. #5 by Steffen Sølling on 27. marts 2016 - 09:54

  Der er flere gode pointer i artiklen men der mangler den vigtige erkendelse at Islam i stort omfang er en ideologi ligesom marxisme og nazisme og har meget lidt til fælles med andre moderne religioner som kristendom og buddhisme. Forskellen i kategorierne ligger i om de anderledes (de vantro) bliver accepteret og respekteret eller ses som nogen der legitimt kan begås aggression imod. Her falder islam helt klart i samme kategori som marxisme og nazisme. Disse ideologier insisterer på aggression imod de “vantro”. Når man som step 1 har erkendt dette er det som step 2 helt oplagt at en meget stor del af løsningen må ligge i at stoppe masseimporten af agressionskultur dvs få sat en stoper for migrantbølgen. Det er ikke svært hvis viljen er til stede. Man skal blot kunne sige NEJ og lukke døren for ikke-bidragende mennesker. Det kaldes konsekvens og er også en nødvendighed i børneopdragelse.

  • #6 by Kim Vogel on 27. marts 2016 - 11:19

   Sikke dig noget vås Steffen. Der er blevet slået titusindvis af vantro ihjel i kristendommens navn.

  • #8 by Najam on 27. marts 2016 - 11:21

   Du må jo være en Islam ekspert siden du ved så meget om det og forskellen mellem Islam og kristendommen…nej det var ikke seriøst ment. Du har helt sikkert brug for synke hovedet ned i flere bøger…jeg tror du nok har læst de samme bøger om Islam som bruges til rekruttere unge til at begå mord. De her bøger er alle udgivet af Saudi Arabien som har brugt op mod $80 billioner på at fremme deres wahabisme eller salafisme. Det har kostet utallige mennesker livet rundt omkring verden og nu også i Europa. Islam er en fredelig religion med 1.6 billioner følger…mener du helt seriøst at måske et par hundrede eller selv et par tusinde terrorister som kalder sig selv muslimer virkelig repræsenterer de 1.6 billioner fredelige muslimer!! På den anden side går du ud og bomber så bliver der konsekvenser…som artiklen også fremhæver. Selv fordømmer jeg da helt sikkert de her terror handlinger.

 6. #9 by Niels BORG on 27. marts 2016 - 11:29

  Steffen Sølling, du mangler at læse og forstå én af de vigtigste pointer i indlægget: at det religiøse aspekt frem for andet alene tjener til rekruttering, medens selve den terroristiske handling tjener militære og politiske formål.

  Og angående hvad religiøse ideologier kan misbruges til, så skal de kristne da vist lige feje for egen dør: korstogene, inkvisitionen, hekseafbrændinger, kvælende social kontrol helt op til vore dage, krige ført af vore nærmeste allierede “with God on our side” osv!

  Zionisterne – både de antikke og de “moderne” israelere skal nok også have sving i fejekosten foran egen dør!

  Og så lige til sidst:
  Sagde du “masseimport af aggressionskultur”?
  Hvad mener du så om den massive EXport af aggressionskultur, som vore fly og droner drysser ud over ludfattige lande og deres uskyldige civilbefolkninger?!

  • #10 by Steffen Sølling on 27. marts 2016 - 12:08

   Niels, Borg,
   “det religiøse aspekt frem for andet alene tjener til rekruttering, medens selve den terroristiske handling tjener militære og politiske formål.”
   Ja, og?
   “Og angående hvad religiøse ideologier kan misbruges til, så skal de kristne da vist lige feje for egen dør: korstogene,”
   Linket jeg gav til Kim Vogel, https://www.youtube.com/watch?v=-ilFbbk9jw4, er også relevant for dig. Og i øvrigt skrev jeg “moderne” religioner.
   “Hvad mener du så om den massive EXport af aggressionskultur, som vore fly og droner drysser ud over ludfattige lande og deres uskyldige civilbefolkninger?!”
   Jeg startede med at sige at artiklen havde flere gode pointer. Eksporten af aggression såsom angreb med fly og droner på uskyldige civile er jeg helt enig i er stærkt destruktive handlinger. Det samme gælder vestens krige for at fjerne Gaddafi, Sadam Hussein, Bashar al-Assad m.fl. Og vestens støtte til Saudi Arabien. Mht Saudi-Arabien vil jeg anbefale at læse artiklen og se videoen i http://theantimedia.org/new-eye-opening-documentary-completely-exposes-barbaric-saudi-regime/. Der har vi en meget væsentlig kilde til terrorismen.

  • #11 by Karsten Radant on 27. marts 2016 - 14:43

   Korstogene var i høj grad en forsvarskrig rettet mod 5-600 års konstant muslimsk ekspansion, plyndring og hærgning mod det kristne Europa. Naturligvis skete det i kristendommens navn. Det var jo den samlende faktor dengang.

   Den kvælende sociale kontrol må stå for din egen regning. Den kan du ikke dokumentere. Men der herskede naturligvis et andet moralsk kodeks. Der er sket meget i vesten på det område de sidste 50-100 år.

   Inkvisitionen og hekseafbrændingerne er vel næppe relevante. Det er vist fejet rigeligt for dem allerede. Eller kan du finde nogen der har forsvaret det de sidste 50 år.

   Det lyder som vi tæppebomber løs. Tjek lige fakta. Men naturligvis er der civile tab når man er i krig. De kan kun minimeres – ikke undgås.

 7. #12 by Karsten Radant on 27. marts 2016 - 14:25

  Eftertanke, men uden at tænke sig om!

  Artiklen bygger på nogle underlige præmisser.

  1. Folk bliver bange fordi medierne skriver om det.
  Måske var det mere naturlig at antage at folk bliver bange ud fra en vurdering af om de risikerer at blive ramt af det. Os med en hukommelse ved, at medierne også slog terror meget stort op dengang. Jeg kan da stadig huske RAF – “wanted” listerne fra de tyske tankstationer langs motorvejene. Vi blev skam også mindet om det hele tiden dengang.

  2. Folk er mere bange i dag? Hvor ved man det fra?
  Man skal huske at størsteparten af de døde fra 70-slut 80’ne var i Spanien og Nordirland. Der var IRA og ETA deciderede løsrivelsesbevægelser der førte borgerkrig i et relativt afgrænset område. Jeg er sikker på at dem der boede i de områder var ganske bekymrede. Mindst ligeså bekymrede/bange som vi andre er i dag vil jeg tro.

  Hvad er så forskellen til i dag?

  Med få undtagelser var de øvrige terroraktioner (RAF, røde brigader etc.). rettet mod myndigheder, arbejdsgivere og militære mål. Udefra kommende terrorister var typisk palæstinensere der rettede deres aktioner mod israelske eller amerikanske mål.

  Den almindelige borger i størstedelen af Europa havde med andre ord ingen særlig grund til at føle sig som et mål for terror. Det har vi i dag hvor terroren tydeligt rammer almindeligt hverdagsliv. Man er naiv hvis man tror at nogen del af Vest-Europa ikke er et potentielt mål. Så hvis angsten er mere udbredt i dag er det såmænd ganske rationelt.

  Der er vel også af en klar fornemmelse af, at det vi ser nu er begyndelsen. Vi er alle klar over at mange terroranslag er blevet forpurret, men at vi nu er i en situation hvor det er vanskeligt at dæmme op for. At vi har en cocktail af forhold i vores samfund der underbygger dette kan de fleste se. Frygt styres ikke kun af historiske fakta men også af mere eller mindre velunderbyggede forventninger til fremtiden. I det perspektiv er der al mulig grund til at nære en vis bekymring/angst.

  Jeg køber ikke et sekund tesen om at det er vestens egen skyld. Ja, vi forfølger i høj grad egne interesser, men det gør andre lande/kulturer også.

  Jeg er dog af den overbevisning at det havde været klogere at lade Saddam fortsætte sit forbryderiske styre. Det havde tjent os bedre. Men de samme mennesker der kritiserer Irak krigen i dag, ville såmænd nok have kritiseret os for Saddams forbrydelser i stedet. Carsten Jensen segmentet mener at vesten fejler når vi gør noget men også når vi ikke gør noget. Men nogen brugbare løsninger med gang på jorden kan de ikke komme op med.

  • #13 by Mogens S. Mogensen on 28. marts 2016 - 08:28

   Kære Karsten
   Hovedpointen mht. grafen er at vise, at der døde flere af terrorangreb i Vesteuropa i 70erne og 80erne end i disse år. Den forsker jeg citerer er af den opfattelse at frygten er større i befolkningen i dag end den gang – og den vurdering (som ikke her er empirisk underbygget) deler jeg. Så kan man,som du også gør, overveje, om der er grundlag for større frygt i dag end den gang, og det er naturligvis også vanskeligt at afgøre objektivt.
   Venlig hilsen
   Mogens

 8. #14 by Jesper L. Skov on 27. marts 2016 - 19:08

  Interessante vinkler, som dog kræver et par kommentarer. Først og fremmest er jeg en af dem som er uenig med blandt andet Carsten Jensens udokumenterede påstande om, at terroren i fx Bruxelles og Paris er direkte forbundet til “vestlige aggressioner” forårsaget af krigshandlinger i mellemøstlige lande. Hvis det er tilfældet, tror jeg kun der er tale om en mikroskopisk forbindelse. Terroren skyldes formentlig helt andre forhold som bunder i de parallelsamfund – særligt fanatisk religiøse, oftest islamistiske- som vi har tilladt i vestlige lande. Jeg er også uenig med koblingen af statistikken over dræbte ved terrorangreb og frygten for at blive udsat for et sådant. Tallene bør vel korrigeres for den indsats samfundene gør, for netop at afværge terrorangreb? Mit indtryk er, at den indsats er langt større i dag, end den var i 70’erne. Måske en sådan korrektion vil give et andet billede, og begrunde den større frygt – selv om risikoen for at dø i et terrorangreb (på vestlig jord) fortsat er minimal. Jeg synes med andre ord, at dit indlæg baserer sig på lige så løse påstande som dem jeg netop har fremsat herover. Vh

  • #15 by Steffen Sølling on 28. marts 2016 - 10:15

   Jeg er enig med dig i næsten alt indholdet, blot ikke brugen af ordet “parallelsamfund”. Japan, Yemen, Argentina og Danmark er i mine øjne “parallelsamfund”. Når noget er parallelt berører/skærer de to dele stort set ikke hinanden. Japan og Argentina fungerer stort set uafhængigt af hinanden bortset fra noget i den store sammenhæng relativt begrænset samhandel. Muslimerne der lever i Danmark og de traditionelle danskere lever ikke i parallelle samfund, men i semi-integrerede samfund. Det muslimske samfund er på dets indtægtsside stærkt integreret med udgiftssiden i de traditionelle danskeres samfund. Og tilsvarende er aggressionsudøvere i det muslimske samfund stærkt integreret med deres (potentielle) ofre for denne aggression. Jeg foreslår vi udskifter betegnelsen parallelsamfund med “semi-integrerede aggressionsdyrkende samfund”. Det udtryk afspejler bedre kernen i problemet.

 9. #16 by Casper Landsperg on 27. marts 2016 - 20:51

  Kære Mogens
  Tak for et velskrevet debatoplæg, hvilket jeg må antage at det er.
  Jeg vil gerne kommentere indlægget, idet jeg både er enig og uenig med dig på en og samme tid. kilen til min kommentar ligger i at Du rigtig nok skriver og underbygger (med grafen) at vesteuropæisk historie, over tid, har oplevet perioder med mere terror end nu. Men (og der er et men) som du også rigtig nok skriver kom mange af de terroranslag fra grupperinger fra vesteuropa og altså ikke islamistisk terror – Det mener jeg er en “fejlkilde” da der jo rigtig nok var flere angreb, men disse angreb var præget af at være af hovedsagelig intern karakter og i øvrigt ikke eksisterer mere, hvorfor det vel er svært at lære det store af statistikken. Derfor er det da fint nok at vide at der statistisk set i vesteuropa er mindre sandsynlighed for at dø i et terrorangreb end i 1970’erne eller 1980’erne – såfremt man ikke rejser ud af vesteuropa.
  Faktum er jo, som du rigtig nok skriver, at moderne terror er et svar på “okkupation” (hvis det så er det rette ord at anvende – personligt hælder jeg nok mere til “magtanvendelse”) og ikke længere foregår på den lokale arena, ligesom den “asymetriske krig” eller “Hybrid krigen” (som en del af den asymetriske krig) indeholder en høj grad af våbenliggørelse af medier og international lov – også kaldet “lawfare” (bl.a hvorfor jeg anfægter ordet “okkupation”).
  Slutteligt så er jeg ikke enig i betragtningen at fordi Terrorisme anvendes af terrororganisationer til rekruttering, så skal den ikke ses som fanatisk islamisme – hvorfor ikke begge dele (- det andet er vel lidt i retning af “mor lille og stenen”).

  • #17 by Mogens S. Mogensen on 28. marts 2016 - 08:24

   Kære Casper
   Der er naturligvis forskel på den terror, vi oplevede i 70’erne og 80’erne og den terror vi i disse år oplever. Jeg nævner nogle af forskellene, men der er naturligvis flere.
   Papes konklusion, som jeg gengiver, er, at selvmordsterrorisme primært har sin rod i kampen for territorium og ikke i en udvikling af en religion (i fanatisk retning), men at man i kampem for territoriet ved hjælp af selvmordsbomber udnytter fanatisk religion i sin rekruttering og motivering til selmordsbombere.
   Venlig hilsen
   Mogens

 10. #18 by Karen E. Hansen on 30. marts 2016 - 08:42

  Påsken i Lahore 2016: terrorangreb på civile. For langt størstedelen kristne. Dræbte: 72 deraf 29 børn, 233 meldt sårede, ifølge KD. Taliban, igen, igen forfølgelse af det lille mindretal, hvis tilstedeværelse i Mellemøsten er langt ældre end islam.
  Respons på fremmed okkupation?
  Er bedste hjælp til at imødegå islamismens voksende magt og stærke voldelighed altid at pålægge “os i Vesten” skylden?

 11. #19 by Mogens S. Mogensen on 30. marts 2016 - 08:46

  Jeg refererer til Papes analyse af alle selvmordsangreb siden 1982 og det mønster, der tegner sig i den analyse, ikke til enkelte selvmordsangreb. Det er bestemt ikke sikkert, at det seneste forfærdelige selvmordsterrorangreb i Lahore kan forklares ud fra Papes teori.

 12. #20 by Anette on 28. april 2016 - 07:58

  Når må hærer at der i Belgien har været iværksat overvågning på to af brødrene, der udførte bombningerne i Bruxelles og at man valgte af skære ned på selvsamme overvågning af økonomiske grunde, så har man vel fundet svaret på, at terror eksisterer. Man vælger ikke at tage overvågning seriøst af økonomiske årsager, selvom man har begrundet mistanke. Har regeringer lagt deres sjæl i våbenindustriens mørke magter?

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: