Kønsopdelt svømmeundervisning i et religiøst perspektiv

Hvad har traditionen med adskillelse af kønnene i svømmehaller med religion at gøre? Der er en sammenhæng mellem religion og kultur: al religion er kulturel, men ikke al kultur er religiøs. Dvs. al religion udtrykkes naturligvis kulturelt, dvs. i vaner og traditioner, men det er ikke al kultur, dvs. det er ikke alle vaner og traditioner, der har deres udspring i religion. For mange indvandrerforældre har denne tradition med kønsadskillelse helt klart med deres islamiske religion at gøre.Men der er også folk, som følger bestemte vaner og traditioner uden helt at kunne gøre rede for, om det har noget med deres religion at gøre.

Hvordan forskellige muslimer ud fra deres religion ser på spørgsmålet om adskillelses af kønnene i svømmehallen, vil jeg overlade til dem at tolke, og der sandsynligvis flere forskellige muslimske perspektiver på den sag. Men hvordan tager den kønsopdelte svømmeundervisning (der af hensyn til muslimer nogle steder praktiseres) sig ud, hvis vi som ikke-muslimer ser på den i et religiøst perspektiv?

Set ud fra et perspektiv, så er foreningers og kommunale myndigheders tilbud om kønsopdelt svømmeundervisning til især muslimske piger et udtryk for, at de (måske nok ubevidst) bidrager til en islamisering af samfundet. Det vil sige, at man indfører islamiske vaner og traditioner, der bygger på et islamisk menneskes og samfundssyn. På samme måde, som når man giver plads til halal-slagtning og halal-slaget kød på offentlige institutioner, som kan tolkes som en accept af en islamisk skelnen mellem rent og urent. Frygten er her, at der vises muslimer flere og flere hensyn, så kristne kommer til at føle sig mere og mere fremmede i deres eget land. I en meget radikal udgave af dette perspektiv, så er islam allerede blevet så dominerende i samfundet, at Danmark er ved at blive besat af islam. Kampen mod fx kønsopdelt svømmeundervisning er derfor en del af en modstandskamp mod islam.

Set ud fra et andet perspektiv, så er foreningers og kommunale myndigheders tilbud om kønsopdelt svømmeundervisning til især muslimske piger et udtryk, for at de (måske nok ubevidst) følger en kristen tankegang, om at respektere det enkelte menneskers værdighed som skabt i Guds billede, og at behandle andre mennesker, som man gerne selv ville behandles. Trosfriheden er her vigtig, og til trosfriheden hører også de religiøse vaner og traditioner, som ikke strider mod landets lov eller mod sædeligheden og den offentlige orden. I dette perspektiv indgår også kristne minoriteters situation rundt om i verden; her ønsker man at behandle fx en muslimsk minoritet på samme måde, som man gerne ville have ønsket, at kristne minoriteter blev behandlet i muslimske lande. Endelig handler det også om at værne om fx muslimers frihed i trosspørgsmål, fordi kristendommen kun ret kan tilegnes i frihed.

Set ud fra et tredje perspektiv, så er foreningers og kommunale myndigheders tilbud om kønsopdelt svømmeundervisning til især muslimske piger et udtryk, for at de (måske nok ubevidst) handler i overensstemmelse med en gammel demokratisk tradition – præget af en åndsfrihed, der nok har kristne rødder – for at tage hensyn ikke blot til flertallet, men også til mindretallene, i overensstemmelse med den tankegang, at et demokrati kendes på den måde, det behandler sine mindretal på. Det betyder ikke, at noget mindretal, heller ikke et religiøst sådant, skal dominere flertallet, men der skal tages hensyn til alle særlige gruppe med legitime behov. Det gælder i svømmehaller ikke blot piger med muslimsk indvandrerbaggrund, men også mange andre som fx nudister, pensionister – og overvægtige. Hvad de sidste angår, så skriver formand for DGI Søren Møller, at man ”oplever en stigende blufærdighed i idrætten, som ikke har noget med etnicitet at gøre. Derfor har enkelte svømmeklubber hold for overvægtige, som ikke ønsker at klæde om og svømme med normalvægtige” (“Kønsopdelt idræt er mere normen end afvigelsen“. Altinget, den 29. april 2016).

Christiansfeld, fredag, den 29. april 2016
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: