Åbent samråd om ”Moskéerne bag sløret”

Samråd.jpg

Folketingets forhandlinger på Christiansborg har jeg overværet flere gange, men det var første gang, jeg i dag overværede et åbent samråd, hvor ”Folketingsmedlemmer stiller spørgsmål til ministre som led i arbejdet med lov- og beslutningsforslag”. Det var et samråd i ”Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget”- og medlemmer af Kirkeudvalget var også inviteret med. Folketingsmedlemmerne fik her mulighed for at stille spørgsmål til Integrationsministeren, Justitsministeren og Kirkeministeren, og emnet var ”opfølgning på TV 2 dokumentaren ’Moskéerne bag sløret’”.

Hele det synderegister, som blev afsløret i TV2 dokumentarudsendelser blev her genudsendt – bogstaveligt talt, for åbne samråd udsendes på Folketingets TV-kanal. Og fik en grundig gennemgang af de politiske forhandlinger om tiltag mod hadprædikanter, parallelsamfund mv., som er foregået på Christiansborg, siden marts, og de delaftaler, som er på plads – alt sammen allerede kendt fra mediernes omtale. Integrationsminister Inger Støjberg fik også mulighed for at sige, at hun ”stadig har mest lyst til at jævne Grimøhøj-moskéen med jorden”. Men hendes begrundelse for alligevel ikke at gør det var, at det ikke ville løse problemet. Imamerne ville blot flytte deres forehavender længere ned af vejen eller et andet sted. Det var heller ikke ”breaking news”, at Peter Skårup, DF, og Naser Khader gerne så Grimhøjmoskéenn lukket snarest muligt.

Det for mig nye var, at justitsministeren fortalte, at Østjyllands Politi havde gennemgået TV2s udsendelser og konstateret, at der mht. Grimhøjmoskéen ikke var afsløret forhold, som if. gældende lov var strafbare. I Odense, derimod, var der indgivet politianmeldelse mod en imam, som beskyldes for at have opfordret til socialt bedrageri, en sag, som nu undersøges af statsadvokaten i Viborg. Ministrenes intention var imidlertid – og med opbakning fra de fleste partier – at ændre på lovene, så i det mindste noget af det, der blev afsløret i TV2-udsendelserne fremover, fremover ville blive strafbart, og så der blev strammet op på de administrative regler omkring friskoler, oplysningsvirksomhed, godkendelse af trossamfund mv., så man – som det også her blev sagt – ikke længere skulle blive til grin for sine egne penge.

Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten borede i, om der ikke var en fare for et brud på ligebehandlingsprincippet i den offentlige administration, hvis antidemokratisk udtalelse fra en religiøs forkynder ville få juridiske konsekvenser, mens nøjagtig den samme udtalele fremsat af enhver anden ville være straffri? Her lød svaret – som forventeligt – at en religiøs forkynder har en særlig platform i forhold til sin menighed, som ville retfærdiggøre særlige krav. Personligt har jeg svært ved at se visdommen i dette svar. Hitler var fx ikke religiøs forkynder, men evnede alligevel at forføre et helt folk med sin antidemokratiske udtalelser.

Karen Klint fra Socialdemokraterne gav udtryk for ængstelse for, om disse lovmæssige og adminstrative stramninger, som var rettet mod de forhold, der blev afsløret i ”Moskéerne bag sløret” måske utilsigtet ville komme til at ramme andre trossamfund. Noget klart svar fik hun ikke, og erfaringerne fra tidligere lignende indgreb viser, at der er stor sandsynlighed for at man kommer til at rette smed for bager.

Justitsminister Søren Pind satte denne sag ind i en stor historisk sammenhæng. Vi har som samfund måttet forholde os til totalitære bevægelser. Før og under anden verdenskrig var det nazismen, efter anden verdenskrig og mange årtier frem var det kommunismen, og nu er det islamismen. Her mente de radiales Sofie Carsten Nielsen imidlertid, at det var noget nyt, at man nu ville bekæmpe en totalitær bevægelse ved at kriminalisere bestemte ytringer.

Søren Pind kom også med en anden vigtig observation. Han brød sig ikke om den shari’a domstol i Gellerup, som han havde set i TV-udsendelsen, men samtidig slog han fast, at vi i Danmark har en aftaleret, som myndighederne ikke kan gribe ind i, med mindre der foregår noget ulovligt. Det er imidlertid ikke kun islamiske trossamfund, som i deres interne forhold opererer efter aftaleret. Det samme sker, som Karen Kling gjorde opmærksom på også i andre trossamfund (og jeg tilføjer for egen regning fx i den katolske kirke, når det fx gælder gælder forhold omkring ægteskabet – efter kanonisk ret).

En MF’er fra Dansk Folkeparti ville vide, om moskéerne og imamerne arbejde for integration. Det var Udlændingeministeren bestemt ikke overbevist om. Jeg går bestemt 100% ind for muslimske indvandreres integration i det danske samfund, men jeg kom til at tænke på, om det virkelig er et religionssamfunds opgave at bedrive integrationspolitik. Jeg tror faktisk, at mange moskéer gør det, og nogle ikke gør det, men ethvert religionssamfunds hovedopgave er vel at forkynde sit transcendente budskab – altså religionens guddommelige budskab. I den forbindelse kom Bertel Haarder med et “løfte” om, at Lene Kühles undersøgelse af “Moskéer i Danmark” fra 2006 nu skal opdateres.I det hele taget var det glædeligt, at flere ministre indrømmede, at der i der var brug for mere viden på hele dette område.

Det klogeste, der efter min mening blev sagt under hele samrådet, kom fra kirkeministeren og justitsministeren, der begge manede til besindighed over for de folketingsmedlemmer, som pressede på for at jo før jo bedre at få ”løst problemet”. Bertel Haarder mindede om erfaringerne fra Tvind-loven, som efterfølgende blev underkendt af Højesteret. Hvis samrådet har bidraget til, at folketingsmedlemmerne tænker sig om en ekstra gang, så har det ikke været forgæves.

Mogens S. Mogensen
Christiansborg, fredag, den 13. maj 2016

  1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: