Hvad er det, der truer demokratiet og sammenhængskraften?

Det er meget prisværdigt, at regeringen og mange andre politikere gerne vil værne om vort liberale demokrati og sammenhængskraften i samfundet. Det er faktisk bl.a. det, vi har valgt dem til at tage v.are på

Der er ingen tvivl om, at de mest ekstreme islamister i Danmark går ind for en helt anden samfundsmodel, end det liberale demokrati, som vi har i Danmark. Der er heller ingen tvivl om, at nogle af de ekstremistiske imamer, der undertiden besøger Danmark, også ønsker at rekruttere muslimer til støtte for fx et kalifat. Så der er virkelig personer og grupper, som med deres ytringer arbejder på at undergrave det demokratiske samfund.

Der er heller ikke nogen tvivl om, at flygtninge og indvandrere, der kommer fra en helt anden kulturel baggrund for at blive en del af det danske samfund, er en udfordring for sammenhængskraften i samfundet. Det danske samfund har indtil for årtier siden været et meget homogent samfund, hvor der ikke vare store kulturelle forskelle, og hvor der heller ikke har været så store økonomiske og sociale forskelle som i mange andre lande. Vi har med god grund været stolte af at være et land med en meget høj grad af tillid mellem borgerne og et land med stor solidaritet, hvor få havde for meget og færre for lidt.

Når et samfunds liberale demokratiske grundværdier angribes, og når sammenhængskraften og solidariteten trues, så må ansvarlige politikere naturligvis overveje, hvordan man kan værne om samfundet. I dette uge har jeg imidlertid læst et par artikler, som har stillet spørgsmålstegn ved, hvor de alvorligste trusler på disse områder mod Danmark og andre vestlige lande virkelig kommer fra.

Lederen i New York Times den 18. Maj havde titlen ”Austria’s Election Is a Warning to the West”. Med udgangspunkt i udsigten til, at Østrig bliver det første land i Europa, der efter nazismens fald på demokratisk vis vælger en ekstremt højreorienteret politiker til statsoverhoved gennemgår forfatteren den politiske udvikling i Europa i de seneste år. Front National’s Marie le Pen ser ud til at vinde første runde af præsidentvalget i Frankrig. Det er ikke længere umuligt at forestille sig at Donald Trump bliver USA’s næste præsident. Alternative für Deutschland har stor fremgang i Tyskland. Den kroatiske kulturminister søger at rehabilitere Utahshe’s fascistiske ideer. En ”illiberal bølge” er rullet hen over Centraleuropa med populistiske ledere i Ungarn, Polen og Slovakiet. Danmark er så vist heller ikke gået fri af disse politiske udviklingstendenser.

Med jævne mellemrum fremlægges der undersøgelser, der viser den økonomiske og sociale ulighed i verden, en ulighed, som er voksende i i disse år. I går beskrev journalisten Marcus Rubin i en artikel i Politiken, hvordan ”Griskhed i toppen smadrer samfundet”. Rubin referer bl.a. til ”nyheden om, at de bedst lønnede ledere af kapitalfonde i Amerika i 2015 havde tjent omkring 1,7 milliarder dollar per næse. Det er så enormt et tal, at det er vanskeligt at fatte helt. I danske kroner er det omkring 11 milliarder kr., og betyder, at finansfyrsterne hver eneste time året igennem har tjent omkring 1,2 millioner kroner. … Man skal ikke være socialist eller ekstremist for at mene, at lønninger i den størrelsesorden er absurde og tegn på, at noget er gået helt galt i fordelingen af samfundets goder.” Derfor kan det heller ikke undre, at en meningsmåling foretaget af Harvard University dette forår viste, at ”et flertal af alle amerikanere mellem 18 og 29 år nu ikke længere tilhængere af kapitalisme.”

(Og så må jeg i parentes tilføje et lille, men ikke uvæsentligt NB, ud fra en tredje artikel, som jeg også har læst i denne uge. De problemer, som politikerne arbejder med omkring trusler mod demokratiet og sammenhængskraften, som hænger sammen med flygtninges anderledes kulturelle og religiøse baggrund, er langt hen ad vejen er selvskabte – ikke bare med henvisning til de krige og konflikter, vesten har været involveret i, eller til de klimaforandringer, som vi også i vesten har et stort ansvar for. I artiklen ”Flygtninge, som vesten har skabt” skriver Ross Jackson i Point of View International, at Vesten med kapitalismens økonomiske instrumenter har bidraget afgørende til at holde den tredje verdens lande i underudvikling, fattigdom og ustabilitet – og har dermed et stort medansvar for de mange millioner flygtninge og migranter, hvoraf dog kun en lille del er kommet til vesten.)

Denne samfundsskadelige griskhed, som tilsyneladende er indbygget i det herskende økonomiske system, illustreres så med en historie fra det virkelige liv i Danmark. En advokat og erhvervsleder sad i en Bornholms fond, der årligt uddeler 3 mio kr. årligt til velgørende formål, som netop er fondens erklærede eksistensbegrundelse. Denne advokat og erhvervsleder, der var formand for denne og en anden fond, fik indført et incitamentsprogram for medlemmerne, som ville have indbragt ham personligt 20 mio. kroner, hvis ikke sagen var blevet røbet for erhvervsstyrelsen, der kendte ordningen ugyldig.

Der er virkelig alvorlige trusler mod vort liberale demokrati i det danske samfund. Men der er ikke udsigt til, at ekstreme islamistiske imamer vil vinde stor opbakning i det danske samfund, eller i andre europæiske samfund. Derimod viser artiklen i New York Times, at partier med holdninger, som er på konfliktkurs med det liberale demokrati allerede har fået så stor indflydelse i mange vestlige lande, at helt grundlæggende liberale demokratiske værdier er ved at blive undergravet, ikke af udefrakommende kræfter, men indefra.

Der er virkelig alvorlige trusler med sammenhængskraften og solidariteten i det danske samfund. Der arbejdes imidlertid målbevidst på at integrere flygtninge og indvandrere i det danske samfund, både mht. deltagelse på arbejdsmarkedet og i foreninger osv., og det store flertale af de nye borgere bliver efterhånden godt integreret og begynder at betragte sig som danske borgere – hvis de får lov til det. Men så længe der ikke gøres noget alvorligt for at bringe den uhæmmede kapitalisme med dens samfundsskadelige griskhed under samfundsmæssig og etisk kontrol, er vi på vej mod så alvorlige skel i de vestlige samfund, at det for alvor kan komme til at true sammenhængskraften og følelsen af solidaritet.

Hvis politikerne på Christiansborg ikke primært er optaget af at håndtere udfordringer, som det giver stemmer at arbejde med, men virkelig bekymrer sig for de kræfter, der udgør de største trusler mod demokratiet og sammenhængskraften i samfundet, så er der brug for en helt anden dagsorden for de politiske drøftelser på Christiansborg – og i internationale politiske fora.

Christiansfeld, søndag, den 22. maj 2016
Mogens S. Mogensen

Reklamer
 1. #1 by Karen Elisabet Hansen on 22. maj 2016 - 16:09

  Ja det er tankevækkende, tak fordi du gør opmærksom på det. I DK er der så, også med en borgerlig regering, forsøg på at stoppe grådighedens værste udskejelser.
  Men der er en faktor på verdensplan, som du ikke nævner: Den voldsomme befolkningstilvækst, især i Mellemøsten og Afrika. I visse lande er der de sidste 50 år tale om en tredobling af befolkningen. Det har betydning for fattigdom, uro og ønsket om at emigrere. Er det problem også Vestens skyld? I mange år har jeg syntes, at en nedsættelse af børnedødeligheden var et af de bedste mål for hjælpeorganisationer, værd at støtte. Det med kvinders ret til et liv og evt. mulighed for prævention støder på hindringer, som vist ikke kun er vores skyld.
  Men at flytte de hundreder af millioner flere unge mennesker til Europa inden for kort tid vil være en umulig udfordring for demokrati og sammenhængskraft – og økonomi.
  At imødegå højredrejningen, som jeg mærker, du mener er den vigtigste sag, kræver nok i hvert fald en forståelse for, at det for mange alm. mennesker føles som et selvforsvar. Det er heller ikke alle, der ser truslen fra islamismen som så betydningsløs. Kaos er grobund for voldelige ismer. Og indtil videre har de venstreorienterede partier i Europa gjort en dyd ud af af forsvare islam mod kritik, frem for at forsvare ytrings- og religionsfrihed.
  Venlig hilsen
  Karen E.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: