Enighedspapir om kriminalisering af visse religiøse ytringer

”Efter to måneders forhandlinger blev regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti i Kirkeministeriet i dag enige …”, sådan kan man i dag læse i en pressemeddelelse på Kirkeministeriets hjemmeside. Men hvad var det så, man blev enige om.

Jo, man blev enige om, at der ”indføres en offentlig sanktionsliste og en lukket observationsliste, der skal forhindre, at navngivne udenlandske forkyndere med holdninger og værdier i strid med grundlæggende danske værdier kan rejse ind i landet. Og desuden er der enighed om, at udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring gøres strafbare.”

Den sidste enighed – som efter min mening er den mest problematiske – er altså en enighed om at begrænse ytringsfriheden for trossamfund. Her vil jeg for det første pege på nogle principielle problemer og derefter også gøre opmærksom på nogle absurditeter i det enighedspapir, der åbenbart skal lægges til grund for udarbejdelsen af konkrete lovforslag.

For det første er det altid betænkeligt, når politikerne vil begrænse ytringsfriheden. Ytringsfrihedens hensigt er jo at give borgerne lov til at ytre sig frit, men ytringsfriheden har aldrig været absolut. Blandt de ytringer som allerede i dag er forbudt er bl.a. injurier, opfordring til vold, trusler om vold, racistiske udtalelser, spot og forhånelse mod religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse (blasfemiparagraffen), og billigelse af terror. Man må hele tiden spørge sig selv, om der virkelig er tilstrækkeligt gode grunde til at foretage yderligere indskrænkninger i den ytringsfrihed, som alle – især tidligere – var enige om, var demokratiets kerneværdi.

For det andet er der spørgsmålet om ligebehandling. Fælles for alle disse ovennævnte forbudte ytringer er, at forbuddene gælder alle borgere uden undtagelse. Det nye i dette forslag er, at partier, der repræsenterer et flertal i folketinget, nu er enige om at forbyde billigelse ikke bare af terror, men også af ”drab, voldtægt, voldshandlinger, incest, pædofili, frihedsberøvelse og bigami” – og at det kun skal være forbudt at fremsætte sådanne ytringer, hvis det sker ”som led i religiøs oplæring”, mens det skal være tilladt for alle andre i alle andre sammenhænge. Dvs. at en ytring fremsat af en præst under en konfirmationsforberedelse eller af en imam i en koranklasse kan være strafbar – med en straf op til 3 år, mens nøjagtig den samme ytring fremsat en foredragsholder i en ateistisk forening eller af en politiker i et Dansk Folkepartis Ungdom-møde vil være straffri. I praksis betyder det en indskrænkning i religionsfriheden i forhold til den frihed som gælder for fx andre civilsamfundsorganisationer har.

Begrundelse for denne implicitte mistænkeliggørelse af religion må være, at religion anses for potentielt at være langt farlige end for eksempel politiske ideologier. Men ser vi på de sidst 100 års europæiske historie, så er det politiske ideologier, som har været mest leveringsdygtige i radikalisering og ekstremisme, vold og krig, og undergravning af demokratier. Tænk blot på kommunismen, fascismen og nazismen – og vi har naturligvis ingen garanti for, at sådanne politiske ideologier ikke igen vil gøre sig gældende i Europa.

For det tredje er der spørgsmålet om grænsen mellem det offentlige og det private. De ytringer, som efter gældende lov er strafbare, er ytringer fremsat offentligt. Som noget nyt er de ovennævnte ytringer også strafbare, hvis de er fremsat i en privat sammenhæng, hvor en person søger religiøs vejledning af en religiøs forkynder. Og det siges lige ud, ”at ytringer fremsat i både offentlige og private (lukkede) sammenhængeskal være omfattet” af denne lov. Denne bestemmelse indeholder helt klart en snert af noget totalitært, der ellers kun kendes i samfund, som vi nødigt vil sammenlignes med.

Det, som politikerne er blevet enige om, er – som tidligere nævnt – i det hele taget en tekst fyldt med absurditeter – og uklarheder.

For det første er det uklart, hvem der risikerer at blive ramt af denne lov. Papiret siger, at det gælder ”både religiøse forkynderes virksomhed og aktiviteter udøvet af andre, der i situationen ytrer sig som led i religiøs oplæring”, det gælder fx også dem, der ytrer sig i ”religiøse studiekredse”. Da religiøs oplæring i kirker, synagoger og moskeer og ytring i studiekredse ikke kun er begrænset til præster, rabbinere og imamer, men også inddrager lægfolk, så har man da sørget for, at ingen skal føle sig for sikker for ikke at blive ramt af lovens lange arm.

For det andet står der, at ”opslag i grupper med religiøst fokus på Facebook og indlæg i religiøse blade mv., hvis afsenderen har en autoritet, der gør, at opslaget eller indlægget kan siges at have karakter af oplæring” være omfattet af loven, men hvis den samme autoritetsperson skriver samme indlæg i en kronik eller et læserbrev, så er det ikke omfattet af loven. Om ikke andet, så vil en sådan lovbestemmelse kunne holde mange advokater og dommere beskæftiget i lang tid med at afgøre, hvad der er er hvad.

For det tredje står der, at oplæsning eller gengivelse af skriftsteder med ”opfordring eller støte til strafbare handlinger” ikke vil være strafbart, ”medmindre den pågældende tilslutter sig (billiger) det oplæste eller gengivne i en eller anden form.” I princippet vil det betyde, at en forkynder ikke kan give udtryk for billigelse af, hvad Gud if. Gammel Testamente eller Koranen i har påbudt af voldshandlinger og grusomme strafformer uden at risikere straf. Måske skulle man råde forkyndere til efter enhver oplæsning af en tvivlsom tekst at tilføje en personlig afstandtagen, for ikke at risikere at blive straffet. Hver gang en from muslim nævner profeten Muhammeds navn, føjer han til Allahs fred og velsignelse være med ham”. Måske skulle religiøse forkynder og andre, der i undervisningssammenhæng læser op af Koranen eller Gammel Testamente, af hensyn til myndighederne skynde sig hver gang at føje til ”Jeg billiger ikke nødvendigvis det, der står i denne tekst”.

For det fjerde advarer de enige politikere om, at ”et arrangement under åben himmel kan […] udvikle sig fra politisk debat, som ikke vil være omfattet af kriminaliseringen, til religiøs oplæring med et forkyndende element, hvilket vil være omfattet af kriminaliseringen.” Jeg har deltaget i flere grundlovsmøder under åben himmel, hvor jeg undervejs var i tvivl om det var et politisk eller et kristeligt møde, og som taler ved sådanne stævner må en forkynder holde tungen lige i munden, så han eller hun holder sig på dydens smalle politiske sti og ikke kommer på religiøse afveje.

I fortalen til Jyske Lov står der bl.a. at ”Loven skal være […] passende og nyttig og tydelig, så at alle kan vide og forstå, hvad loven siger”. Når man læser dette ”enighedspapir” med dets absurditeter og uklarheder, får man det indtryk, at kirkeministeriets jurister – eller justitsministeriets ditto – står foran et herkulisk arbejde for at gøre denne lov om indskrænkning af ytringsfriheden for religiøse forkyndere mv. så ”tydelig, at alle kan vide og forstå, hvad loven siger”. Og hvis man overvejer de principielle problemer der helt åbenlyst er i teksten, så er det svært at se, at der kan komme en lov ud af det, som er ”passende eller nyttig”. Måske nok for de implicerede partier, der måske har behov for at vise handlekraft og sende signaler, Men ikke for de borgere, som måske i mange år skal leve med et sådan lov i, der efter min og mange andres mening ikke bidrager at imødegå ekstremisters undergravning af det demokratiske samfund, men måske tværtimod risikerer at true en af demokratiets grundpiller.
Aarhus, tirsdag, den 31. Maj 2016
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. #1 by Karen E. Hansen on 31. maj 2016 - 22:03

    Nej, det er trist – og virker som et udtryk for hjælpeløshed. Bekymrende.
    Men det hænger desværre sammen med, at man allerede tidligere er begyndt at fire på retten til kritik af religion, specielt islam.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: