Mission eller dialog – endnu en gang.

I sidste uge var jeg ude at holde foredrag om islam og kristendom og mødet mellem kristne og muslimer. Efter foredraget fik jeg det spørgsmål, som jeg gennem årene har fået rigtig mange gange: ”Går du ind for mission eller dialog?” Og her forstod spørgeren, som det oftest er tilfældet, som forkyndelse.

I august deltog jeg i en konference i Seoul, Sydkorea, for missionsforskere fra hele verden, og i et af de talrige seminarer holdt den finske lutherske missionsteolog Jukka Kääriänen, der arbejder på Taiwan, et spændende oplæg om ”Proclamation and Dialogue”, som jeg netop fik tilsendt manuskriptet på i dag. I dette paper tager han udgangspunkt i en forståelse af dialog, som han henter fra Volker Küster der skriver, at dialog handler om ”(1) at prøve at forstå den religiøst anden på en måde så den anden kan genkende sig selv i min forståelse, OG (2) aflægge sit vidnesbyrd om det bedste i ens egen tro med hinanden”.

Dialog handler altså om en dyb lytten til den andens tro og om et oprigtigt vidnesbyrd om ens egen tro. Det betyder, siger han med et citat fra Catherine Cornille, at ”dialogen i sin helhed må betragtes som en form for gensidig forkyndelse, hvor deltagerne på skift antager rollerne som missionær og søgende. Mens det tilsyneladende er modsigende, så kan disse roller eksistere side om side når man har en religiøs holdning der er gør at man er i stand til at balancere ydmyghed og overbevisning”.

Kääriänens spændende greb er så at ty til Luthers skelnen mellem ”den skjulte Gud” (deus absconditus) og ”den åbenbarede Gud” (deus revelatus). Herudfra udleder han nogle lutherske principper for at engagere den religiøst anden i dialog. For det først, så er Gud universelt til stede i de erfaringer, som mennesker gør i deres liv (Rom 1,19. For det andet, så er det Gud som den skjulte Gud og ikke den åbenbarede Gud, som mennesker på denne måde møder. For det tredje, så er det sådan at nydelsen af skaberens gaver være positiv, men den forbliver ukomplet og tvetydig, da den ikke bare indebærer velsignelser, men også smerte lidelse, skuffelse, sorg og fremmedgørelse. For det fjerde dialogpartnerne dele denne brede erfaring af ”den skjulte Gud”. For det femte vil en praktisk strategi koncentrere dialogen om spørgsmålet: ”Hvordan klarer du den situation at møde Guds uransagelige skjulthed? Du deler, hvordan du klarer det, og jeg vil dele, hvordan jeg gør”.

Kääriänen mener, at denne tilgang til dialog har en række klare fordele. For det første er det en radikalt inkluderende tilgang, da den inviterer alle til at deltage uanset deres teologiske træning. Og det er sådan, fordi denne tilgang for det andet fokuserer på den erfaring, vi hver for sig har gjort os i livet, og på praksis, snarere end på teologiske overbevisninger. For det tredje flytter den forhindringerne i traditionel akademisk interreligiøs dialog – kristne doktriner om Kristi guddommelighed, treenigheden osv. – fra centrum til periferien i dialogen. Endelig for det fjerde, faciliterer denne tilgang en narrativ tilgang til forkyndelse og dialog ved at tilbyde narrativen om Jesu egen paradokse erfaring af Guds nærvær og fravær som et tilbud der taler for sig selv.

Det er ikke så tit lutherske teologer med afsæt i den lutherske arv bidrager til tænkningen omkring dialog, og derfor er det glædeligt at se, hvordan Kääriänen søger at forankre sin forståelse dialog i helt centrale dele af Luthers teologi.

På mødet i sidste uge blev jeg, som sagt spurgt, om jeg gik ind for mission (forstået som forkyndelse) eller dialog, og mit svar var –lige som det ville være Kääriänens svar – ja. For dialog indebærer, at vi deler de erfaringer, vi gør som mennesker, og vidner for hinanden om vor tro.

Christiansfeld, onsdag, den 21. september 2016
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: