International dag for udryddelse af fattigdom i verden

Der er nok ikke mange danskere, der ved, hvilken dag det er i dag, altså den 17. Oktober. Men det er faktisk ”International dag for udryddelse af fattigdom i verden”. Forhistorien er den, at den 17. Oktober jo er den dag, FNs menneskerettighedserklæring blev undertegnet i 1948, og det skete på Trocadero-pladsen i Paris. Den 17. Oktober 1987 samledes over 100.000 mennesker netop på Trocadero-pladsen i Paris, hvor de proklamerede at fattigdom er en krænkelse af menneskerettighederne og agiterede for, at man skulle stå sammen om at sikre, at disse rettigheder blev respekteret. I 1992 vedtog FNs generalforsamling at erklære den 17. Oktober for ”The International Day for the Eradication of Poverty”.

I 2000 enedes FNs medlemslande om i fællesskab at arbejde for 8 såkaldte Millennium Goals for de følgende 15 år. Det første mål var, at antallet af ekstremt fattige i 2015 skulle være halveret i forhold til antallet i 1990. Ekstremt fattige er mennesker, som lever for mindre en 1,25 US Dollars om dagen. Og det lykkedes næsten at nå dette mål, antallet af ekstremt fattige blev faktisk reduceret fra 1,9 mia. i 1990 til 836 mio. i 2015. De fleste af disse 836 mio. ekstremt fattige mennesker lever i Afrika syd for Sahara og i det sydlige Asien. Det nytter altså noget. Alting går ikke ad H til. Der er tværtimod grund til optimisme, en optimisme, som også er reflektere i de nye 17 mål for en bæredygtig udvikling i verden, som FN vedtog i år. Her er det første mål: ”Komplet udryddelse af fattigdom inden 2030”.

I lyset af disse udfordringer – og de fremskridt en fælles global indsats har ført til – er det naturligvis meget beklageligt, for ikke at sige pinligt, at den danske regering i år – netop det år, hvor også Danmark har stemt for de nye udviklingsmål – har besluttet at beskære Danmarks udviklingsbistand meget kraftigt. I årtier har Danmark været et foregangsland, når det gælder u-landsbistand og bekæmpelse af fattigdom i verden, et land, som andre så op til, et land, som satte barren højt og med stor integritet kunne opfordre andre lande til at øge deres bistand til verdens fattigste. Nu bliver Danmark i stedet et land til efterfølgelse, når det gælder om at reducere ulandshjælpen!

Det giver naturligvis ikke megen mening at sammenligne fattigdom i Afrika og Asien med fattigdom i Europa, og selvom der måske ingen – eller meget få – i Europa, der sulter, så er der alligevel mennesker, der lider nød. I dag, hvor det er ”International dag for udryddelse af fattigdom i verden”, har Eurostat, der er EU’s statistikorganisation, netop offentliggjort sin rapport om fattigdom i EU-landene, under overskriften ”The share of persons at risk of poverty or social exclusion in the EU back to its precrisis level”. Det er jo alt i alt glædelig nyheder, at det er gået den rigtige vej også i Europa mht at reducere fattigdom, selvom det naturligvis er bekymrende, at der stadig er 23,7% af EU’s borger, der lever med risikoen for fattigdom og social eksklusion. Det vil sige, at de var ramt af en af følgende tre omstændigheder: ”at-risk-of-poverty after socialtransfers (income poverty), severely materially deprived or living in households with very low work intensity”.

Men som undertitlen lyder, så er der ”Contrasting trends across member states”. Det, som virkelig burde bekymre os alle i Danmark, og ikke mindst politikerne, er, at – når det gælder ”persons severly materially deprived” – er procenttallet i Danmark næsten fordoblet fra 2008 til 2015, nemlig fra 2,0 til 3,7%. Men hvad vil det så sige, at være ”severely materially deprived”? Det er mennesker som ”had living conditions constrained by a lack of resources such as not being able to afford to pay their bills, keep their home adequately warm, or take a one week holiday away from home.” Mens andelen af personer, der er ”severely materially deprived”, er faldet i vor nordiske nabolande, Norge, Sverige og Finland, så er andelen vokset markant i Danmark. Og meget tyder på, at de beslutninger, politikerne allerede har taget, og dem, de forhandler om i øjeblikket, vil øge antallet af fattige i Danmark markant i den kommende tid.

På denne internationale dag for udryddelse af fattigdom i verden, er der al mulig grund til at besinde os på, hvilken social udvikling vi ønsker at fremme i verden, og hvilken social udvikling vi ønsker her i Danmark. Erfaringen viser, at hvis verdens lande står sammen, så kan de bidrage til at mindske fattigdommen i verden ganske betragteligt. Og hvis vi ville, kunne vi naturligvis også her i Danmark reducere antallet af fattige medborgere, i stedet for som nu at øge antallet.

Christiansfeld, mandag, den 17. oktober 2016
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. #1 by sunnivaprest on 18. oktober 2016 - 12:37

    Takk for dine mange gode refleksjoner som jeg får i mailboksen, Mogens. Jeg har hatt min blogg liggende nede, men skal etterhvert prøve å få den i gang igjen, inspirert av deg :).

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: