Motorcyklister og muslimer – det går ikke så dårligt med integrationen, som man skulle tro.

Med jævne mellemrum dukker der historier op i medierne om motorcyklister, der skaber alvorlige problemer i samfundet. De har en passion for motorcykler,  er kriminelle, handler med narkotika, foretager hvidvaskning af penge, går med våben, som med god grund skræmmer den øvrige befolkning, da de af og til bruger våbnene og skyder andre, og så virker de truende når de i flok kører gennem byen på deres Harley Davidson og laver larm. De udgør virkelig et alvorligt samfundsproblem, men det betyder naturligvis ikke at alle motorcyklister er en trussel mod samfundet. På trods af mediernes undertiden stærke fokus på disse motorcyklister, er det kun en meget lille procentdel af alle motorcyklisterne, der udgør et problem.

Med jævne mellemrum dukker der også historier op i medierne om muslimer, der skaber alvorlige problemer i samfundet. De har en passion for islam,  er dårligt integrerede, udemokratiske og går ikke ind for lighed mellem kønnene. De udøver voldsom social kontrol og etablerer parallelsamfund med egne hemmelige shari’a-domstole. De snyder de sociale myndigheder og overholder ikke regler for tilskud til lokaler. Og så virker de truende, når de færdes i flok. De udgør virkelig et alvorligt samfundsproblem, men det betyder naturligvis ikke, at alle muslimer er en trussel mod samfundet. På trods af TV2s fokusering på disse muslimer i serien ”Moskéerne bag sløret”, er det kun en meget lille procentdel af alle muslimerne, der udgør et problem.

Det bliver tydeligt, når man læser integrationsministeriets nyligt udgivne rapport ”Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2016”. Nu er det imidlertid alle indvandrere og deres efterkommere, der undersøges i rapporten, og ikke kun muslimer, der dog udgør flertallet, nemlig 51,1%, af de adspurgte nydanskere.

Hvor galt står det så til med integrationen af nydanskere? Ja, rapporten præsentere et helt andet billede, end det, der tegnede sig på nethinden af de fleste danskere, da de så TV2s serie om ”Moskéerne bag sløret”, som i den grad fik politikerne op af sæderne og i gang med at indføre drastiske love.

Går nydanskerne ind for demokrati. Ja det gør langt de fleste altså. ”Blandt nydanskere bakker 82 pct. af indvandrere og 78 pct. af efterkommere op om et repræsentativt demokrati som styreform i Danmark sammenlignet med 92 pct. af etniske danskere.”
Det må Dansk Folekpartis integrationsordfører Martin Henriksen naturligvis glæde sig over, men som han siger »Det er da udmærket, at der er en opbakning til demokratiet, som næsten er på niveau med danskernes, og det skal vi da glæde os over. Men man bliver ikke dansker af at være demokrat. Der skal meget mere til.”

Men hvad mere skal der så til for at blive dansker? Jo, siger Martin Henriksen i Information i dag, ”Man skal – og det er det vigtigste – tage kulturen og traditionerne til sig, og det er stadig det, som mangler, hvilket illustreres ved, at så få føler sig som danskere. Det skyldes jo, at de ikke har taget det danske til sig.” Men hvor få af disse indvandrere og deres efterkommere er det så, der ikke føler sig som danskere? På spørgsmålet, ”Hvad føler du dig mest som?”, svarer hele 27% ”Dansker” og 56% ”Dansker med indvandrerbaggrund”, mens kun 16% svarer ”Indvandrer” og 1% ”Tilhørende en religiøs gruppe”. Der er altså hele 83% af alle disse første- og andengenerationsindvandrere, som føler sig mest som ”dansker”, med eller uden tilføjelsen ”med indvandrerbaggrund” –  og det på trods af at Martin Henriksen og ligesindede i årevis har stillet spørgsmålstegn ved mange af disse indvandreres danskhed. Og det er vel ikke et tegn på manglende integration, at en indvandrer eller en efterkommer efter en indvandrer vil opfatte sig selv om “dansker med indvandrerbaggrund”. Det samme gør vel mange danskere, der er udvandret til USA. Martin Henriksen burde virkelig klappe i sine små hænder!

En af vort samfunds vigtigste værdier – som vi blev mindet om i forbindelse med Muhammedkrisen i 2006 – er ytringsfriheden. 86% af de etniske danskere tilslutter sig ytrings- og forsamlingsfriheden, men hele 83% af efterkommere efter indvandrere gør det samme, og 73% af indvandrerne. Og så føjer rapporten til, at ”Der er ikke en betydelig stor forskel i nydanskeres tilslutning til ytrings- og forsamlingsfrihed, når de bliver inddelt efter deres religiøse overbevisninger.”

Det er ikke just religionsfrihed, der præger mange af de lande, som mange af vore indvandrere kommer fra, men sandelig om ikke er er en større andel af nydanskere, som tilslutter sig religionsfriheden end af etniske danskere. ”83 pct. og 77 pct. af henholdsvis efterkommere og indvandrere mener, at alle borgere skal have mulighed for frit at kunne udøve deres religiøse ritualer og bære religiøse symboler, mens 63 pct. af etniske danskere mener det samme.”

At blive integreret i det danske samfund indebærer også anerkendelse af ligheden mellem kønnene. I dag er der kun ”2 pct. af de adspurgte 18-29-årige nydanskere, som ikke tilslutter sig ligestilling mellem kønnene. Dette er en positiv udvikling sammenlignet med resultaterne fra 2012, hvor andelen var 2 pct.point højere.”

Det er et alvorligt samfundsproblem, at vi har et parallelsamfund af nogle motorcyklister, som ikke respekterer landets love og som er på kollisionskurs med god opførsel og dansk kultur. Det må myndighederne naturligvis gøre noget ved, men det skal naturligvis ikke gå ud over alle de fredelige og velintegrerede motorcyklister

Det er også et alvorligt samfundsproblem, at vi har parallelsamfund af nogle muslimer, som ikke respekterer landets love, og som er på kollisionskurs med god opførsel og dansk kultur. Det må myndighederne naturligvis gøre noget ved, men det skal naturligvis ikke gå ud over alle de fredelige og velintegrerede muslimser. Og Integrationsministeriets undersøgelse viser, at det på mange måder går meget bedre med integrationen af indvandrerne og deres efterkommere end man skulle tro, når man lytter til medierne og politikerne

Christiansfeld, onsdag, den 16. november 2016
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: