Den 19. december som national religionsfrihedsdag?

Hvert år proklamerer USA’s præsident den 16. Januar som ”National Religious Freedom Day”, til minde om, at på den dag i 1786 blev Thomas Jeffersons ”Virginia Statute for Religious Freedom” vedtaget, som blev basis for ”the first amendment” i USA’s grundlov, der ført til religionsfrihed for alle amerikanere. Da Obama også i 2010 udråbte den 16. Januar til officiel ”religionsfrihedsdag”, blev en række danske politikere spurgt, om politikerne ville indføre en sådan religionsfrihedsdag i Danmark, men svaret var hele vejen rundt negativt. En sådan tradition havde vi ikke brug for i Danmark. For som de konservatives kirkeordfører i en artikel i Kristeligt Dagblad sagde, ”Vi har religionsfrihed i Danmark, og alle støtter op om det. Det er der ikke behov for at højtideligholde. For mig at se har vi større problemer med ytringsfrihed end med religionsfrihed”.

Simon Emil Amnitzbøl, der var kirkeordfører for Liberal Alliance, var enig med de andre kirkeordførere. ”Det er ikke en opgave, vi i Folketinget skal tage os af”, men så føjede han til: ”Men det kunne være smukt, hvis forskellige trossamfund sammen med nogle af dem, som ikke tror, kunne gå sammen om en religionsfrihedsdag.” Her har Amnitzbøl måske en pointe.

Netop i dag er der tredjebehandling af det sidste lovforslag i den lovpakke, som politikerne strikkede sammen som respons på TV2s dokumentarserie ”Moskéerne bag sløret”, og som har fået navnet ”Forkynderloven”:

  • Dekorumkrav og obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre.
  • Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring.
  • Styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler, hvor elevernes demokratiske dannelse skal styrkes.
  • Indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller friheds- og menneskerettigheder.
  • En offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere, som kan udelukkes fra at indrejse.

En lang række trossamfund har protesteret over dele af denne lovgivning. Det samme gælder mange eksperter i religionsfrihed. Og i dag kan vi så på forsiden af Kristeligt Dagblad læse, hvordan internationale eksperter advarer mod den lovgivning, som folketinget i dag lægger sidste hånd på, og som får virkning fra den 1. januar.

Der er grund til alvorlig kritik af en række elementer i disse fem love, men et helt afgørende kritikpunkt er, at der er tale om en markant indskrænkning i borgernes religionsfrihed, fordi der i religiøs sammenhæng indføres en mere begrænset ytringsfrihed end der ellers er gældende i politiske og alle andre folkelige sammenhænge. Der sker således kun en ” Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring”, mens billigelse af de samme strafbare handlinger i alle andre sammenhænge ikke gøres strafbare. Et annet eksempel er, at man kun forbyder religiøse hadprædikanter indrejse, mens man ikke – som fx i England – også forbyder ikke religiøse (fx politiske) hadprædikanter indrejse.

Måske skulle vi gøre den 19. december til en national religionsfrihedsdag. Ikke fordi religionsfriheden på denne dag er blevet fremmet, men tværtimod fordi vi på denne dag for første gang siden religionsfrihedens indførelse med grundloven den 5. juni 1849, har oplevet, at folketinget har indført markante begrænsninger i religionsfriheden. På denne dag må vi minde hinanden om, at religionsfrihed ikke er nogen selvfølge, og at den så let som ingenting kan blive begrænset, men at det er en kostbar frihedsrettighed, som vi til stadighed må kæmpe for.

Mandag, den 19. december 2016
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. developmental

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: